Manipulace a technika
Před třemi lety uzavřela firma Ravensburger, výrobce puzzle a her, kontrakt na skladovací služby s logistickou firmou Geis. Tehdy nikdo netušil, že do dvou let plochu pro skladování v Mošnově rozšíří trojnásobně. V současné době Geis zboží skladuje na cca 21 000 ma také zajišťuje řadu dalších služeb souvisejících s přípravou zásilek pro jednotlivé příjemce. K tomu využívá manipulační techniku značky Linde.

Geis dnes zajišťuje pro Ravensburger komplexní logistické služby, včetně přepravy zboží. Mimo běžné procesy, jako je příprava paletových zásilek nebo tisk a aplikace identifikačních štítků, jsou ve skladu zajišťovány rovněž individuální požadavky příjemců. Ty jsou evidovány v informačním systému a prostřednictvím instrukcí se pak operátorům zobrazují na používaných médiích v odpovídající části procesu. Díky tomu je například možné nalepit na výrobek speciální štítek nebo uložit zboží na paletu podle představy příjemce. Samozřejmostí je také řešení vratek, kvalitativní kontroly dodaného zboží či sortování zboží, které již není určeno k běžnému prodeji.

Vyšší kapacita skladu

„Naše pobočka v Mošnově je jednou z největších logistických poboček společnosti Geis. Od roku 2020 zde zajišťujeme logistické služby a kontraktní logistiku pro firmu Ravensburger, odkud je zboží expedováno do více než šedesáti zemí světa. Ve skladu s rozlohou 21 000 m2 máme k dispozici 33 000 paletových pozic,“ uvádí Petr Družkovský, provozní ředitel/prokurista Geis CZ. „K zajišťování logistických procesů potřebujeme spolehlivou manipulační techniku a v této souvislosti jsme se rozhodli preferovat pouze jednoho dodavatele manipulační techniky. Ve výběrovém řízení nakonec zvítězila společnost Linde Material Handling Česká republika. V rámci projektu Ravensburger jsme zvolili komplexní řešení zahrnující manipulační techniku i regálové systémy. V první fázi projektu jsme používali pouze čelní vozíky a retraky. Potřebovali jsme však zvýšit kapacitu skladu, proto jsme přistoupili k instalaci nového regálového systému, který obsluhuji VNA vozíky v úzkých uličkách. Díky tomu došlo ke zvýšení kapacity skladu o 30 procent.“

Martin Šindler, Lukáš Šoltýs, David Šindler a Petr Družkovský
Základ tvoří VNA vozíky

Geis se ve svých skladech snaží maximálně využívat skladovou plochu, proto byly v Mošnově instalovány regály s velmi úzkými uličkami, které dokážou obsluhovat pouze VNA vozíky. Vzhledem k tomu, že podlaha ve skladu nesplňuje požadavky normy DIN 15185 pro provoz VNA vozíků, padla volba na VNA vozíky Linde K modular vybavené inteligentním asistenčním systémem Active Stability Control (ASC), který rozezná nerovnosti mezi levou a pravou stranou uličky a automaticky vyrovná nárazy a vibrace.

Základ tvoří 3 VNA vozíky Linde K modular.

„ASC umožňuje systémovému vozíku dosáhnout maximálního manipulačního výkonu i na nerovné podlaze. Proto může systémový vozík Linde K modular pracovat i na klasických průmyslových podlahách v CTP parcích, Prologis, Accolade, Contera  atd.,“ vysvětluje Martin Šindler, poradce pro manipulaci a skladování ve společnosti Linde Material Handling Česká republika.

Geis má v mošnovském skladu k dispozici tři VNA vozíky Linde K modular s otočnou hlavou a zdvihem 8300 mm. Vozíky jsou v provedení man up, což umožňuje vychystávání zboží z horních regálových pozic. VNA vozíky jsou rovněž vybaveny skladovou navigací (vozík dostává prostřednictvím systému WMS jízdní příkazy), systémem LSC LOAD (řídící systém se senzorem identifikace nákladu) a mohou využívat automatický cyklus vidlic pro zakládání a vyskladňování palet do resp. z regálu, což přispívá ke zjednodušení ovládání vozíku a následnému zvýšení efektivity manipulace.

Různé způsoby manipulace

Jak vypadá pohyb zboží ve skladu a jaké další vozíky jej zajišťují? Vykládku zboží z nákladního vozu na rampách provádějí čtyři ručně vedené vozíky s plošinkou pro řidiče (D 12 AP – double decker). Dokážou převážet zároveň dvě palety a rovněž mohou sloužit k zakládání manipulačních jednotek do spodních pozic regálového systému.

Poté přebírá manipulační jednotku retrak (Geis má k dispozici čtyři tyto stroje), který ji uloží do standardního regálového systému nebo na předávací místo pro VNA vozík. Ten manipulační jednotku z předávacího místa odebere a následně uloží do příslušné regálové pozice.

Retrak s vyznačenou bezpečnostní zónou

„Při vyskladňování jsou manipulační jednotky přesunuty z horních pozic dolů do vychystávacích pozic, kde je zboží vychystáváno. Následně probíhá kontrola a finální zabalení. Palety se zbožím jsou přemístěny ke konkrétním nakládacím rampám, odkud jsou nakládány čelními vozíky nebo vozíky s plošinkou na nákladní vozidla,“ vysvětluje Petr Družkovský.

K dalším vozíkům, které ve skladu Geis zajišťují manipulaci, patří dva čelní elektrické vysokozdvižné vozíky Linde E16 H. Jedná se o vozíky pro nakládku a vykládku kamionů a kontejnerů.

K vychystávání slouží šest vozíků Linde V 08-02. Jedná se o vychystávací vozíky pro nultou a první úroveň. Tyto vozíky kombinované s tahačem jsou speciálně upravené pro potřeby firmy Geis.

Vychystávací vozík kombinovaný s tahačem

Flotilu manipulační techniky doplňuje jeden vozík Linde T 20 AP, což je nízkozdvižný vozík s plošinkou pro rychlou přepravu palet ve skladu a rychlé naskladnění a vyskladnění kamionů a kontejnerů, a ručně vedený vozík Linde L14 AP s plošinkou, který dokáže založit manipulační jednotku do výšky 4000 mm.

Postupný přechod k automatizaci

Předáním vozíku spolupráce mezi odběratelem a dodavatelem nekončí. Velice důležitou součástí jsou poprodejní služby.

„S poprodejními službami společnosti Linde Material Handling Česká republika jsme velmi spokojeni. Servis funguje na velice dobré úrovni, stejně tak jako komunikace se zástupci společnosti,“ tvrdí Petr Družkovský, který mimo jiné oceňuje pronájemní flotilu manipulační techniky Linde, kterou Geis v případě potřeb využívá.

Martin Šindler doplňuje:„V mošnovském skladu poskytujeme zákazníkovi klasickou údržbu, popřípadě opravárenskou činnost. U VNA vozíků navíc zajišťujeme revize a pravidelná školení obsluhy, která musí například dokázat ovládat slaňovací zařízení. Pochopitelně, že každý vozík má předepsanou pravidelnou technickou kontrolu.“

Spolupráce mezi firmami Geis a Linde Material Handling Česká republika bude v nejbližší budoucnosti pokračovat především v rámci pravidelné obměny manipulační techniky a v postupnému přechodu k automatizaci skladových procesů.

Text a foto: Václav Podstawka