Manipulace a technika

Pro spolehlivý provoz každého skladu a téměř každého výrobního procesu je nezbytná spolehlivost manipulační techniky. Proto je důležitá rychlá dostupnost servisních služeb a údržby.

Nastavení optimalizace počtů vozíků ve skladech a tlak na snižování nákladů umožňuje využívat manipulační techniku v moderním skladu na maximum. Ke slovu se tak dnes dostává i prediktivní údržba, pro kterou jsou nyní dostupná data díky dálkového připojení vozíků do cloudu. Servis se dnes zdaleka nezabývá pouze opravami vozíků a jejich údržbou. Například společnost Linde Material Hanling Česká republika v rámci servisu také repasuje baterie do elektrických vozíků, provádí mytí vozíků přímo v provozech zákazníků a dovybavování vozíků dalšími bezpečnostními prvky, jako jsou elektronické asistenční systémy nebo systémy zabraňujícími střetu manipulační techniky s pěší obsluhou skladu.

Školení servisních techniků ve firmě Linde MH

Pro rychlost servisního zásahu a dostupnost potřebných náhradních dílů je důležitý princip regionalisty. Linde Material Handling Česká republika vybudovala síť šesti regionálních poboček pro co nejrychlejší dostupnost všech servisních služeb. V České republice bylo také zřízeno Regionální distribuční centrum pro náhradní díly, ze kterého se zásobují další okolní země. To garantuje nejrychlejší dodávky náhradních dílů servisním technikům u nás, protože nemusí čekat na dodávky z centrálních skladů mimo Českou republiku.

Megatrend zvaný digitalizace

Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling Česká republika, je přesvědčen, že digitalizace jako dnešní megatrend má pro rychlost servisu zásadní význam. Například aplikace Linde Service Manager, která je v České republice v mnoha firmách využívána od loňského roku, umožňuje přímo řidičům vozíků vytvořit požadavek na servis vozíků, včetně pořízení doprovodné fotografie závady přímo v aplikaci. Následně tento požadavek posoudí manažer skladu, a pokud jej schválí, je požadavek v reálném čase předán servisnímu dispečinku k dalšímu řešení.

„Výhodou je úspora času, odpadá psaní e-mailů, telefonování a o servisních zakázkách máme dokonalý přehled,“ tvrdí Martin Petřík a poukazuje na další výhodu digitalizace, kterou je automatický sběr dat přímo z vozíků a jejich využívání pro prediktivní údržbu nebo koordinace požadavků na údržbu strojů. V případě poruchy vozíku se z elektronických modulů bezdrátově přenášejí chybové kódy, které umožní přípravu na opravu a zásobení servisního technika potřebnými náhradními díly.

Kontrola náhodnými dotazy
Pohled do servisního vozidla STILL

Významným hráčem ve světě manipulační techniky je společnost STILL ČR, jejíž cílem je spokojený zákazník provozující kvalitní a spolehlivé stroje. Osvědčeným předpokladem pro splnění uvedeného cíle je správně nastavený a jednoduchý systém běžného servisu, který je prověřen jejími klienty a dlouholetými zkušenostmi právě v oboru manipulační techniky. Požadavek – objednávka opravy – dohoda a potvrzení termínu realizace – včasný servisní zásah. „Celý tento systém je průběžně kontrolován náhodnými telefonickými dotazy a průzkumem spokojenosti uživatelů,“ uvádí Antonín Ženíšek, vedoucí školicího střediska ve společnosti STILL ČR a dodává, že v případě velkých zákazníků je smluvně zajištěno automatické oznamování a upozorňování na blížící se termín servisní údržby po dosažení stanovené doby provozu a termín technické kontroly. Eliminují se tak nežádoucí situace, kdy jsou stroje zanedbané, nebezpečné, nefunkční nebo bez povinné revize. K některým společnostem s velkou flotilou vozíků jsou nastálo přiděleni konkrétní mechanici pro lepší osobní znalost místních podmínek a pro eliminaci ztráty času během dojezdu.

„Prioritou je především stabilní a bezpečný provoz, který je kontrolován povinnými ročními technickými prohlídkami. Poškození, opotřebení, funkčnost zařízení, vůle řízení, značení, štítky, parametry, samotný provoz, jízda-brzdné vlastnosti, vybavenost z hlediska bezpečnosti obsluhy a další kontrolní body jsou předmětem zájmu odborného pracovníka provádějícího tuto roční technickou revizi,“ vysvětluje Antonín Ženíšek. Mezi oprávnění zmíněného odborného pracovníka spadá i posouzení způsobilosti stroje k dalšímu provozu. Nepostradatelným a důležitým předpokladem spolehlivého provozu a možnost snížení nákladů z hlediska případných oprav jsou i servisní údržby pravidelně prováděné v předepsaných intervalech od výrobce, a to dle typu stroje a podmínek nasazení. Dojde tak k celkové revitalizaci stroje, ke znovuobnovení opotřebených částí, k výměně degradovaných materiálů, ke kontrole funkcí a parametrů.

Pomáhají pravidelná školení

STILL klade velký důraz i na vzdělávání. Organizuje pravidelná produktová školení mechaniků a provádí školení řidičů motorových vozíků i přímo v provozech zákazníků. V každém regionu České republiky je situován místně příslušný tým servisních techniků, kteří jsou systémově řízeni centrálním servisním dispečinkem na základě požadavků od zákazníků. Pro náročné opravy je možnost dopravit stroj do některé z nejbližších servisních dílen STILL. Každý mechanik i každá dílna je plně vybavena nepostradatelným i speciálním nářadím a také potřebnými náhradními díly, které v případě objednání jsou dodávány do 24 hodin.

„Pracovníci servisu STILL jsou hrdí na své kvalitní služby poskytované náročné klientele, mezi které patří jak významní partneři a společnosti našeho hospodářství, tak i drobní podnikatelé,“ říká Antonín Ženíšek a dodává, že firma STILL ČR zavedla a udržuje systém managementu kvality, garantuje bezpečnost předávaných i archivovaných informací, bere vážně společenskou odpovědnost, řídí environmentální management za účelem co nejmenšího dopadu své činnosti na životní prostředí a zajišťuje management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Václav Podstawka

Foto: Jungheinrich a Václav Podstawka