Manipulace a technika
Letošní rok je teprve na začátku, proto jsme se zeptali některých dodatelů vybavení skladů a intralogistických řešení, co od roku 2022 očekávají, jaké mají plány a jaké trendy by se měly letos prosazovat.
STILL

Experti ze společnosti STILL připravili přehled několika hlavních trendů pro rok 2022, bez kterých už v intralogistice a prodeji jen málokdo dokáže držet krok s nastaveným tempem.

E-commerce: Oblast e-commerce zaznamenává i vzhledem k pandemii obrovský rozmach, což bude pokračovat i v příštím roce. V segmentu e-commerce jde více o technologie a automatizaci než o manipulační techniku. „Základním úkolem intralogistických systémů je zabezpečení rychlého a bezchybného vychystávání. Jelikož elektronický obchod směřuje k stále větším objemům objednávek a kratším dodacím lhůtám, rychle roste tlak z hlediska času a ceny. Automatizovaná řešení pomáhají tuto výzvu překonat zrychlením procesů vychystávání objednávek a snížením zátěže,“ říká Filip Šustek, sales engineer advanced aplications ze společnosti STILL. Odhaduje, že dopravníkové a přepravní systémy na převoz zboží mezi logistickými zónami ve skladech budou i v následujícím roce v kurzu.

Urbanizace: Trend urbanizace je úzce propojen s takzvaným „micro fulfillmentem“. Jedná se o skladové provozy, které zpracovávají obrovské množství malých zásilek. „Přesná nastavení systémů, které si zvládnou efektivně poradit i s ‚micro fulfillmentem‘, se odvíjejí od výkonu, rozměrů haly, váhy materiálů a podobně. Například systém AutoStore dokáže reálně zvýšit výkon rychlého zpracování objednávek malých dílů,“ specifikuje Filip Šustek. V praxi to vypadá tak, že inteligentní roboti vybírají objednávky z kontejnerů naskládaných přímo na sebe v kompaktní mřížce regálu, čímž se výrazně rozšiřuje skladovací kapacita dostupných ploch a také se odstraní chybovost a zvýší se výkon.

Digitalizace: Digitalizace procesů představuje v intralogistice budoucnost pro komplexní zefektivnění skladových provozů. Data, která manipulační technika STILL dokáže už dnes během celodenního chodu sbírat, lze velmi dobře dále využít. Základem je takzvaný fleet manager – systém, který získává veškerá data o jízdě vozíku a v případě nehody zaznamená celý její průběh.

Automatizace: Zde můžeme mluvit o skutečně růstovém trendu. „Zákazníci chtějí automatizovat a dění na trhu v posledních měsících nás v tom jen utvrdilo. Nárůst poptávky je významný a tento trend se jednoznačně přenese i do začínajícího roku,“ říká Filip Šustek. Výběr automatické manipulační techniky STILL je široký a vhodnost typu se posuzuje v každém provozu individuálně. STILL také letos přijde s novinkami v oblasti deckloaderů a jejich navigace a také s ARCH systémem na vybraných vozících, které budou mít minimální dodací lhůtu a budou se snadno zavádět do praxe.

Energie a udržitelnost: STILL má v nabídce všechny tři typy systémů pohonu elektrických vozíků: klasické olověné akumulátory, baterie Li-Ion a také vodíkové palivové články. Každý z nich má své výhody. Současným největším trendem je ovšem lithiová baterie, kterou její výhodné vlastnosti udrží v popředí i další roky. Pohon pomocí fuel cells, tedy vodíkových palivových článků, který je nejekologičtější, teprve největší rozmach v Čechách čeká. Hlavním trendem tedy i v roce 2022 zůstávají lithiové baterie.

„Především pro prokazatelnou efektivitu a rychlé nabíjení, absenci nebezpečných výparů při nabíjení, bezúdržbovost a v neposlední řadě také díky stále se snižujícím nákladům na koupi,“ přibližuje technologii Li-Ion Zdeněk Štrupl, odborný manažer prodeje ze společnosti STILL.  Filozofie „ZERO Emission“ značky STILL je známa již léta a společnost činí osvětu ohledně elektrických vysokozdvižných vozíků dlouhodobě. Tento přední německý výrobce elektrické manipulační techniky neustále inovuje a pracuje na vývoji nových špičkových technologií. I letos se chystá uvést novinky v řadě elektrických vozíků.

Linde Material Handling

Intralogistická řešení: Základním trendem v tomto roce bude jednoznačně rostoucí význam moderních intralogistických řešení. Tedy řešení zapojujících v maximální možné míře robotizaci a automatizaci logistických procesů. V roce 2022 bude logistika jako obor procházet obdobím velkých změn.

Vychystávací vozík značky Linde s li-ionovou baterií

„Pandemie nám ukázala, jak relativně snadno mohou být narušeny dodavatelské řetězce. Systém výroby postavený na principu dodávek „just-in-time“ v tomto novém světle vypadá jako příliš zranitelný. Od toho se odvíjí dramaticky se zvyšující poptávka po nových skladovacích kapacitách. Tu ale za daných podmínek v České republice není možné rychle uspokojit. Ať už jsou příčinou zdlouhavá stavební řízení či nedostatek vhodných dopravně dostupných pozemků. Proto je nutné se vydat cestou efektivní digitalizace logistických procesů ve stávajících halách či obecně všech skladovacích zařízeních. Z pohledu dodavatele intralogistických technologií je samozřejmě pomalá výstavba nových skladovacích hal velkou brzdou, která zpomaluje investice do těchto technologií,“ podotýká Pavel Osička, obchodní ředitel a prokurista ve společnosti Linde Material Handling Česká republika a dodává, že současný raketový růst v oblasti e-commerce rovněž mění pohled na základní logistické principy. Roste počet skladovaných položek, které jsou menších rozměrů. Požadavky na efektivní a rychlou manipulaci s obrovským množstvím menších zásilek způsobuje zvýšenou poptávku po AMR robotech. Významným trendem v této oblasti automatizace je například unikátní skladové řešení AutoStore, které šetří jak lidskou práci, tak i prostor ve skladovacích halách. Přitom může být nainstalováno do již dostavěných hal.

