Doprava a spedice
Intermodální doprava se v současnosti potýká s mnoha problémy. Ovlivňují ji například ceny kontejnerů, komplikace v přístavech, nedostatek řidičů a také pochopitelně pandemie koronaviru, která vše umocňuje. Zdá se, že dostat zásilku k zákazníkovi včas, je složitější než před několika lety.

V současné době jsou všechny přepravy včetně námořní zatíženy určitými problémy. Týká se to například zvyšujících se cen kontejnerů a problémů s naloděním zásilek.

„Navzdory tomu ale naše firma necítí, že by byl nějaký pokles poptávky po námořních přepravách. Problémy se dotkly všech subjektů, které mají se zámořskými přepravami něco společného. Intermodální doprava však dál funguje, přestože se ceny zvýšily. Jak to bude dál, ukáže budoucnost,“ uvádí Vít Mázdra, majitel společnosti ViT Logistics, a přiznává, že v souvislosti s přepravami zboží z Číny měla firma problémy dostat zboží na loď, což se projevilo i na délce samotných přeprav. Doba běžné jednoměsíční přepravy se z kapacitních důvodů protáhla i na dva měsíce.

Pomohl čínský partner

Firma ViT Logistics však tyto problémy vyřešila díky čínskému partnerovi, prostřednictvím kterého nyní řeší veškeré problémy s přepravami. Vít Mázdra hovoří dokonce o velkém štěstí, protože problémy s naloděním zboží zmizely. Zkrátily se i časy přeprav, což umožnilo nastavit příznivější ceny.

V rámci kontinentální kombinované dopravy silnice – železnice ViT Logistics spolupracuje především s partnery z Turecka. Jeden z nich zajišťuje železniční přepravu z Istanbulu do Kolína, kde se zásilky překládají na nákladní silniční vozidla, která zboží rozvážejí po České republice, především pak do závodu TPCA v Kolíně.

„Ceny kontejnerů se zvyšují,“ tvrdí Vít Mázdra.

„Zákazník v současné době upřednostňuje kvalitu a nehledí už tolik na ceny jako dříve. Je vděčný za to, že byla jeho zásilka přepravena v požadované době. Rovněž dokáže ocenit dobrou komunikaci s dodavatelem, například v rámci dispečinku,“ tvrdí Vít Mázdra, který v roce 2022 předpokládá růst počtu objemu přepravovaných zásilek. „Měla by k tomu přispět i naše firma založená na Slovensku, kde vidím do budoucna poměrně dobrý potenciál. V Česku bychom měli rozvíjet letecké a námořní přepravy a posílíme oddělení celní deklarace.“

Řidiči stále nejsou

Jak vypadá kombinovaná doprava v praxi ve společnosti PST CLC? Jitka Pletichová, která ve firmě pracuje na pozici supervizora námořních přeprav hovoří nejprve za divizi námořních přeprav PST CLC: „Zabýváme se dopravou ze skladu kdekoli v České republice nebo jinde v Evropě do přístavu, následně zajišťujeme přepravu lodí zejména do Japonska, Číny nebo do Ameriky. Nejvíce využíváme přístav Hamburk. To platí i pro zásilky adresované do České republiky. V těchto případech zásilky v Hamburku nakládáme nejčastěji na vlak, kterým zásilky přepravíme buď do České republiky nebo na Slovensko. Poté následuje rozvoz kamiony ke koncovým zákazníkům.“

Řidiči kamionů zoufale chybí. Problémy s nedostatkem řidičů má i PST CLC.

Podobné je to s železničními přepravami. PST CLC zajišťuje například železniční přepravy z Číny, kde má konsolidační sklad, do kterého zákazníci dodávají zásilky. Ze skladu putují zásilky po železnici, nejčastěji přes Polsko do Prahy, kde probíhá dekonsolidace a následný rozvoz kamiony na místo doručení.

„Kombinovaná doprava se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů kamionů, nicméně pandemie tuto situace ještě výrazně zhoršila. Řidiči se totiž často dostávají do karantén a noví zájemci o tuto profesi nestačí uspokojovat potřeby dopravců. Chybí jak řidiči pro celokontejnerové přepravy, tak i řidiči dodávek,“ zdůrazňuje Jitka Pletichová a poukazuje na skutečnost, že mladí lidé už tolik netouží být řidiči v kamionové dopravě. Upřednostňují mnohdy své rodiny a věnují se dětem. Mladých zájemců o řidičský průkaz skupiny C a o práci řidičů v rámci mezinárodních kamionových přeprav je málo. Průměrný věk řidičů kamionů se zvyšuje. Firmy sice nabízejí zajímavé finanční podmínky, ale bezúspěšně. Zájem o profesi řidiče slábne rovněž mezi Ukrajinci, proto se nábory provádějí i mimo Evropu.

Zákazník musí být informován

Jakým problémům musí PST CLC čelit? Kromě zmíněného problému s nedostatkem řidičů kamionů upozorňuje Jitka Pletichová na aktuální problém v okolí Číny, kde covid uzavírá přístavy. Je tam nulová tolerance, takže jakmile se u zaměstnance přístavu objeví podezření na onemocnění, dochází k uzavření příslušné oblasti. Pokud je případů mnoho, jsou Číňani schopni uzavřít celý přístav. Ve chvíli, kdy se tak stane, nastává takzvaná kongesce. Lodě stojí a čekají. Dochází k hromadění lodí čekajících na vyložení. Může se tedy stát, že se celá přeprava zdrží o týden až dva či déle. Řešení pak představuje náhradní trasa, což ale může znamenat zdražení přepravy.

„Ve chvíli, kdy nastane nějaký problém na trase, je pro nás klíčové okamžitě komunikovat se zákazníkem, aby vždy věděl, proč ke zpoždění dochází, případně jaké jsou alternativy. Snažíme se pro zákazníky hledat co nejlevnější a nejrychlejší alternativy doručení jejich zboží,“ tvrdí Jitka Pletichová.

PST CLC zajišťuje v případě železničních přeprav kombinovanou dopravu vozidlo – železnice – vozidlo. U námořních přeprav jde v ideálním případě o kombinaci vozidlo – vlak – loď – vlak – vozidlo. Firma zajišťuje také letecké přepravy. K tomu samozřejmě nabízí komplexní celní služby a skladování.

„Výrazným trendem v rámci kombinovaných přeprav je sledování zásilek. To nám umožňuje zákazníkům sdělovat jak aktuální polohu jejich zásilky, tak předpokládaný čas doručení. U železničních přeprav máme v kontejnerech k dispozici GPS, což nám umožňuje na vyžádání sdělit aktuální polohu dané zásilky. U námořní přepravy jsme odkázáni na rejdaře, tedy na provozovatele lodí, aby nás informovali, kde se loď nachází a kdy je předpoklad připlutí. V dnešní době je nezbytná rychlá komunikace a informování zákazníka,“ zdůrazňuje na závěr Jitka Pletichová.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: PST CLC a Václav Podstawka