Manipulace a technika
Vysoká intenzita dodávek zboží s využitím námořních kontejnerů především z Asie je patrná ve všech oblastech ekonomiky. Nasazení dostatečně výkonné a efektivní manipulační techniky je proto nezbytným předpokladem pro jejich rychlou vykládku případně i nakládku, kdy je nutné respektovat omezení výšky vstupních vrat do kontejnerů.

Jaké vozíky se k vykládce a nakládce kontejnerů používají? Pokud je zboží uloženo na paletách ve více vrstvách, je třeba použít vozík se sloupem s velkým volným zdvihem vidlic, aby nedošlo ke kolizi sloupu se stropem kontejneru při odebírání palet z další vrstvy.

„Pro vykládku a nakládku kontejnerů může být vhodnou volbou nejnovější řada motorových vozíků Linde H 20 až H 35 s nosností od 2 do 3,5 tuny. Pouze je nutné pamatovat na celkovou výšku vozíku a volit jejich kontejnerové provedení, které disponuje sníženou výškou kabiny a sloupů,“ vysvětluje Vladislav Záveský, Product Manager společnosti Linde Material Handling Česká republika, a dodává, že je vhodné volit sloupy typu duplex nebo triplex, které disponují velkým volným zdvihem vidlic, pro odebírání i palet z druhé nebo další vrstvy. Užitečnými pomocníky jsou také boční posuv ISO desky nebo přídavná zařízení vybavená nezávislým bočním posuvem. Nové úsporné a ekologické motory vozíků Linde zajistí dostatek výkonu a provozní efektivity při vykládce a souvisejících manipulacích. K dispozici je kromě pohonu diesel a LPG i ekonomicky jedinečná varianta spalující stlačený zemní plyn CNG. Tato verze je obzvláště vhodná pro kombinovaný provoz venku a uvnitř, vzhledem k minimálním emisím při spalování CNG a nízké hlučnosti provozu.

Elektrický pohon se vyrovná spalovacím motorům

Značka Linde nyní pro venkovní manipulace představila zákazníkům zcela novou generaci extrémně výkonných a odolných elektrických vozíků řady X, modely X20-X35, které jsou postaveny na modulárním podvozku 12xx s nosností od 2,0 do 3,5 tuny.  Díky použití kontejnerové verze ochranného rámu mohou tyto vozíky Linde splnit nejrozmanitější požadavky provozovatelů při vykládce kontejnerů s výkonem plně srovnatelným s vozíky se spalovacími motory.
Vozíky X20-35 disponují většími koly a světlostí podvozku, takže si snadno poradí i s nerovnostmi vozovky. Rozmary počasí jim nečiní nesnáze, protože je lze vybavit uzavřenou kabinou v kontejnerové verzi. Navíc disponují úrovní ochrany proti okolním vlivům vysoké úrovně až IP56. Využívají nejnovější Li-Ion technologií trakčních baterií, což zajišťuje velkou disponibilitu s využitím rychlého mezidobíjení během provozních přestávek.

Vozík značky Linde v námořním kontejneru

Vladislav Záveský, produktový manager z Linde Material Handling k tomu uvádí: „Pro řidiče je při vykládce námořních kontejnerů extrémně důležitý výhled a citlivé reakce vozíku v omezeném prostoru. V tomto směru vozíky Linde nové generace 12xx tvoří standardy pro rychlou a přesnou manipulaci.“

Manipulace s celými kontejnery

Užitečnými pomocníky při manipulaci s celými námořními kontejnery mohou být těžké vozíky Linde s pohonem diesel, které značka nabízí s nosností 10-18 tun, jak s příslušnou nosností při těžišti nákladu 600 mm nebo v zesíleném provedení s nominální nosností stanovenou při těžišti nákladu 1200 mm. Vozíky mohou manipulovat s celými plnými nebo prázdnými kontejnery délky 20“ přímo pomocí vidlic délky 2400 mm, jejichž průřez musí odpovídat rozměrům nabíracích bočních kapes manipulovaného kontejneru. Takto lze stohovat prázdné kontejnery až do čtyř vrstev na sebe.

