Manipulace a technika

Při vykládání a nakládání kamionů je nutné zohlednit hmotnost a rozměry břemene a také zda budou tyto operace probíhat na rampě nebo z podlahy.

Odborníci upozorňují, že nakládka a vykládka je intenzivní zejména v centrálních skladech obchodních firem a obchodních řetězců, které kladou stále větší důraz na rychlost těchto operací. Nasazení dostatečně výkonné a efektivní manipulační techniky je zde proto nezbytným předpokladem. Vladislav Záveský, produktový manager z Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), v této souvislosti zdůrazňuje, že volba vhodné manipulační techniky významně ovlivňuje efektivitu nakládky a vykládky. Pro svou velkou flexibilitu bývají často využívány čelní vysokozdvižné vozíky s motorovým nebo elektrickým pohonem. Pro venkovní manipulace převážně se spalovacím motorem a pro vnitřní manipulace plynové nebo elektrické verze.

Nové generace vozíků Linde

„Díky široké škále nosností od 1,4 do 18 tun mohou čelní vozíky od značky Linde splnit nejrozmanitější požadavky provozovatelů. Elektrické čelní vozíky lze variantně dodat s Li-Ion technologií trakčních baterií, což zajistí jejich velkou disponibilitu využitím účinného mezidobíjení během přestávek při nakládce,“ je přesvědčen Vladislav Záveský. Ekonomicky zajímavou variantou může být vloni představená nejnovější řada motorových vozíků H 20 až H 35 s nosností od 2 do 3,5 tuny. Nové úsporné a ekologické motory vozíků Linde zajistí dostatek výkonu a provozní efektivity při nakládce a souvisejících manipulacích. K dispozici je již pohon diesel a na LPG a v krátké době bude doplněna i varianta na stlačený zemní plyn CNG. Tato verze je vhodná pro kombinovaný provoz venku a uvnitř hal, vzhledem k minimálním emisím při spalování CNG a nízké hlučnosti, což je ideální v prostorech pro vykládku a nakládku.

Nízhozdvižný vozík Linde vykládá zboží z vozidla.

Vladislav Záveský podotýká, že pro řidiče je při nakládání a vykládání kamionů velmi důležitý výhled, v tomto směru přináší nová generace vysokozdvižných vozíků Linde zcela nové standardy. Nejmodernější verze hydrostatického pojezdu umožňuje ještě přesnější a citlivější přemístění nákladu. Zákazník získá vysoce výkonný a efektivní nástroj pro zvládnutí stále náročnějších logistických úkolů. Užitečnými pomocníky při nakládání a vykládání nákladních aut a následné vnitřní přepravě jsou paletové nízkozdvižné vozíky se stojícím či sedícím řidičem, označované „s obsluhou na vozíku”, které se vyznačují kompaktními rozměry, pohyblivostí a agilním pojezdem. U všech paletových vozíků lze volit i variantu LI-Ion technologie trakčních baterií. 

V kategorii nízkozdvižných vozíků se stupačkou Linde MH uvedena nové vozíky T 20/25 s nosností 2 a 2,5 tuny, které mohou být nyní vybaveny až 3 typy plošin pro řidiče. Verze AP disponuje sklopnou stupačkou a novinkou je zavedení pevné varianty FP se zadním vstupem. Specialitou Linde je varianta stupačky SP, kde řidič nastupuje šikmo z boku a následně vozík obsluhuje v poloze 45° k podélné ose vozíku. Má tak pod kontrolou prostor před i za vozíkem, je chráněn proti nárazu a navíc nedochází k nadměrnému zatížení jeho páteře.
Modely s obsluhou trvale na vozíku nesou označení Linde T14 S, T20 S / SF a T25 S / SF a nosnost 1,4 až 2,5 tuny. Pro manipulaci palet ve dvou úrovních najednou jsou pak určeny dvojité vysokozdvižné vozíky Linde D12 S a D12 SF s nosností 1,2 tuny a výškou zdvihu až 2124 mm.

Na rampách nebo z podlahy

Zdeněk Palička, Key Account CR společnosti STILL ČR, uvádí, že nakládka a vykládka může probíhat dvěma způsoby. První z nich je z podlahy. Pro tuto činnost jsou nejvhodnější standardní čelní vysokozdvižné vozíky elektrické, dieselové či plynové. STILL nabízí tyto vozíky od 1 tuny až po 8 tun v modelových řadách RX 50, RX 20, RX 60 a RX 70. Vykládat či nakládat lze zezadu anebo z boku. „Toto řešení je nejčastější u menších firem, které nedisponují rampami, nebo toto řešení využívají firmy, kde je nutné vykládat či nakládat těžký či rozměrný materiál, který nelze vyložit nebo naložit přes rampu z důvodu velikosti anebo velké váhy,“ uvádí Zdeněk Palička a dodává, že z důvodu velikosti to mohou být například ocelové nebo plastové profily, plechy či nějaké konstrukce apod. Z hlediska hmotnosti se může jednat například o ocelové svitky.

