Manipulace a technika
Ekonomická efektivita vychystávacích operací je stále více závislá na úrovni výkonnosti logistických nástrojů. Inovativní řešení jsou proto stále důležitější mimo jiné právě v oblasti vychystávání zboží. Aby bylo vychystávání efektivní, je nutné zvolit optimální systém, jehož součástí je také manipulační technika.

Martin Koudelka, vedoucí marketingu Jungheinrich ČR, tvrdí, že vychystávání zboží je jednou ze základních logistických operací v retailu, výrobě, a hlavně v e-commerce. Má také zásadní vliv na celkovou efektivitu celkových logistických toků.

Co se týká vozíků, v zásadě se vychystávací vozíky rozlišují na horizontální a vertikální. Přičemž horizontální mohou být vybaveny zdvihací plošinkou, což umožňuje vychystávání i z druhé regálové úrovně. Ty vertikální pak zvládají i výšky přes 12 metrů. V těchto segmentech nabízí Jungheinrich, podobně jako další výrobci, kompletní portfolio nosností, délek vidlí (u horizontálních se často využívají 2-3 palety najednou), zdvihů a typů baterií (dnes již převažují Lithium-iontové články).

Velmi dobré pracovní podmínky

Specialitou vozíků Jungheinrich je pak důraz na ergonomii, která je u vychystávacích vozíků snad vůbec nejdůležitější ze všech typů manipulační techniky.

„Manipulant (picker), totiž nesedí na sedačce, ale musí se pohybovat mezi ovládacím pultem vozíku, zbožím a paletou. Musí skenovat velké množství položek, mít k dispozici dostatek odkládacích prostor a perfektní výhled do všech směrů. To jsou vlastnosti, na které se vývoj vychystávacích vozíků zaměřuje a náš podíl na českém trhu v těchto segmentech (přes 56 % v segmentu horizontálních vychystávacích vozíků a přes 36 % v segmentu vertikálních v roce 2020) dokazuje, že se ubíráme správnou cestou,“ je přesvědčen Martin Koudelka.

Picker stojí na místě a vychystává z boxů, které k němu přijíždějí.

Vylepšování ergonomie, zvyšování výkonu a současné snižování spotřeby jsou ale pouze drobné evoluce probíhající postupně a nenápadně. V případě nasazení vozíků se stále jedná o systém vychystávání man-to-goods, tedy proces, kdy se picker pohybuje skladem a sbírá jednotlivé položky. Z hlediska efektivity a produktivity lidské práce jsou ale výrazně zajímavější systémy goods-to-man, kdy picker stojí na místě a automatické systémy mu ve správném pořadí pod ruce posílají boxy s jednotlivými položkami, které je nutné vychystat. Obsluha pak jen odebere potřebné množství, zkombinuje s položkami z dalších boxů, zásilku odešle k expedici a zbytek zpět do skladu. Díky těmto systémům je jeden picker schopný zvládnout práci několika lidí pohybujících se po skladu a hledajících jednotlivé pozice.

Jungheinrich nabízí řadu řešení pro procesy goods-to-man, jako je například systém Miniload Jungheinrich STC 2B1A, jehož modulární konstrukce umožňuje nasazení pro různé parametry skladu. Vyznačuje se rovněž vysokou rychlostí a zrychlením při současně velmi nízké spotřebě energie.

Výběr techniky je velmi důležitý

„Protože vychystávání obecně patří mezi nejdražší skladovací operace, je nutné věnovat velkou pozornost jak systému práce, tak výběru techniky. Vychystávání se může provádět buď ze základní úrovně nebo z vyšších regálových pater. Linde Material Handling nabízí pro vychystávání ze základní úrovně vozíky N20 – N 24 s plošinkou pro stojícího řidiče. Vozíky mají nosnost až 2,4 tuny,“ uvádí Martin Petřík, Marketing & Communication Manager KION ITS EMEA Czech Republic.

Vychystávání na vozík Linde N20

Vychystávání je operace náročná na energii, proto Linde nabízí i poloautomatickou verzi vychystávacích vozíků vozíky N20 SA a N20 CSA. Poloautomatické vychystávací eliminují ztrátové časy na nastupování a vystupování z vozíku, protože vozík sám následuje obsluhu. Ovládání je možné buď dálkovým ovladačem nebo automaticky při průchodu operátora tzv. virtuální stěnou okolo vozíku, kdy se vozík sám dává do pohybu a zastavuje.

„Aby bylo dosaženo co nejlepšího využití skladového prostoru, vyrostly dnešní sklady do výšky. Pro zakládání celých palet a jejich vychystávání jsou VNA vozíky Linde K-Modular konfigurovatelné pro vychystávání do výšky 12 000 mm. Tyto vozíky jsou v uličce obvykle naváděny mechanickým nebo indukčním vedením. VNA vozíky jsou pro vychystávání obzvlášť výhodné tím, že ve spojení se skladovou navigací mohou pojíždět a zvedat současně, optimalizovanou cestou, nezávisle na řidiči, což zrychluje operační časy až o 25 %,“ podotýká Martin Petřík a závěrem upozorňuje, že vychystávání celopalet ze základní úrovně může být řešeno i robotickým vozíkem, jako je Linde L-MATIC. „Řešení s robotickými vozíky má smysl při propojení s WMS a u často se opakujících skladových operací. Nákladově efektivní je i spolupráce poloautomatických vychystávacích vozíků s robotickými vozíky, kdy robotické vozíky po přípravě palety se zbožím ji převezmou a dopraví například k foliovacímu stroji a následně do expedice.“

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich, Linde MH a STILL