Manipulace a technika
Společnost Gekkon International, která je provozovatelem e-shopu www.eulift.cz a distributorem manipulační techniky značky HELI, ve svých skladových a administrativních provozech zahájila inovativní pilotní projekt monitoringu spotřeby elektrické energie.

Cílem projektu je odhalit možnosti úspor a následně dosáhnout výrazných úspor díky správnému využívání a ukládání energie. Začátkem příštího roku navíc dojde k instalaci solárních panelů na střešní plochy sídla firmy Gekkon International. Solární energie bude ukládána i do lithiových baterií v manipulační technice, která tak bude sloužit jak k manipulaci, tak i jako úložiště energie. Jde o koncept, který dle propočtů přinese výrazné snížení ekonomické náročnosti provozu firmy.

Jakmile Gekkon International prokáže konkrétní výsledky z pilotního měření ve vlastních provozech, začne v rámci osvěty nezávislou analýzu, tedy monitoring sítě, nabízet i dalším společnostem, které mají výrobní a skladové provozy. „Už teď prvotní výstupy odhalují, na čem bychom mohli ušetřit. Roli přitom hrají zdánlivé maličkosti. Když přijdeme do práce, začneme si dělat kávu, začnou běžet stroje, pustíme i myčku a podobně, přitom, jak nám grafy ukazují, stačí, kdybychom ráno počkali s vařením kávy. Jde o jednoduché kroky. Výstupem měření tedy mimo jiné bude návrh optimalizace činností ve firmě a nastavení spotřeby energie ze záložních baterií,“ konstatuje Andrea Orlová, výkonná ředitelka společnosti Gekkon International.

Druhotné využití manipulační techniky: úložiště energie

Vše bude po dokončení pilotního projektu probíhat jednoduše: Gekkon International ve firmách zpracuje nezávislé měření současné spotřeby energie a posoudí její rozložení do fází, poté navrhne optimální řešení přinášející úspory. „Na základě měření jsme schopni navrhnout optimalizaci spotřeby energie ve firmě. Budeme moci nabídnout optimalizaci s použitím solárních panelů, které mohou nabíjet i manipulační techniku, ale také například elektrovozy. Při využití solárních panelů mohou baterie manipulační techniky sloužit jako úložiště energie, což přinese nezanedbatelné úspory,“ uvádí Andrea Orlová. Vozíky tedy tímto dostávají druhotné využití.

„Prvotní je uvědomění si, že není nutné nakupovat drahou elektřinu. Spíše začít vědomě řídit svoji spotřebu energie. Důležité je správné řízení využívání energie v rámci dne, v rámci spotového trhu, v rámci výroby, úložišť a obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Andrea Orlová.

HELI power systém bude řídit energetický management a chytré sítě

K řízení využívání energie bude po dokončení pilotního projektu Gekkon International nabízet HELI power systém, který bude řídit spotřebu energie celé firmy, tedy využívání energie v administrativních částech, výrobních i skladových halách – a to dokonce v závislosti na predikci vývoje počasí. Tento systém umí komunikovat i s nabíječkou vysokozdvižného vozíku. „Chceme, aby uměl komunikovat i s baterií vozíku a v případě, kdy tomu spotový trh přeje, tak aby systém pustil energie do sítě z baterií. Na tom teď pracujeme. Jde o poměrně komplexní téma, současně se jedná ale o relativně snadné řešení. Díky monitoringu sítí zjistíme, jak na tom firma s využíváním energií je. Následovat může optimalizace,“ sděluje Andrea Orlová. Dodala, že až dalším krokem je optimální využití obnovitelných zdrojů – může jít o využití energie přímo z fotovoltaiky nebo o uložení a následné využití zásob energie v bateriích. Systém nastaví efektivní využití uložené energie. To vše se bude dít bez každodenního nastavování člověkem.

Detailní analýza s doporučením dalších kroků
Radoslav Řípa

Gekkon International je aktuálně ve fázi měsíčního měření, jehož závěrem bude detailní analýza s doporučením dalších kroků. „Když chceme něco řídit a cílit směrem k úsporám při zachování potřeb provozu firmy, musíme vždy znát výchozí stav. Už teď je jasné, že HELI power systém přinese firmám úspory bez omezení komfortu a účinnosti výroby. Na základě vstupních informací z měření a také při přihlédnutí k nutnosti aktuální spotřeby je jeho cílem hledat možnosti správného nastavení odběrů a zapínání spotřeby v nastavený čas,“ specifikuje Radoslav Řípa, jednatel společnosti Gekkon International.

Doplňuje, že systém dokáže plánovat a ovládat provoz elektrospotřebičů (ohřev TUV, elektrické vytápění, tepelná čerpadla, klimatizace, kompresory apod.). Jeho smyslem je také regulace řízení při prodeji přebytečné energie za co nejvyšší cenu a nákup energie přímo ze spotového trhu za co nejnižší cenu. Výstupní analýza umožní simulaci spotřeby energie.

Je nutné zvolit optimální velikost bateriového úložiště

Sluneční energie je velmi levná, ale také nestabilní, proto je nutné zvolit optimální velikost bateriového úložiště pro pokrytí co nejdelší doby bez slunečního svitu, dále hledat i jiná doplňková úložiště. Získaná energie může být využita například pro vytápění a chlazení budov, provoz vysokozdvižných vozíků s lithiovou baterií nebo pro nabíjení elektromobilů.

„HELI power systém je naprogramován tak, aby automaticky řídil procesy na zefektivnění toků spotřeby a ukládání energii v závislosti na vnějších podmínkách a přání uživatele,“ říká Radoslav Řípa. Dodává, že s přechodem na využívání solární energie firmám pomáhají fondy Evropské unie.

Zdroj: Gekkon International