Vysokozdvižný vozík STILL při nakládce

Druhý způsob vykládky či nakládky vozidel probíhá na rampě. Používá se nejčastěji při vykládaní či nakládání zboží na paletách a v přepravních boxech. Pro vykládku a nakládku na rampě vozík zajede do nákladního vozidla a tudíž je nutné vědět celkové možné zatížení rampy a vozidla, aby nedošlo k poškození rampy anebo podlahy ve vozidle. „Na rampách můžeme využít opět standardní čelní vysokozdvižné vozíky, kterými jsme schopni vyložit a naložit všechny druhy palet. Je však nutné dbát na nosnost, kvalitu podlahy a vhodnou technickou specifikaci vysokozdvižného vozíku,“ vysvětluje Zdeněk Palička.

Využít je možné rovněž ručně vedené vozíky, které mají výhodu v nízké hmotnosti a menším rozměru při manipulaci v nákladních vozidlech. V tomto směru se používají ručně vedené nízkozdvižné nebo ručně vedené vysokozdvižné vozíky. Ručně vedenými nízkozdvižnými vozíky lze vykládat a nakládat palety na délku i na šířku. STILL nabízí vozíky z řady ECH, ECU, EXU a EXH. Tyto vozíky mají výhodu malé a lehké konstrukce, díky čemuž se s nimi velmi dobře manipuluje v nákladních vozidlech. Další možnost představují ručně vedené vysokozdvižné vozíky například STILL řady ECV, EXV, které je ale u některých ramp nutné vybavit takzvaným iniciálním přízdvihem, aby řidič s vozíkem bez problémů zajel přes rampu do vozidla. Těmito vozíky lze vykládat a nakládat pouze palety, do nichž je volný průjezd pro vidlice, takže například s EUR paletou je možné manipulovat pouze podélně. Na šířku ji nelze nabrat z důvodu konstrukce palety.

„Těmito vozíky můžeme vykládat či nakládat i palety, které jsou v nákladních vozech stohované a je nutná postupná manipulace například z důvodu stability. V případě, že máme takto palety stohované a potřebujeme vykládku či nakládku urychlit, je možné využít vozíky pro takzvanou dvojitou manipulaci. Ty mají dvojité vidlice, na nichž jsou schopné převážet každou paletu samostatně,“ podotýká Zdeněk Palička. STILL ČR tyto vozíky nabízí v řadě EXV a EXD. Všechny ručně vedené vozíky mohou být ve variantě pro chodící obsluhu nebo s plošinkou, případně s bočnicemi pro spolujízdu řidiče. Díky tomu se zvýší rychlost vykládky či nakládky nákladních vozidel.

Možností je vždy více

Petr Tomeček, produktový specialista společnosti HYSTER CZ, upozorňuje, že typ stroje se aplikuje podle typu nakládky: „Samozřejmě to není, jediný parametr. Dalšími faktory jsou typ aplikace, hmotnost a rozměry břemene a další. Obecně pro nakládku z boku, tedy z podlahy se používají převážně čelní vysokozdvižné vozíky ať už spalovací nebo akumulátorové.“

Pro nakládku čelem, tedy z rampy resp. nakládkového zálivu, se využívají jak čelní vozíky, tak ve značné míře elektrické nízkozdvižné vozíky a to v mnoha provedení: pěší nebo se sklopnou či pevnou stupačkou, ale také nízkozdvižné vozíky s bočně sedícím nebo stojícím operátorem. Tyto vozíky mají menší prostorové nároky než vozík se stupačkou a boční posed také umožňuje ergonomický výhled pře jízdě oběma směry.

Nakládka kamionu z boční strany.

„Například pokud se manipuluje s vyššími břemeny, přes která není vidět a musí se jet v opačném směru, než jsou vidlice. Tam kde stroj slouží pro zakládání a další manipulaci jsou vhodné spíše čelní vozíky. Ve větších logistických centrech, kde jsou stroje vyhrazeny právě pro nakládku vozů, jsou to pak zase nízkozdvižné vozíky. Například v provedení pro nakládku dvou palet nad sebou současně,“ vysvětluje Petr Tomeček a dodává, že HYSTER používá u tohoto typu stroje patentovaný typ sedačky/opěrky, která velmi snadno umožňuje přenastavení polohy. Řidič může díky tomu sedět nebo stát a nezůstávat celou směnu v jedné pozici. Nakládka bokem má také svá specifika. Častým požadavkem ať už řidičů kamionu nebo z důvodu prostorového omezení bývá, že nakládka celého vozidla musí být provedena z jedné strany. K tomuto účelu se často používají různé typy přídavných zařízení. Delšímu těžišti nákladu musí samozřejmě pak i v kombinaci s přídavným zařízením odpovídat nosnost vozíku.

„Například pro papírenské aplikace, kde je požadavek na umísťovaných těžkých rolí na střed ložné plochy vozu, používá HYSTER čelisti na role s takzvaným přídavným náklonem, který zvyšuje dosah čelistí o 250 mm. Umožňuje tak nasazení kompaktnějších elektrických vozíků J5.5XN namísto sedmitunových vozíků, což přináší jednak úsporu nákladů, snížení ekologické zátěže ale také lepší možnost využití skladovacích prostor,“ dodává na závěr Petr Tomeček.

Václav Podstawka

Foto: Linde MH a Václav Podstawka