Manipulace a technika
Válečkový regál představuje jeden z prostředků pro vysokohustotní skladování, kdy není vyžadován okamžitý přístup ke každé paletě. Ve většině případů se v těchto regálech skladují homogenní palety se stejným zbožím ve větším množstvím.  Je nutné počítat s omezeným přístupem k paletám.

Obecně řečeno válečkové regály mohou oproti konvenčním paletovým regálům zlepšit využití prostoru skladu. Limitujícím faktorem však bývá výška skladu a výše vložených finančních prostředků. Válečkové regály totiž patří mezi nákladnější vybavení skladu. Celé řešení musí být však od počátku dobře promyšlené s ohledem na uskladněné zboží, protože pokud palety nebo zboží nejsou rozděleny podle daného druhu do jednotlivých kanálů, neexistuje okamžitý přístup ke všem položkám.

Odborníci jsou přesvědčeni, že pokud je řešení navrženo kvalitně, má velký potenciál úspor. Na jedné straně se zboží naskladňuje, na druhé odebírá, což je výhodné pro zásobování výroby anebo pro expedici. Odpadají různé zbytečné manipulace, ve skladech nemusí být uličky, které by zabíraly zbytečně mnoho místa, redukuje se i počet obslužných manipulačních vozíků a rovněž odpadají náklady na pracovní pozice.

Skladování systémem FIFO i LIFO

Jan Peřina, obchodní zástupce firmy PROMAN, poukazuje na fakt, že válečkové regály umožňují používat dva systémy skladování FIFO (First in, First out) a LIFO (Last in, First out). V prvním případě dochází po založení zboží do regálu k pohybu pomocí gravitace k místu odběru. První uskladněné zboží je první k dispozici na místě odběru a regál je obsluhován ze dvou stran.

Válečkový regál pro skladování systémem FIFO (PROMAN)

U paletových regálů, kde je prostor pro ukládání pouze z jedné strany, lze palety pomocí vysokozdvižného vozíku tlačit do regálu po spádové dráze a ze stejného místa je potom odebírat. Tento systém, v rámci kterého je poslední paleta uložená do regálu vyskladněná jako první, se nazývá LIFO.

„Oba systémy se používají z důvodu maximálního využití skladové plochy, přičemž sytém FIFO navíc zaručuje plynulost pohybu materiálu skladem. Díky tomu v regálu nezůstávají „zastrčené“ palety a veškeré zboží je plynule vyskladňováno a expedováno, což je vhodné zejména u zboží podléhající datumu spotřeby,“ vysvětluje Jan Peřina a dodává, že válečkové regály nacházejí uplatnění nejen v potravinářském a v automobilovém průmyslu, ale také v oblasti distribuce léků, u montážních linek nebo například jako mezisklady mezi výrobou a expedicí. „Řešení se spádovými regály může ušetřit až 60 procent skladové plochy oproti řešení s klasickými stacionárními regály. Také zaskladnění a vyskladnění probíhá rychleji, protože se zde pohybuje minimum vozíků.“

 Ideální manipulační jednotku představuje paleta v rozmezí hmotnosti 300 až 1200 kg, kde bezproblémový pohyb po dráze zaručují ližiny palet. Pro ruční ukládání jsou nejvhodnější plastové přepravky s rovným dnem.

Dodržujte předepsané zatížení

Do paletového regálu se montují již sestavené díly válečkových drah tvořené bočnicemi a plnými kovovými válečky, pohyb palet zpomalují brzdové válečky a na konci drah jsou oddělovače umožňující bezproblémový odběr palet z drah. Zakládací a vykládací moduly mohou být vybaveny třemi drahami s úzkými válečky určenými pro obsluhu vysokozdvižným vozíkem bez možnosti náklonu vidlic.

„Do policového spádového regálu jsou montovány kompletní spádové roviny tvořené bočnicemi, předním a zadním nosníkem a válečkovými a dělícími lištami. U těchto rovin se převážně používají plastové válečky menších průměrů. Roviny mohou být doplněny vychystávacími plechy v místě odběru zboží, které umožní větší naklonění první přepravky a snadnější výběr zboží,“ říká Jan Peřina a upozorňuje, že u válečkových regálů je nutné dodržovat předepsaná zatížení ukládaného zboží, ať už na paletách nebo v přepravkách. U paletových systémů se pak musí dodržovat správný postup pro ukládání a vykládání palet, kontrolovat, zda paleta bude zatěžována rovnoměrně, zboží na paletě bude zabezpečeno například strečovou fólií, která přitom nesmí bránit pohybu palet.

Jako příklad uvádí Jan Peřina instalaci válečkového regálu u zákazníka vyrábějícího krmivo pro psy a kočky, kde byly instalovány spádové dráhy pro palety na dvou místech. V prvním případě jsou spádové dráhy umístěné pouze na podpěrách na podlaze. Jedná se o 5 drah pro 17 EUR palet o hmotnosti 1000 kg za sebou na každé dráze. Tyto spádové dráhy slouží k přemístění palet z prostoru příjmu z výroby k místu expedice pro finální balení výrobků.

V další části objektu byl instalován paletový spádový regálový systém pro již hotové výrobky určené k expedici. Jde o celkem 44 drah pro 14 EUR palet o hmotnosti 1000 kg na každé dráze a další 4 dráhy pro industriální ližinové palety o rozměru 1000 x 1200 mm při stejné nosnosti.

Regál jako předávací pozice

Válečkové regály mají celou řadu využití. Mohou být využívány jak pro celé palety, tak pro různé krabičky, nebo jednotlivé položky.

Martin Koudelka, vedoucí marketingu ve společnosti Jungheinrrich ČR, uvádí, že se tyto regálové systémy často využívají jako předávací pozice, kdy se díky sklonu a samovolnému pohybu palety (či jiného břemene) bezpečně oddělí dvě manipulační zóny a pracoviště. Může jít třeba o předávací místo mezi výrobou a skladem, případně skladem a expedicí. Na jedné straně se do válečkového regálu vloží paleta hotového zboží a ta se samovolně sveze na přejímací pozici skladu/expedice. Spolu s bezpečností, kdy se nepotkávají manipulanti z obou zón se zvyšuje i plynulost provozu na obou stranách, kdy předávací místo vytváří jakýsi buffer.

Push back regál instalovaný firmou Jungheinrich

Jiným případem využití válečkových regálů k oddělení dvou manipulačních zón jsou vychystávací sklady, kde se vychystává pouze horizontálně z první, respektive druhé úrovně ale současně se skladuje ve vysokých regálech.

„Tyto sklady mohou díky válečkovým drahám fungovat tak, že každá lichá ulička je obsluhována vozíkem (retrakem, nebo systémovým vozíkem) a každá sudá ulička (která je v podstatě uvnitř regálového systému) je využívána pro vychystávání (s pomocí horizontálních vychystávacích vozíků.  Tím je zaručena na jedné straně vysoká kapacita skladu, rychlé vychystávání a hlavně bezpečnost díky oddělení provozu velkých vozíků a pickerů,“ vysvětluje Martin Koudelka a dodává, že druhou kategorií pro využití válečkových regálů jsou push-back, nebo spádové paletové regály, kdy je díky využití válečků možné výrazně navýšit kapacitu systému při skladování homogenního zboží. Válečkové regály v tomto případě umožňují skladování velkého množství palet na malé ploše, přičemž spádový regál funguje na principu FiFo a push-back regál na principu LiFo.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich, PROMAN a Václav Podstawka