Manipulace a technika
Manipulační technika dokáže práci ve skladu velmi usnadnit. Přestože se práce s vozíky může na první pohled jevit jako velmi jednoduchá a intuitivní, i zde platí heslo „bezpečnost na prvním místě“. Které technologie lze využít ke zvýšení bezpečnosti provozu? A jaké jsou současné trendy v oblasti bezpečnostních prvků?

„Jak se říká, nejlepší nehoda je ta, která se nestane. Dnes nám k tomu pomáhají bezpečnostní opatření či technologické vychytávky, díky nimž lze podobným událostem efektivně předcházet,“ říká Jan Mikeš, poradce pro bezpečný provoz ze společnosti STILL ČR.

Skladové provozy bývají často velmi vytížené. I přes optimalizaci veškerých interních procesů pro ně jakákoliv odstávka může znamenat komplikaci. Bezpečnost je proto při práci s manipulační technikou velice důležitá. Ve skladech mnohdy dochází k drobnějším nehodám, například kolizím s infrastrukturou při jízdě nebo manipulaci s břemenem. Srážky tohoto typu se dají řešit na místě a vyžadují pouze drobné opravy, tedy s výjimkou kolize s regálem. V tomto případě je nutné poškození odborně posoudit, případně do opravy snížit povolené zatížení, aby nedošlo ke kolapsu celého regálového systému. Kolize s infrastrukturou je možné omezit použitím vhodných bezpečnostních prvků – bariér. Závažnější nehody, jako je například převrácení vozíku, ale mohou způsobit odstávku skladového provozu i na několik hodin či dnů. Kromě toho s sebou nesou také významné finanční ztráty a v některých případech i vážná zranění personálu.

„Přestože je manipulační technika v provozu praktickým a velmi užitečným pomocníkem, její používání s sebou nese rizika, která mohou vést k vážným, někdy i smrtelným nehodám. Předcházet nehodám je pro skladový provoz stejně důležité jako samotné nasazení strojů,“ tvrdí Jan Mikeš a dodává, že proto by měl manipulační techniku používat pouze důkladně vyškolený personál. Je na zaměstnavateli, aby svým zaměstnancům zajistil příslušná školení, včetně opakovaných.

Moderní technologie a systémy

Součástí bezpečnostních prvků manipulační techniky STILL ČR jsou moderní systémy, jejichž cílem je poskytnout obsluze maximální možnou ochranu. Manipulační technika může mít například v sobě zabudované senzory, které jsou schopny měřit a vyhodnocovat širokou škálu parametrů a míru rizika. V případě potřeby pak zasáhnou do řídicího systému vozíku tím, že kupříkladu sníží jeho rychlost nebo jej zcela zastaví. Příkladem je detekce chodců pomocí kamer AI. Systém je propojitelný s audiovizuální signalizací detekovaných objektů v různých etapách. Tato varovná funkce je plně rozšiřitelná o omezení rychlosti manipulační techniky.

„AI kamera je inteligentní kamera, která dokáže v reálném čase odlišit chodce od jiné překážky a v několika fázích řidiče v případě nebezpečí varovat. Řidiče tak upozorní pouze před kolizí s lidmi nebo jinými trénovanými třídami objektů, aniž by zbytečně poukazovala na ostatní objekty. Tímto způsobem účinně pomáhá předcházet kolizím s lidmi, zejména v jízdních situacích v úzkém prostoru,“ vysvětluje Jan Mikeš.

Dalším bezpečnostní systém představuje řešení UWB. „Vozíky, obsluha či vybrané zařízení mohou být vybaveni lokátorem s bezdrátovou technologií. Pokud se takto vybavená vozidla nebo chodci přiblíží k předem definované zóně, systém je na to upozorní jak vibrací a akusticky, tak světelně uvnitř kabiny vysokozdvižného vozíku. Tímto způsobem lze efektivně předcházet riziku střetu s člověkem,“ vysvětluje Jan Mikeš

Další kombinací bezpečnostních prvků může být flexibilní zábrana nabízející snadný způsob zajištění bezpečného provozu vyznačení tras pro pěší provoz a pro manipulační techniku. Součástí nabídky jsou různé typy zábran, od ochrany regálů, strojů a zařízení až po závěsné bariéry.

