Manipulace a technika
Úspora nákladů na provoz manipulační techniky představuje velice důležité téma pro každou logistickou firmu. Proto se zvyšuje poptávka po sofistikovaných řešeních, která pomáhají dosáhnout úsporného provozu vozíků a šetrného přístupu řidičů ke svěřeným strojům.

Zdeněk Palička, Key Account ČR ve společnosti STILL ČR, podotýká, že ekonomický provoz manipulační techniky nespočívá jen ve výběru správného typu pohonu nebo například vhodného stroje podle technických parametrů, ale také na vhodném systému řízení manipulační techniky. Cílem je co nejefektivnější využívání manipulační techniky. Právě pro sledování dat provozu manipulační techniky má STILL dva nástroje, kterými jsou Fleet manager a Nexxt Fleet.

Detailní přehled o provozu

Fleet manager má za úkol hlídat kontrolu přístupu do vozíku například prostřednictvím osobního čipu nebo karty řidiče, případně PIN. Díky tomu provozovatel eliminuje neoprávněné používání strojů, protože získá přehled, kdo a kdy techniku využíval.

„Zároveň je možné nastavení předávaní techniky mezi směnami, kdy si přebírající řidič techniku převezme a potvrdí její stav. Tímto se minimalizují poškození, které by byly bez viníka,“ vysvětluje Zdeněk Palička a dodává, že v nastavení je možné provést i přiřazení řidičů k jednotlivým typům techniky. Nemůže se pak stát, že by například techniku ze skladu využívali řidiči z výrobní části apod.

Další funkcí Fleet manageru je záznamník nehod umožňující podkytovat přehled o nehodách a poškozeních způsobených neopatrnou jízdou. K dispozici má data týkající se rychlosti, brždění nebo například natočení kol těsně před nehodou. Po nehodě je možné rovněž provést analýzu, zda šlo či nešlo nehodě zabránit. Poslední funkce Fleet manageru zajišťuje sběr dat o provozu manipulační techniky. Právě z dat týkajících se provozu manipulační techniky lze vytvářet analýzy podle typu techniky nebo podle řidičů. To umožňuje vše vyhodnotit, případně zefektivnit počet vozíků. Provozovatel díky tomu může zajistit ekonomičtější provoz vozíků a optimalizovat stav manipulační techniky.

Zdeněk Palička uvádí, že systém Fleet manager může fungovat na základě přenosu dat přes Bluetooth anebo GPRS. V případě GPRS jsou data stále on-line a provozovatel získává průběžné přehledy odkudkoliv, protože přihlášení je možné přes webovou stránku. STILL si neúčtuje žádné další měsíční poplatky za správu systému ani za instalaci, takže nedochází k navyšování provozních nákladů.

Dalším nástroj pro správu flotily umožňujícím hlídat ekonomickou nákladnost strojů představuje systém Nexxt Fleet. Nabízí přehled o veškeré technice, jež má STILL ve správě servisu. Systém obsahuje veškerá data o technice, kterou disponuje firma STILL v systému SAP. V systému lze vidět specifikace pořízených strojů, servisní reporty, stav technických kontrol a stav najetých motohodin.

„Motohodiny jsou vždy doplňovány v rámci servisního zásahu. V případě, že je technika vybavená Fleet managerem, jsou doplňovány automaticky. Veškerá tato data lze generovat například do excelovských tabulek pro optimální zpracování a dále s nimi pracovat,“ říká Zdeněk Palička. „Jednoduše tak získáte záznamy technických kontrol, servisní zprávy, včetně kompletní historie, co a kdy bylo na vozících prováděno servisním technikem. Tyto systémy je možné využít u nové i starší manipulační techniky.“