Čelní vysokozdvižný vozík manipuluje s cisternovým kontejnerem.

„Dále je možné tyto těžké vozíky vybavit speciálními zařízeními na manipulaci s kontejnery takzvanými spreadery, které dokážou uchopit kontejnery přímo za rohové ocelové kostky. Ty slouží jako standardní prvky, za které se kontejnery běžně manipulují nebo fixují při dopravě,“ vysvětluje Vladislav Záveský a dodává, že spreadery lze instalovat ve verzi pro uchopení kontejneru se shora nebo z boku. Rovněž existuje možnost použít spreadery s fixním rozměrem pro rohové kostky na kontejnerech 20“ nebo 40“(stop) nebo plně hydraulické, u nichž se vzdálenost mezi kostkami nastavuje dle potřeby v rozmezí 20“ – 40“.

Elektrický vozík je do kontejneru optimální

Šimon Jelínek, produktový manažer Jungheinrich ČR, podotýká, že existují v zásadě dva vhodné vozíky pro vykládku námořních kontejnerů. Má na mysli čelní elektrické vozíky a pak (v případě kvalitní rampy a nájezdu) také nízkozdvižné vozíky s plošinkou. Vzhledem k uzavřené konstrukci kontejneru a špatnému větrání Jungheinrich doporučuje využívat pouze elektrické vozíky, jejichž výkon je i s ohledem na počasí naprosto dostačující. Obzvlášť v malém prostoru kontejneru dává nasazení čisté technologie smysl.

Vysokozdvižný vozík Jungheinrich EFG 215

„Důležitá je pak výška vozíku. Pro využití v kontejnerech dodáváme takzvanou kabinu v kontejnerovém provedení, která má sníženou výšku (h6) na hodnotu 1980 mm, což umožnuje bezpečný vjezd do kontejneru a následnou práci uvnitř,“ říká Šimon Jelínek, který upozorňuje, že při výběru vozíku je rovněž nutné dbát na výběr správného zdvihu – využívají se triplex zdvihačky, které zaručí při nízké světlé výšce dostatečný zdvih. Naprostou nutností je pak funkce volného zdvihu, bez kterého by ve stísněných kontejnerech nebylo možné zvednout paletu ze země bez poškození střechy kontejneru.

„Určitě stojí za zvážení i další výbava, jako jsou světla, a varovné signály upozorňující okolí o pohybu vozíku. Zejména při výjezdu z kontejneru je rozhled do okolí značně limitován,“ je přesvědčen Šimon Jelínek.

Ultrazvukový systém přizpůsobí jízdu

Alternativou k čelním vozíkům jsou elektrické nízkozdvižné vozíky s plošinkou. Jejich nasazení je podmíněno kvalitní podlahou ve skladu a spojením s kontejnerem pomocí komfortní rampy. Podlaha kontejnerů pak umožňuje bezpečný pojezd těchto vozíků. Obsluha kontejneru je pak obdobná jako vykládka či nakládka návěsu kamionů přes rampy.

V letošním roce Jungheinrich představil novou generaci vozíků s plošinkou ERE. Mezi hlavní novinky patří i ultrazvukový systém, který sám rozezná, že vozík vjel do návěsu či kontejneru a na základě toho přizpůsobí jízdní charakteristiky. Šimon Jelínek tvrdí, že se jedná zejména o zpomalení na plíživý pojezd a rozsvícení světel. Nastavit lze ale i další parametry. Kvůli bezpečnosti obsluhy je vozík vybaven i čidlem na plošince, které vozík automaticky zastaví v případě, že manipulant vystrčí část nohy z kontury vozíku. To je důležité právě při práci v extrémně stísněných prostorech, jako jsou kontejnery.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde MH a Jungheinrich