Manipulace a technika

Válečkové regály umožňují využít větší prostoru skladu, takže dokážou skladování zefektivnit. Jejich využití je však nutné důkladně zvážit.

Odborníci uvádějí, žeobecně mohou válečkové regály oproti konvenčním paletovým regálům reálně zlepšit využití prostoru skladu. Limitujícím faktorem však bývá výška skladu a výše vložených finančních prostředků. Válečkové regály totiž patří mezi nákladnější řešení. Celé řešení musí být od začátku dobře promyšlené s ohledem na uskladněné zboží, protože pokud palety nebo zboží nejsou rozděleny podle daného druhu do jednotlivých kanálů, není možný okamžitý přístup ke všem položkám. Při vyskladňování by to mohlo způsobit velké komplikace.

Typický případ představuje expedice

Tomáš Konfršt, obchodní zástupce společnosti PROMAN, poukazuje na fakt, že v praxi se můžeme setkat s několika typy válečkových regálů nebo drah. Používají se například při zásobování jednotlivých pracovišť montážních linek, v supermarketech, můžeme se setkat s vodorovnými válečkové dráhy na podlaze, poměrně známým řešením jsou takzvané Push Back regály a také spádové dráhy na palety v regálech. V následujících řádcích se budeme věnovat pouze paletovým spádovým regálům, které představují obecně vhodné řešení v případech, kdy je třeba uložit větší množství stejného materiálu ideálně na stejných paletách, který je pak odebírán postupně.

Pohled do kanálu spádového regálu.

„Typickým případem jsou expedice, kde je z jedné strany regál zavážen z výroby a z druhé strany je zboží odebíráno k odvozu. Obdobně pak fungují sklady vstupního materiálu, kdy jsou při dodávce dráhy naplněny a postupně pak vyprazdňovány při výdejích do výroby,“ vysvětluje Tomáš Konfršt a dodává, že se to týká jak drah v regálech, tak drah umístěných pouze na podpůrné konstrukci na zemi. „Nedávno jsme realizovali válečkové dráhy pro skladování prázdných obalů. Jednalo se o vodorovné válečkové dráhy různých délek ukotvené přímo na podlahu haly. Užití válečkových drah je rozmanité, ale sklady vstupního materiálu a expediční sklady se systémem FIFO pro velké série a kontinuální výrobu jsou typickými příklady využití.“

Oddělovače se vyrábějí ve více provedeních

Z jakých komponentů se válečkové regály skládají? Kromě podpůrné konstrukce, kterou tvoří modifikovaný paletový regál, se vlastní dráha skládá z bočních profilů, v nichž drží válečky, z válečků nebržděných a válečků brzdných. Tomáš Konfršt podotýká, že provedení válečků (typ ložiska, připevnění do dráhy a materiál) a jejich počet závidí na materiálu palety, její hmotnosti a provedení ližin/nožiček. Dráha také obsahuje mechanismus oddělovače (pro dlouhé dráhy i několik), který odděluje odebíranou paletu od ostatních skladovaných manipulačních jednotek a umožňuje tak její odebrání. Oddělovače se vyrábějí ve více provedeních – například s časovačem nebo s mechanickou klapkou. Na konci dráhy se instaluje takzvaný doraz, o nějž se palety na odebírací pozici zastaví.

„Na straně zakládání je dobré vybavit dráhu naváděcími profily pro snazší založení palety. Provedení válečků na pozicích odebírání a zakládání záleží na typu manipulační techniky a na tom, zda umožňuje nebo neumožňuje náklon sloupu,“ doporučuje Tomáš Konfršt a uvádí, že se paleta po založení na horním konci dráhy se sklonem čtyři procenta uvede vlivem gravitace do pohybu. Cestou po dráze je její rychlost korigována brzdnými válečky, které při odvalování díky vnitřnímu mechanismu vytváří odpor. V okamžiku, kdy paleta přejede klapku oddělovače a zatlačí ji, aktivuje se za touto paletou mezi válečky mechanická zarážka. Ta řadu následujících palet zastaví do okamžiku, než je paleta z klapky odstraněna (je odebrána z regálu, nebo popojede o pozici níž na dráze). Tak jako u všech regálů je třeba dbát na dodržování zásad správné ho používání. To znamená dráhy nepřetěžovat, používat palety, pro které byla dráha konstruována a provádět běžnou vizuální kontrolu mechanického poškození konstrukce.

Poškozené palety mohou způsobit komplikace
Vysokozdvižný vozík obsluhuje válečkový regál (BASF).

„Manipulační jednotka ukládaná do válečkových drah musí mít pevné ližiny nebo nožičky. Ližiny jsou vhodnější pro správnou funkci brzdných válečků.  Palety mohou být vyrobeny ze dřeva, plastu či kovu. Jak jsem již zmínil výše, pro návrh konstrukce dráhy je třeba podrobně znát parametry palety: materiál, z něhož byla vyrobena, rozložení nožiček/ližin, výšku palety a minimální a maximální hmotnost,“ zdůrazňuje Tomáš Konfršt, podle nějž je důležité aby ližiny/nožičky byly v jedné úrovni a maximalizovala se tak styčné plocha mezi paletou a válečky. Pro správnou funkci válečků nesmí být palety poškozené. Plochy, které jsou ve styku s válečky, nesmí být obalené například fólií a palety nesmí být příliš mokré. Rovněž je třeba dbát na rozložení materiálu na paletách podle toho, na jaké dráhy byly navrženy. Válečkové regály může obsluhovat manipulační technika, která dokáže zvednout a uložit paletu do požadované výšky. Tomáš Konfršt upozorňuje, že v případě, kdy jsou na stranách zakládání a odebírání plné válce, je třeba, aby vozík umožnoval náklon vidlic +-4 procenta: „Pokud takový náklon neumožňuje, zvolí se pro odebírání či zakládání konstrukce válečků jako dělených – vidlice zapadnou mezi profily, ve kterých drží válečky. Pro hluboké palety a dlouhé vidlice je třeba zkontrolovat, zda je možné paletu uložit bez kontaktu vidlic z konstrukcí regálu.“

STILL ČR nabízí hlavně průtokové regály

Válečkové regály má v nabídce rovněž společnost STILL ČR. Především se jedná o průtokové regály s nakloněnou válečkovou dráhou pro skladování palet různých rozměrů (EUR, Indu, US). Dále pak STILL ČR nabízí spádové police pro například krabicové zboží, drobnější materiál, který je uložen v KLT boxech apod.

„Tyto regály jsou určeny pro skladování s principem FIFO, pro skladování s vysokou obrátkovosti, využití v provozech s velkou mírou vychystávaní. Dále je pak v nich ideální skladovat materiály či zboží, které nejsou různorodé a mohou být v kanále v řadě za sebou (vysoká obrátkovost). Tento typ regálového systému má dobré kapacitní využití prostoru, má velké množství zakládacích a odběrných míst atd.,“ vysvětluje na závěr Jaroslav Leun, specialista pro intralogistická řešení ve společnosti STILL ČR.

Text a foto: Václav Podstawka