Obsluha má snadný přístup

Odborníci ze společnosti Toyota Material Handling CZ poukazují na pokročilé analytické moduly v rámci fleet managementu I_Site, který je u Toyoty většinou již ve standardní výbavě. Uživatelé vozíků Toyota jsou přesvědčeni o velkém potenciálu úspor provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti manipulačních operací. Díky využívání I_Site je možné docílit nejen vyšší produktivity manipulace a snížení nákladů, ale též celkové optimalizace počtu vozíků ve flotile. V případě kolizí nebo nárazů dokáže systém dokonce analyzovat příčinu, místo i čas nehody. Toyota I_Site je „cloudové“ řešení postavené na platformě Microsoft. Implementace systému nijak nezasahuje do stávajícího softwarového ani hardwarového vybavení. Vše je přístupné v přehledném webovém prostředí. Uživatel potřebuje pouze přístup na internet (smartphone, tablet, notebook nebo stolní PC).

Toyota Material Handling nabízí řešení I Site

„Na každý vozík je třeba nainstalovat řídící jednotku DHU (Data Handling Unit), která sbírá data přímo ze systémů, senzorů a ovladačů vozíků. Řídící jednotka DHU systému Toyota I_Site obsahuje mobilní datový komunikátor, kterým jsou data odesílána prostřednictvím 4G sítí mobilního operátora dostupného v místě provozování vozíku. Tato komunikace probíhá oběma směry, jak odeslání nasbíraných dat na server, tak i konfigurační příkazy, update firmware jednotky DHU nebo diagnostiku vozíku,“ vysvětluje Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling CZ, a dodává, že data mohou být tříděna na základě jedinečného identifikátoru řidiče, který vozík použil (PIN, přístupová karta), podle výrobního čísla nebo jiného označení vozíku, které si zákazník zvolí. K nejnovějším důležitým funkcím patří lokalizace polohy vozíku při nárazu, zamezení opuštění vymezené oblasti a lokalizace aktuální polohy vozíku. Systém disponuje také důležitými funkcemi, které brání zneužití nebo odcizení vozíku nebo zvyšují bezpečnost, protože řidiči nemohou lhát o místě nehody.

Vyhodnocování dat a reporty

Data jsou vyhodnocována na severech Toyota Material Handling na základě předdefinovaných nebo uživatelsky volitelných kritérií formou přehledných tabulkových reportů nebo grafů. K dispozici jsou reporty o kolizích, stavu baterie ve vozíku, úspěšných i neúspěšných předprovozních kontrolách vozíků, o provozu vozíku na jedno nabití baterie, o počtu rozjezdů a mnoho dalších. Veškeré reporty lze exportovat do datového formátu pro další zpracování dle potřeb uživatele. Uživatelské rozhraní, přes které přistupují oprávněné osoby k datům, se skládá z přehledných dlaždic a z přehledných navigačních ikon.

„V modulu, který v rámci I_Site slouží ke sledování provozních režimů a využití strojů, dokáže uživatel sledovat kdy, k jakým činnostem a jak dlouho je vozík využíván. Je možné sledovat časy, které vozík stráví horizontálním pojezdem s nebo bez nákladu, zdvihem, celkový provozní čas nebo jen čas, kdy je vozík zapnutý a nepracuje,“ podotýká Jindřich Přívora a dodává, že nárazy vozíku zaznamenává tříosý akcelerometr. Pokud dojde k nárazu vozíku do překážky, působí na šasi vozíku zpomalení, které tento akcelerometr zaznamená a odešle do řídící jednotky. Intenzita zaznamenaného zpomalení je uživatelsky definovatelná. Detaily nárazů je možné sledovat z pohledu vozíků nebo řidičů. Při zvlášť silném nárazu je možné zabránit vozíku v další práci, aniž by byl přivolán odpovědný manažer a těžký náraz s obsluhou hned vyřešil. Jen on zná kód, který vozík znovu uvede do plnohodnotného provozu. Stroj je zpomalen, aby mohl z místa těžkého nárazu pomalu odjet a neblokoval pracoviště pro další práce. Jeho funkce zdvihu jsou však zablokovány.

