Doprava a spedice
Globální námořní obchod čelí složitému prostředí, které přináší několik zásadních výzev. Vedle postupného obnovování narušených dodavatelských řetězců se někteří speditéři setkávají s poklesem poptávky po dopravních kapacitách, což má za následek snižující se sazby v námořní dopravě.
Nikdo neví, jak se budou vyvíjet ceny

Například odborníci ze společnosti DSV tvrdí, že cena za přepravu dvanáctimetrového kontejneru z Asie do Evropy poklesla ze 14 tisíc amerických dolarů na pouhých 1700 dolarů. Pro mnohé přepravce se klesající cena za dopravu stala významným bodem zlomu. Prognózy na rok 2023 navíc naznačují, že situace se pravděpodobně v nejbližší době zásadně nezlepší. Možný problém v letošním roce představuje skartace 600 tisíc přepravních kontejnerů.

Aktuální vývoj přepravní situace na moři vyžaduje více než kdy jindy hledání nových tras a diverzifikaci zdrojů surovin a trhů. Avšak přes veškerou snahu není snadné předvídat, jak se budou vyvíjet ceny v námořní dopravě, proto musí být dopravci připraveni na různé scénáře a pružně reagovat na proměnlivé podmínky na trhu.

Odborníci tvrdí, že ceny za námořní přepravu jsou nestabilní.

Podle expertů z oblasti námořní dopravy zatím neexistuje jednoznačný souhlas ohledně zjištění, zda jsme již dosáhli nejnižšího bodu v sazbách pro námořní dopravu, nebo jestli pokles, jenž pokračuje i po krátkém období optimistického oživení v dubnu, bude pokračovat. Jak je všeobecně známo, žádný stav netrvá věčně. Cena dopravy závisí na složitém průsečíku nabídky (kapacity lodí) a poptávky (služby). Z tohoto hlediska vypadá další vývoj v námořní dopravě v dohledné době jako plný nejistoty, což odráží proměnlivost těchto nepřehlédnutelných faktorů.

Sucho a skartace kontejnerů

Martin Jukl, director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ, upozorňuje, že se v létě vyskytl další problém, kterým bylo sucho. Díky tomu více než dvě stovky nákladních lodí čekaly na možný tranzit přes Panamský průplav. Sucho panující v této oblasti komplikovalo správnou funkci systémů, které lodím pomáhají projet. K vyrovnávání hladin mezi jednotlivými úseky se totiž využívá voda ze sladkovodních nádrží. Tato situace ovlivní i námořní dopravu do České republiky a v důsledku můžeme očekávat zpoždění aktuálně přepravovaného zboží.

Situaci navíc ztěžuje další dlouhodobá výzva pro přepravce, která figuruje v popředí rozhodujících událostí v námořní dopravě. Jde o plánovanou skartaci až 600 tisíc přepravních kontejnerů. Ačkoli by tato situace vzhledem k minulým rokům a k aktuální komplikaci u Panamského průplavu mohla působit jako zdánlivě menší problém, dlouhodobý nedostatek kontejnerů může mít závažný dopad na přepravní kapacity.

DSV jako třetí největší světová přepravní společnost aktivně reagovala na tato nebezpečí pohotově, přičemž ani skartaci kontejnerů nebere na lehkou váhu.  Martin Jukl upřesňuje: „Skartace rozsáhlého množství dopravních kontejnerů lze považovat za logistickou komplikaci, jejíž následky můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Je tedy nezbytné událost nadále monitorovat a na proměnlivou situaci na trhu reagovat včas. V DSV se nám naštěstí dlouhodobě daří zmíněným proměnlivým situacím na trhu rychle přizpůsobovat.“

Pomohla letecká doprava

Ze slov Martina Jukla vyplývá, že přepravci se naučili pružně reagovat na mnohé komplikace z minulosti různými inovativními způsoby. „Naše inovace představují zásadní preventivní opatření, která jdou ruku v ruce s cílem minimalizovat rizika spojená s přepravním zpožděním. Platí to konkrétně v momentech, kdy rychlá reakce hraje klíčovou roli. Stále se snažíme pracovat na získávání know how z minulých zkušeností a být vždy připraveni na obdobné krizové situace. Jako další příklad můžeme uvést období, kdy jsme čelili zablokování důležitých průplavů. Tuto situaci jsme v DSV zvládli elegantním způsobem, neboť jsme dokázali obnovit koncept kombinované dopravy letecky a po moři. Jinými slovy, zboží z Asie je přepravováno po moři až do Dubaje, odkud je letecky rozváženo na konečné místo jeho určení,“ dodává Martin Jukl.

ViT Logistics: Kontejnery chybí v Severní Americe

Jakub Morávek, Seafreight/Airfreight Manager ve společnosti ViT Logistics, podotýká: „Objevují se zprávy, že díky suchu a úbytku vody v Suezském průplavu čekají desítky lodí ve frontě na proplutí. My jsme se zatím nesetkali s tím, že by se některé lodě nemohly přes Suez dostat a že by to narušilo naše přepravy. Možná se tato situace týká velkých nadnárodních společností, které přepravují denně obrovské objemy zboží, takže se určitým způsobem mohou dostat do problémů. Námořní přepravy probíhají celkem normálně, navíc v srpnu, který bývá většinou slabší, jsme přepravili poměrně velké objemy zboží. Nyní v září je situace klidnější. Uvidíme, co se bude dít v říjnu a listopadu. V těchto měsících bývá značná poptávka po přepravách především z Číny, což souvisí s nadcházející vánoční sezónou.“

S nedostatkem kontejnerů se potýkají zejména v Severní Americe.

František Kučera, operátor námořních přeprav, komentuje nedostatek kontejnerů, s nimž se někteří speditéři v posledních měsících setkávají. „V každém regionu je to jinak. Nejhorší situaci vidíme v Severní Americe, kde přístavy ani rejdaři skutečně nemají kontejnery k dispozici. Jedná se o velký problém, který trvá několik měsíců. Nikde jinde ve světě se ale s nedostatkem kontejnerů momentálně nesetkáváme,“ tvrdí František Kučera ze společnosti ViT Logistics, která zajišťuje námořní přepravy po celém světě. Součástí služeb této firmy je rovněž exportní a importní celní odbavení, příprava dokumentů pro námořní přepravy a také pojištění námořních zásilek.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: DSV a Václav Podstawka