Efektivní pohon: Dalším jevem, který vede k tlaku na vyšší efektivitu logistických procesů, jsou zvyšující se náklady na energie. To vytváří obrovský tlak na efektivní pohon, který dlouhodobě přinese zákazníkům úspory a sníží náklady. Zákazníci se nyní hodně zajímají o nové trendy v oblasti vodíkového pohonu manipulační techniky, změny v nasazení efektivnějších Li-Ion baterií oproti klasickým trakčním s elektrolytem, včetně dalšího alternativního media ve formě zemního plynu CNG.

„Naše společnost Linde Material Handling má ve své demo flotile již několik strojů s pohonem na H2, které jsme schopni na požádání zapůjčit na testování přímo do provozu u zákazníka. Také jsme schopni poskytnout odborné poradenství v oblasti dodávky nebo zajištění zdroje tohoto média. Jsme schopni našim zákazníkům poskytnout prověřená komplexní řešení včetně provozu plnících stanic. Samozřejmě se také intenzivně věnujeme technologickým řešením využívajícím vodík.  V této souvislosti je důležité podtrhnout, že tyto nastupující trendy vedou u našich zákazníků nejenom k finančním úsporám, ale navíc ještě poukazují na zodpovědné chování dané firmy vůči životnímu prostředí,“ je přesvědčen Pavel Osička.

Z pohledu společnosti Linde Material Handling, jakožto specialisty na moderní intralogistická řešení, je jasné, že všechny tyto trendy znamenají prostor pro další růst. Linde Material Handling  proto očekává další zvyšování poptávky po poradenských službách i komplexních řešeních.

„Celkově vzato chápeme současnou situaci v logistice jako velkou příležitost, která povede k akceleraci rozvoje celého našeho oboru,“ dodává Pavel Osička.

Jungheinrich

Automatizace: Vývoj skladování dlouhodobě směřuje k zvyšování produktivity lidské práce, lepšímu využívání zastavěné plochy a zvýšení obrátkovosti skladů. Zákazníci jsou stále náročnější na rychlost a kvalitu dodávek, a proto budou tyto tlaky bezpochyby i nadále sílit. Ruku v ruce s tím jde tlak na snižování emisí produkovaných nejen manipulační technikou. Tento trend určitě dostane další impulz s aktuálním vývojem na poli cen energií. Zmíněné oblasti jsou navíc pro Jungheinrich stěžejními jak při vývoji nových produktů, tak při organizaci vlastních činností a procesů od výroby až po prodej a servis ve více než 40 zemích světa. Automatizaci obecně svědčí totiž právě stále se opakující činnosti. Tyto procesy jsou již poměrně běžně automatizovány a v České republice vznikají každým rokem nižší desítky zajímavých projektů. Pokud se ale chceme posunout do další etapy automatizace, musíme zvládat i ty dynamické a měnící se procesy.

AMR Robot: novinka firmy Jungheinrich pro vychystávání

Proto se Jungheinrich rozhodl uzavřít v poslední době několik strategických partnerství se zajímavými start-upy, jakými jsou Magazino, nebo Arculus. Jedná se o mladé firmy se zajímavými nápady. Jungheinrich má naopak finanční, výrobní, prodejní a servisní zázemí po celém světě. Jde tak o efektivní cestu, jak dostat nové neotřelé systémy rychle a spolehlivě k zákazníkům, ať už jsou kdekoliv.

Elektrický pohon: Dalším trendem, který letos bude jistě dál posilovat je zmiňovaná snaha o snížení emisí z provozování manipulační techniky. Asi není třeba dlouze uvažovat o tom, že spalovací vozíky jsou minulostí a budou během krátké doby nahrazeny elektrickými, které se jim dnes již výkonově zcela vyrovnají. Z hlediska pohodlí, životního prostředí i provozních nákladů jsou navíc výrazně výhodnější.

I na poli elektrických vozíků je stále co rozvíjet. Možnosti k snižování spotřeb existují. V loňském roce Jungheinrich dokončil v České republice instalaci prvních systémů chytrého nabíjení. Díky nim je možné efektivně řídit toky energií ze sítě do nabíječů, případně i do energetických úložišť k jejich dalšímu využití. Zákazník tak má možnost lépe plánovat odběry v časech levnější energie a výrazně ušetřit. V dalším kroku může chytré nabíječky spolu s energetickým úložištěm doplnit o solární panely a provoz flotily manipulační techniky zcela zbavit emisí. Tyto a další energetické systémy a komplexní služby ve zmíněné oblasti budou bezpochyby jedním z velkých témat v našem oboru dalších let.

Jungheinrich silně vnímá i dlouhodobý pohled na životní cyklus vozíků a baterií. Před několika lety jsme uzavřeli partnerství s renomovaným výrobcem baterií, když vznikla společnost JT Energy systems (JT = Jungheinrich + Triathlon). Tato spolupráce nyní vyústila nejen v neustálé zdokonalování Lithium-iontových baterií, ale také v realizaci jednoho z největších energetických úložišť v Evropě, které mimo jiné využívá použité a repasované baterie z vozíků Jungheinrich. Baterie jsou znovu využity a minimalizuje se tak dopad na životní prostředí.

Připravil Václav Podstawka

Foto: Jungheinrich, Linde a STILL