Manipulace a technika

Tažné soupravy se v poslední době osvědčily především jako zdatní pomocníci při zásobování výroby. Šetří pracovní sílu, snižují nasazení manipulační techniky a optimalizují dodávky na výrobní linky.

Odborníci zabývající se logistickými řešeními tvrdí, že hlavním požadavkem při pořizování tažných souprav je apel na časové a finanční úspory a nutnost dodávání výrobního materiálu v režimu just-in-time. Proto jsou stále častěji využívány zejména ve výrobních provozech. Co vše by měli klienti před jejich pořízením zvážit a kdy se vyplatí? Podle Filipa Šustka, specialisty pro intralogistická řešení ve společnosti STILL ČR, můžeme zásobovací technologie pomocí tažné soupravy rozdělit do dvou skupin:

  1. Milkrun (logistický vláček) = tahač + připojené vláčky (typicky vícepatrové pro převoz menších materiálů).
  2. Inteligentní tažné soupravy = tahač s E-rámy, B-rámy nebo C-rámy (pro převoz palet).

„Na začátku je tedy potřeba provést analýzu, jaký materiál potřebuji převážet a jaká skladba techniky se mi tedy bude do provozu hodit. Další bod, který je nezbytné propočítat, je četnost návozu na jednotlivá stanoviště, a tím pádem i počet potřebné techniky. V neposlední řadě potřebujete provést analýzu všech cest, kde se bude souprava pohybovat. A to jak na úrovni jednotlivých stanovišť (dostatek místa k manipulaci s břemeny), tak v zatáčkách,“ doporučuje Filip Šustek.

Složitý přechod na nové řešení
Tažné soupravy mají využití například v automobilovém průmyslu.

V poslední době se o logistické soupravy nebo inteligentních tažných soupravách uvažuje již při návrhu jednotlivých provozů. Všechny požadavky (především prostorové) jsou tedy zakomponovány do návrhu řešení hned na začátku. Filip Šustek podotýká, že využívání technologie indoor je v dnešní době již poměrně běžné. Ovšem začínají se rozšiřovat i outdoor řešení pro interní dopravu po areálu provozovatele. Jedná se o náhradu většinou klasických nákladních vozidel na naftu za flexibilnější a ekologičtější bateriové tahače. Samostatnou kapitolou indoor technologií je automatizace logistického vláčku. Podle Filipa Šustka existují dva základní principy:

  1. Jednodušší automatizace, kdy vláček dojede na místo nakládky/vykládky a samotnou operaci provede člověk. Tento způsob se využívá jak pro přepravu palet, tak menšího materiálu v boxech nebo KLT.
  2. Plná automatizace včetně naložení a vyložení v místě určení, ovšem pouze pro paletovou manipulaci. Tato technologie má samozřejmě mnoho specifik a požadavků, ale to je už na jiný článek.

Přechod z konvenční logistiky výroby na využívání moderního vnitropodnikového zásobování materiálem prostřednictvím inteligentních tažných souprav představuje pro firmu velkou změnu, proto by měla spolupracovat s kompetentním dodavatelem, což STILL ČR bezpochyby splňuje. Nejvíce souprav této značky využívají ve společnosti Škoda Auto.

„Mezi hlavní výhody zavedení tažných souprav patří zklidnění dopravy, větší bezpečnost přepravy ve skladu, zvýšení jistoty zásobování, zvýšení produkce při stejné výrobní ploše, individuální výroba s větší variabilitou produktů, finanční výhody a ergonomická práce,“ vyjmenovává Filip Šustek.

Jedna souprava nahradí více jízd

Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling CZ, poukazuje na skutečnost, že jedna jízda soupravy vláček/přípojné vozíky nahradí více jízd vidlicových vozíků (čelních, ručně vedených, někdy i retraků). Jaké výhody z toho plynou?

  • úspora lidí, materiálu, času i nákladů na škody
  • rychlejší a pravidelnější zásobování výrobních pracovišť
  • snížení zásob vstupů ve výrobě, to vede k úspoře skladové plochy ve výrobě a k uvolnění plochy pro výrobu
  • přehled, větší bezpečnost (menší vozíky, lehčí vozíky, žádné vidlice) a čistota na pracovišti (méně obalů, průjezdné uličky pro čistící stroje)
  • méně chyb při zásobování a odbourání prostojů výrobních zařízení (odpadlo samozásobování a dohledávání dílů) – snížení inventurních rozdílů – redukce práce vedoucích směn

„Pokud to provozní podmínky dovolí (například při krátké vzdálenosti se nemusí tahač vyplatit), firmy (minimálně zákazníci Toyoty) berou již nejméně 10-15 let tahače jako výhodnou alternativu ke klasickým vozíkům,“ uvádí Jindřich Přívora a dodává, že trendy jsou stejné jako v jiných oblastech manipulace. Ve frekventovaných provozech nasazování li-ionových baterií, automatizovaných tahačů, výbava vozíku ve prospěch komfortu a bezpečnosti obsluhy, jednoduchost ovládání, napojení na systémy správy flotily, u tahačů navíc kvalita a praktičnost spřáhel, manévrovatelnost a co nejužší stopa soupravy, přípojné vozíky vhodné pro různé typy nosičů nákladu atd.