Zasílání nouzových zpráv je funkce umožňující řidičům rychle signalizovat problém s vozíkem nebo v místě okolo něj – a to přímo, bez prodlení zodpovědným osobám.

„V rámci funkce správa nabíjení při nečinnosti systém sám vyhodnotí nevyužití možnosti nabití během krátké přestávky (důležité u li-ionových baterií). Jde o rozšíření funkce sledování správného nabíjení baterií, která hlídá, aby baterie nebyly na nabíječku připojovány ani brzy, ani pozdě,“ doplňuje Jindřich Přívora.

Kolik zaplatím?
Vozík značky Linde s pohonem na CNG

Vladislav Záveský, produktový manager z Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), uvádí, že u manipulační vozíků, bez rozlišení země původu a výrobce, je vždy důležité, jaké jsou celkové náklady TCO (Total Costs of Ownership) během celé doby vlastnictví a provozování daného vozíku. Náklady na pořízení jsou pouze onou pověstnou „špičkou ledovce“. Vlastník vozíku by se měl přinejmenším dále ptát: „Kolik zaplatím za údržbu vozíku? Kolik mě bude stát palivo za dobu provozování vozíku? Kolik zaplatím za opravy?“ Určitě není od věci si poptávaný vozík vyzkoušet a provést přitom i test spotřeby v konkrétním provozu. Například společnost Linde MH disponuje velice obsáhlou Demo flotilou, takže vozík si může zákazník vyzkoušet zdarma až po dobu několika pracovních dnů. U vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem lze doporučit zahrnout do výběru i variantu s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn), kdy celkové náklady na palivo bývají o desítky procent nižší. Výhodou pohonu na CNG jsou jednoznačně finanční úspory za pohonné hmoty a velmi nízké emise s nulovou produkcí pevných částic. Pro plnění se používá zemní plyn z běžné rozvodné sítě, který je následně upraven a stlačován na tlak okolo 200 barů. Cena (cena plynu + stlačení) za 1 kg CNG při použití vlastní plnicí stanice se pohybuje v současné době od cca 18 Kč/kg, pro srovnání, na veřejných čerpacích stanicích je to okolo 27,55 Kč za 1 kg.

Vladislav Záveský uvádí, že vlastní instalaci technologie obvykle předchází optimalizační studie zaměřená na velikost očekávaných úspor a rychlost návratu investice. Doba návratnosti investice do plnicí stanice se pohybuje typicky mezi jedním a třemi roky, v závislosti na počtu provozovaných vozíků na CNG.

Odpovědný přístup k servisu

Všechny elektrické vozíky Linde dnes již v základní výbavě využívají ke snížení provozních nákladů rekuperaci při brždění a inteligentní systém sledování spotřeby energie EMS, který určí dojezd vozíku s přesností na minuty. Systémové VNA vozíky Linde pro práci v úzkých uličkách umí rekuperovat energii i při spouštění břemene.

„Kromě výše zmíněné rekuperace se u čelních elektrických vozíků Linde využívá protisměrného záběru předních kol při plném vytočení kol řídící nápravy (tedy při „plném rejdu“). Odvalování kol se tak výrazně usnadní, což má velmi příznivý vliv na spotřebu elektrické energie z baterie i na životnost pneumatik. Další možností, jak snížit provozní náklady, je například nastavení speciálního módu „Economy“, doporučuje Vladislav Záveský a dodává, že provozní náklady může významně ovlivnit i odpovědný přístup k provádění předepsané údržby nebo menších oprav. Šetřit je sice rozumné, ale vždy s rozmyslem. Nemá smysl vynechávat pravidelnou údržbu po nájezdu určitých motohodin, což by mohlo vést k riziku poškození stroje, protože dochází k postupné degradaci olejových náplní a filtrů. Lze doporučit uzavření servisní smlouvy s dodavatelem, což přináší zákazníkovi řadu benefitů oproti nahodilému objednávání servisu.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde, STILL a Toyota