Inteligentní parabolické zrcadlo se skládá z LED projektoru, světelných majáků a pohybových senzorů detekujících směr jízdy zvolených objektů. Projektor integrovaný do parabolického zrcadla vhodně doplňuje jinak pasivní prvek. Systém se aktivuje pohybem zvoleného subjektu (manipulační techniky, chodce), který vstupuje do prostoru s vyšším rizikem vzniku nehody.

Optimální je kombinace systémů

Ve skladech může také docházet k tomu, že se manipulační technika zcela převrátí. Často je to v důsledku zvedání těžkého závaží do nepřiměřených výšek či rychlé jízdy v zatáčkách. I tomu však lze předcházet pomocí bezpečnostních prvků. Konkrétně se jedná o asistenční systémy, které zpracovávají výpočty a zajišťují automatické snížení rychlosti vozíku, zabraňují přílišnému vysunutí stožáru či jeho kývání.

„Moderní bezpečnostní systémy u manipulační techniky dokážou mimo jiné rozpoznat, že se vozík se zdviženými vidlicemi blíží například k bráně, která je příliš nízko. Pokud by taková situace nastala, vozík začne zpomalovat nebo se plynule zastaví. Současně je obsluha informována o možné kolizi. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti v provozu antikolizní systém nabízí možnost zónování v předem definovaných oblastech (vnitřních i vnějších). Při přejezdu do jiné zóny vysokozdvižný vozík autonomně zpomaluje na předem definovanou maximální rychlost,“ dodává Jan Mikeš.

V neposlední řadě je ovšem třeba připomenout, že nejde pouze o moderní technologie. Neměli bychom zapomínat ani na parabolická dopravní zrcadla a vodorovné i svislé dopravní značení. Vhodná kombinace moderních technologií a tradičního značení vytváří bezpečnější pracovní prostor.

Univerzální Linde Safety Guard

Filip Skotákze společnosti Linde Material Handling Česká republika představuje produktLinde Safety Guard, což je inovativní radiový systém přinášející do oblasti manipulační techniky revoluční způsob zvyšování bezpečnosti a efektivity práce ve výrobě a logistice. S tímto pokročilým systémem je možné získat klíčovou kontrolu nad bezpečností, minimalizovat riziko nehod a ochránit nejen životy zaměstnanců ale také majetek. Linde Safety Guard se může pochlubit řadou unikátních funkcí, které z něj činí nepostradatelného partnera v rámci manipulační techniky.

  • Prevence střetu s chodci

Linde Safety Guard je vybaven radiovými senzory které umožňují detekci chodců vybavených osobními jednotkami. V případě, že se technika blíží k chodci, systém automaticky sníží rychlost a v případě potřeby zastaví stroj, což výrazně snižuje riziko střetu a zranění.

  • Ochrana techniky

Nehody mezi manipulační technikou jsou častým problémem ve výrobě a logistice. Linde Safety Guard je však dokáže předejít srážkám s jinou technikou díky preciznímu sledování okolí a včasnému varování řidiče přímo v kabině.

  • Ochrana logistických vrat

Nepozornost řidičů může způsobit poškození logistických vrat, což znamená ztrátu času a      finanční náklady na opravy. Linde Safety Guard automaticky otevře vrata, když se manipulační technika blíží, a sníží její rychlost což minimalizuje riziko poškození a zvyšuje efektivitu provozu. Díky snížení rizika nehod a poškození infrastruktury můžete očekávat značnou úsporu na nákladech za opravy právě zmíněných logistických vrat. Prakticky každý třetí zákazník se potýká s tímto problémem.

Vozík Linde L-MATIC

„Tento systém však není omezen pouze na techniku Linde. Byl úspěšně nasazen na desítkách      různých druhů manipulační techniky včetně techniky jiných výrobců. To znamená že i když máte   smíšený vozový park můžete stále využívat výhody Linde Safety Guard,“ podotýká Filip Skoták a dodává, že jedním z hlavních prvků, který Linde Safety Guard výrazně vymezuje od konkurence, je jeho neuvěřitelná přesnost. Systém dokáže měřit polohu techniky s přesností až na 10 cm, což je neocenitelné pro zákazníky, kteří se potýkají s omezeným prostorem a úzkými uličkami ve svém provozu.

