Manipulace a technika
Prostor ve skladech s řízenou teplotou (a to především v mrazírenských provozech) by měl být využitý co nejlépe. Chladit by se neměl vzduch, ale zboží.

Sklady pro mražené a chlazené zboží jsou obecně nejdražší a provozně velmi náročné. Proto se v těchto skladech musí dbát na celkově efektivní skladování, na maximální využití kapacity skladu a na rychlost obslužné manipulace. Na začátku projektu proto odborníci doporučují provést logistickou studii, ze které jasně vyplynou všechny fixní i variabilní náklady, a to v dlouhodobém výhledu.

Důležitá je efektivita a rychlost

Rada odborníků zní jasně: neomezovat se pouze na konvenční policové regálové systémy, ale v rámci výběrových řízení na dodavatele prověřit i další možnosti, které se při vybavování mrazírenských prostor uplatňují. Nejčastěji se jedná o vjezdové (drive-in) regály, spádové regály a mobilní regálové systémy. Drive-in regály mají příznivé pořizovací náklady a jsou prostorově efektivní. Efektivita jejich využití je velmi ovlivněna dobrým nastavením počtu položek kusů, aby docházelo ke správnému využití skladovacích prostor. Určitým limitujícím faktorem je nemožnost využití FIFO v případě drive-in regálů, což může být v potravinářství důležité. Spádové regály nabízí velmi efektivní prostorové řešení. Nicméně z běžných typů regálových systémů jsou nejnáročnější na správný návrh. Cílem je co nejvyšší zaplněnost jednotlivých kanálů, alespoň nad 65 procent. Při chybném návrhu klesá zaplněnost jednotlivých kanálů až k hodnotám 50 procent a níže. Řešení se spádovými regály je efektivní, nicméně vstupní pořizovací náklady jsou mnohonásobně vyšší, než je tomu například u drive-in regálů.

Dobré mobilní řešení

Předním dodavatelé regálů doporučují v mrazírenských provozech používat mobilní regálové systémy. Takový systém nemá pevně nastavené regálové řady a uličky, jako je tomu u konvenčního řešení, ale pro vychystávání se vytvoří vždy jedna potřebná ulička, ve které pracuje vozík. Díky tomu se zlepší využití plochy skladu oproti klasickému řešení se stacionárními paletovými regály z přibližně 55 procent na cca 80 procent. Mobilní regály přinášejí do potravinářství výhodnou možnost odděleně uchovávat jednotlivé výrobní šarže mraženého zboží. Mohou být řízeny prostřednictvím WMS, v jednodušších případech i pomocí dálkového ovládání umístěného přímo na řadách regálů nebo na manipulační technice.

Plochu je třeba maximálně využít

Skladování zboží na paletách v regálech umístěných v mrazírenských skladech se v podstatě neliší od skladování ve skladech suchých. Odlišnost však představuje výše investice do samotného mrazírenského skladu a technologií zajišťujících požadovanou teplotu. Proto zákazníci kladou ještě větší požadavky na maximální využití skladové kapacity – tedy na zajištění skladování s co nejvyšší hustotou. Vždy ale s přihlédnutím k potřebné cirkulaci chlazeného vzduchu a rovnoměrnému chlazení nebo mrazení uskladněných komodit.

I v mrazírenských skladech se běžně používají standardní paletové regály, kterým mráz neublíží. Oproti standardní povrchové úpravě regálů, která je realizována práškovým lakováním a vypalováním, je možné použít povrchovou úpravu pozinkováním a třeba i v kombinaci s finálním lakováním. Tím je možné dosáhnout vyšší odolnosti regálového systému proti srážení vody. Extrémně odolné by mohlo být i provedení regálového systému v nerezu, což ale představuje zbytečný luxus.

Počítejte s mrazícími jednotkami

Při stavbě regálu v mrazírenském skladu je nutné počítat s mrazícími jednotkami, které musí mít určitou velikost a patřičný výkon vůči velikosti skladu. Rovněž musí být správně rozmístěny, aby bylo dosaženo rovnoměrného mražení po celé skladové hale. Proto je nutné dopředu přesně naplánovat rozmístění pracovních uliček, v nichž je průchod mrazícího vzduchu jiný nežli v regálu mezi paletami se zbožím.

Text a foto: Václav Podstawka