Tahače se uplatňují i v oblasti e-commerce. Na snímku tahač BT.

Příslušný typ vozíku musí zohlednit prostor, který je k dispozici, a to hlavně v zatáčkách. Dalšími parametry jsou hmotnost přepravovaného materiálu, vzdálenost (na krátkou vzdálenost se tahač a časté připojování, odpojování vozíku nemusí vyplatit), povrch a kvalita podlahy, balení přepravovaných komponentů a typy manipulačních jednotek (paleta, gitter boxy, KLT přepravky, půlpalety apod.). 

„Nejdříve je nutné specifikovat typ zboží, kde se bude přepravovat, zda je zboží ložené nebo zabalené, jestli je umístěné na paletách, zda je standardizované, kolik zboží je nutné během jízdy odvézt a kolik vozíků potřebuji do soupravy zapojit,“ říká Jindřich Přívora a dodává, že podle toho se určí, jaký tahač a jaké přípojné vozíky a jejich kombinace se zvolí. V provozu může jít o kombinaci různých tahačů. Například větší a silnější tahač na trasu po obvodu haly, menší manévrovatelnější tahač i do uliček mezi výrobními stanovišti apod.

Současný trend pro „lean“ intralogistiku

Hlavními důvody pro zavádění tažných souprav takzvaných logistických vláčků jsou především požadavky na časové a finanční úspory při dodávce materiálu do výroby. Vladislav Záveský, product manager ze společnosti Linde Material Handling Česká republika (Linde MH) k tomu uvádí: „Jeden logistický vláček je schopen zásobovat více pracovišť, takže může ušetřit běžné vozíky. Vhodný je pro provozy, kam se pravidelně zaváží materiál a je třeba převážet meziprodukty na další operace.“

Logistické vláčky nacházejí uplatnění především ve strojírenské výrobě, automobilovém průmyslu, výrobě autodílů a potravinářství. Linde MH nabízí logistický vláček s označením LT (logistic train), který se skládá z tahače a několika specializovaných přívěsů. Přívěsné vozíky jsou k dispozici s různě uzpůsobenou konstrukcí, například jako „C“ rám, mostový rám, ale i rám pro transport více palet. Zákazník si vybírá přívěsy přímo na míru svým potřebám. Pro venkovní přepravu, i za nepříznivých povětrnostních podmínek lze doplnit přívěsné vozíky ochranou proti vlivu počasí, částečným nebo kompletním zakrytováním Je možné použít i jednodušší řešení se spustitelnou ochrannou plachtu proti dešti z pevné horní části přívěsu.

Pro převoz logistických vláčků se používají elektrické tahače Linde P 20 až P 250 s tažnou kapacitou od 2 do 25 tun a s centrálním ovládacím modulem pro řízení celé soupravy. Tahač je s vláčkem propojen vedením pro dodávku elektrické energie, ovládání zdvihu a spouštění nákladu a také kontrolním systémem CAN-bus pro stálou komunikaci mezi soupravou a tahačem.

Řízení robotických tažných souprav

Vzhledem k jednoduché a opakující se činnosti během horizontální přepravy nákladů zaměřili vývojoví pracovníci Linde pracující na robotizaci stávající manipulační techniky pozornost právě na tahače. Prvním automatizovaným modelem se tak stal v roce 2015 robotický tahač P-MATIC s tažnou kapacitou 5 tun. Pro svou navigaci využívá LIDAR, což je zařízení na bázi radaru, které místo mikrovln používá laserový paprsek. Před zahájením provozu jsou prostory tahačem nasnímány a v jeho paměti se vytvoří interaktivní mapa. Při vlastním provozu pak porovnává uložený elektronický obraz prostoru s aktuálně snímanými obrazy. Velkou výhodou je, že není potřeba žádná dodatečná infrastruktura a lze pokrývat provoz se vzdálenostmi do několika set metrů.  Robotické tažné soupravy Linde se mohou pohybovat zcela autonomně. Pokud je třeba, mohou pracovat i samostatně, bez připojení k informačnímu systému. V tomto případě jsou řízeny přes dotykovou obrazovku řídicího počítače. Mohou také kdykoli přejít do manuálního režimu. I to je jedna z velkých výhod řešení Linde MH – stroj může být kdykoliv řízen lidskou obsluhou. Nejvyspělejší variantu představuje řízení ve spojení se systémy WMS (Warehouse Management System) a podnikovým ERP systémem, jejichž požadavky se převádějí přímo do objednávek přepravy.

Firma Linde MH rozšířila své portfolio vozíků s palivovými články o další model: tahač Linde P250 s tažnou kapacitou 25 tun, který bude prezentován v rámci akce inter Airport Europe 2019 v Mnichově. Výhodou tahače s palivovými články je velmi krátká doba doplňování paliva, která zajišťuje maximální disponibilitu tahače, a to zejména ve vícesměnném provozu. Mezi další výhody patří příznivá cena vodíku, zamezení nadlimitním špičkám v odběru elektřiny u provozovatele a dlouhá životnost vlastních palivových článků.

Václav Podstawka

Foto: Toyota a Václav Podstawka