Systém s umělou inteligencí

Bezpečnost provozu a ochrana pracovníků, kteří se pohybují v blízkosti manipulační techniky, je jednou z priorit Toyoty. Firma proto rozšířila nabídku o zásadně inovovaný antikolizní systém výrazně zvyšující bezpečnost chodců, pěších manipulantů a ostatního personálu ve výrobních i skladových provozech. Reaguje dříve a rychleji, než by to dokázal jakkoli pozorný a soustředěný člověk.

Kamera na stožáru vozíku

„Každý provoz řeší současně bezpečnost a efektivitu provozu, která je ovlivněna mimo jiné právě rychlostí a disponibilitou vozíku. V praxi není možné vozíky zcela eliminovat nebo je neustále zpomalovat tak, aby byla kolize vyloučena. Proto je nutné bezpečnost provozu pečlivě promýšlet a zavádět opatření, která riziko srážky člověka a stroje v maximální možné míře vyloučí,“ je přesvědčen Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling Česká republika, který vysvětluje, že moderní kompaktní a robustní antikolizní systém je možné nasadit na jakýkoli velký čelní vozík nebo retrak a posunout ochranu pracovníků na novou úroveň.

Bezpečnostní prvky na vozíku Toyota

Senzorické hlavy inteligentních 2D kamer zachycují okolní prostředí a díky procesním jednotkám využívajícím algoritmy umělé inteligence (AI – Artificial Ingelligence) dokáží přesně a v reálném čase detekovat a rozpoznat postavu nebo její část před vozíkem, podél vozíku, a to i postavu skrčenou, skrytou částečně za paletou nebo za rohem. Mozek systému neustále porovnává snímané objekty s databází lidských postav a jejich částí. Pokud je nalezena shoda, vyhodnotí situaci jako přítomnost člověka a bleskově reaguje zásadním zpomalením těžkého stroje.

Technické vychytávky

„Účinnost kamer je zajištěna snímáním sledovaného prostoru pod širokým úhlem až 139 stupňů. Díky tomu je systém schopen člověka v možné dráze vozíku detekovat včas, ještě dříve, než může člověka spatřit obsluha vozíku. Další výhodou je i schopnost detekce obsluhy jedoucí na sklopné stupačce ručně vedeného vozíku. Systém upozorní řidiče (změnou barvy displeje doprovázené zvukovou signalizací) nebo rovnou vozík zpomalí na nastavenou úroveň (nejnižší možné zpomalení je na 0,5 m/sekundu),“ zdůrazňuje Jindřich Přívora, který nás seznamuje s možnostmi flexibilního a rychlého nastavení i přenastavení:

  • Nastavte si libovolný počet detekčních zón – od 1 dm až po 5-6 m na šířku (při respektování max. úhlu záběru) nebo až do vzdálenosti 10-12 m od vozíku.
  • Úroveň zpomalení i nadefinování délky a šířky každého snímaného prostoru může být odlišná.
  • Detekční zóny pro přední i zadní kameru je možné nastavit zvlášť a s různou úrovní citlivosti podle světelných podmínek. Ani šero a slabé osvětlení nemá vliv na plnou funkčnost.
  • Zóny je možné nastavit v odlišném módu. Jen detekce a upozornění, detekce a zpomalení a podobně.
  • Kamery jsou odolné proti nárazům, povětrnostním vlivům, prachu, nízkým i vysokým teplotám (krytí IP69K, jednotka IP67 pro těžký průmyslový provoz).
  • Nastavení i přenastavení systému je snadné, intuitivní a proškolený uživatel zvládne obojí v řádu minut. Nové nastavení je po restartu ihned aktivní.
Chytré a odolné kamery

Další bezpečnostní prvek představuje chytrá kamera. Na vozíku Toyota mohou být umístěny dvě kamery. Jedna sleduje prostor před vozíkem, druhá za ním. Snímání definovaného prostoru a zobrazení sledované oblasti na displeji v kabině vozíku není nijak omezena fixním nebo proměnlivým úhlem sklonu kamery, která tak může být umístěna i na pohyblivé části vozíku, například na stožár. Zadní kamera pak bývá upevněna na zadní liště ochranného rámu kabiny. Detekovaný směr se přepíná automaticky, ihned jakmile obsluha změní směr pojezdu vozíku.

Dobře a účelně vybavený vozík je základem bezpečného provozu na každém pracovišti. Vozíky jsou ovládány chybujícími lidmi a pohybují se v prostředí, kde se mohou střetnout s pracovníky skladů nebo výroby, a proto musí zůstat maximálně bezpečné.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde, STILL a Toyota