Manipulace a technika

Při skladování venku se nejčastěji používají stacionární paletové regály a regály konzolové. Konkrétní typ se volí podle požadavků zákazníka a manipulační jednotky, která bude do regálů ukládána.

Při dimenzování regálů pro venkovní použití je nutné počítat mimo jiné s vlivem počasí, především pak s větrem, který se může do regálu opřít a sněhem, má-li regál střechu. Regály pro venkovní skladování vyžadují důkladné zavětrování, aby vítr nezpůsobil jejich zřícení. S vlivem větru je nutné počítat už při samotné instalaci regálu, než dojde k dokončení montáže a zavětrování konstrukce. Venkovní regály se běžně projektují se střechou, která má za úkol chránit zboží před sněhem a deštěm. Regály konzolové i paletové je možné doplnit i krycími shrnovacími plachtami. Přitom se musí počítat s tím, že zejména u nezatíženého regálu plachty umocňují vliv větru.

Postup podobný jako v hale
Venkovní regál ve stavebninách DEK

Milan Jenčo z chrudimské společnosti PROMAN poukazuje na skutečnost, že pro skladování různých materiálů na venkovních plochách lze využít například paletové nebo konzolové regály. Konkrétní typ se volí podle požadavku zákazníka a materiálu, který potřebuje uskladnit. Pokud je zboží na paletách, pak jsou samozřejmě vhodné paletové regály. Pro skladování dlouhého materiálu (tyče, trubky, profily) a deskového materiálu jsou optimálním řešením konzolové regály. Co z toho pro dodavatele vyplývá? Čím se liší postup při instalaci stejných regálů uvnitř a venku? Milan Jenčo vysvětluje: „Z naší strany je nutné od zákazníka zjistit, co bude skladovat, v jakém balení, jakou má představu o skladování a jakou techniku k tomu použije. V neposlední řadě potřebujeme vědět, jaký prostor má vymezen pro skladování. Samotný postup při instalaci je obdobný jako v hale.

Ideálním povrchem je beton

Jaké jsou požadavky na podlahu venku?  Venkovní plocha asi nikdy nebude mít stejné parametry, jako mají podlahy v halách. Důležité je, aby byla plocha rovná. V ideálním případě betonová. Nicméně v současné době je celá řada venkovních ploch například s asfaltovým povrchem.

„V každém případě  je důležité vědět, co se nachází pod horní vrstvou asfaltu nebo betonu. Jednak to potřebujeme vědět kvůli nosnosti plochy a jednak pro určení vhodného způsobu ukotvení regálů. Všeobecně se však kotvení regálu na asfalt nedoporučuje,“ tvrdí Milan Jenčo a dodává, že pokud na venkovních plochách převládají nerovnosti, musí se použít vyrovnávací prvky, případně roznášecí plechy pro snížení zatížení regálů na plochu.

Odborníci doporučují zinek

Na venkovní regály nejvíce působí samozřejmě počasí. Nejčastější ochranou regálů je jejich povrchová úprava zinkováním, která je všeobecně pro regály venku nejvhodnější. Podle Milana Jenča je toto řešení odolnější oproti klasickému lakování. I když někteří zákazníci vzhledem k většímu cenovému rozdílu preferují standardní povrchovou úpravu v laku. Barva sice časem vybledne, ale na regál jako takový to nemá vliv.

„Na některé regály lze umístit například zastřešení nebo i příslušenství umožňující instalaci plachet nebo dokonce i vrat,“ říká Milan Jenčo a vyjmenovává některé realizace firmy PROMAN na venkovní ploše: Platforma Praha (paletový se střechou), Euromont Dolní Jiřetín (konzolový regál) a Phoenix-Zeppelin Chrášťany (zastřešení prostoru mezi regály).

Úspora skladové plochy v hale

Jak jsme již uvedli, na venkovních plochách se běžně používají standardní paletové regály, které nabízejí vysokou flexibilitu při návrhu regálového systému a optimalizaci toků paletizovaného zboží nejrůznějšího druhu s neustálým přístupem ke všem paletám. Systém lze dokonale přizpůsobit všem požadavkům zákazníků na objem a hmotnost nákladů.

Konzolový regál se pro skladování venku používá běžně.

Při skladování venku se můžeme rovněž běžně setkat s konzolovými regály, které představují optimální řešení pro uložení dlouhého deskového nebo tyčového materiálu prakticky bez délkového omezení a to v několika úrovních. Pokud jsou konzolové regály vybaveny rošty a dřevotřískovými deskami, přibývá ještě další výhoda lze v nich skladovat různorodé i tvarově neforemné zboží. Konzolové regály ve venkovním provedení se často používají pro skladování objemnějšího zboží pro expedici, anebo naopak pro skladování polotovarů pro výrobu. Mohou být dimenzovány i na velmi vysoké nosnosti. Nejčastější je stavba regálů ze šroubovacích IPE profilů a pro lehčí aplikace se používají konzolové regály z C profilů, které se dají snadněji přestavovat. Klíčová výhoda regálů pro venkovní skladování spočívá v úspoře vnitřních skladových prostor s využitím venkovních ploch areálu. Obecně lze říci, že ve venkovním prostředí je možné použít všechny běžné druhy regálů.

Čtyřcestný vozík

Venkovní regály jsou nejčastěji obsluhovány vysokozdvižnými vozíky se spalovacím motorem, využívajícím naftu, LPG nebo CNG. V dnešní době se čím dál tím více prosazuje elektrická trakce. Prostorové využití skladu při ukládání dlouhého materiálu mohou značně vylepšit čtyřcestné vozíky, protože potřebují pouze normální šířku uličky, která je prakticky nezávislá na délce ukládaného zboží. V porovnání s čelními vozíky uspoří čtyřcestné vozíky cca 40 procent šířky uličky. Skladování ve venkovních regálech se často uplatňuje v oboru stavebnictví, strojírenství, v dřevařském a nábytkářském průmyslu. Díky rozmanitosti a variabilitě regálových systémů jsou venkovní regály využitelné jak v malých provozech, například obchodech se stavebninami, tak ve velkých průmyslových podnicích.

Text a foto: Václav Podstawka