Doprava a spedice
Nakládka a vykládka je spojená s řadou rizik, kterým ale většinou můžete předejít. Je k tomu zapotřebí dobré součinnosti skladových operátorů a zkušeného řidiče na straně přepravní společnosti.

Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem-Logistics ve společnosti DACHSER Czech Republic, zdůrazňuje, že účastníci přepravy nebezpečných věcí musí učinit přiměřená opatření tak, aby se zabránilo vzniku škod nebo zranění a respektive, aby se minimalizovaly jejich následky. V praxi to znamená zodpovědné dodržování pravidel pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými věcmi stanovené zákonem a případně interní směrnicí.

Mezinárodní logistický provider DACHSER má pro logistiku nebezpečných věcí vlastní oborové řešení DACHSER Chem-Logistics, které určuje pravidla pro začlenění takových zásilek do logistické sítě společnosti a zacházení s nimi. „Toto logistické řešení je uzpůsobené na míru chemickému průmyslu a zohledňuje všechna specifika přepravy nebezpečných věcí i charakter naší sítě pozemních přeprav,“ vysvětluje Petr Chalupný. „Jeho základem je náš IT systém, vnitrofiremní standardy pro přepravu nebezpečných věcí a síť vlastních bezpečnostních poradců, kteří operují na každé DACHSER pobočce.“

Zkušený a soustředěný skladník

Při nakládce a vykládce nebezpečného ale i běžného zboží, je podle Petra Chalupného alfou a omegou prevence rizikových událostí. Na jedné straně totiž stojí tlak na rychlost skladového operátora, na straně druhé bezpečnost logistických operací. Výrobci manipulační techniky to vědí a přivádějí na trh každý rok novinky pro ještě bezpečnější provoz vysokozdvižných i nízkozdvižných vozíků a dalších skladových pomocníků. Mezi takové „vychytávky“ patří hlídání indikátoru naklopení nákladu na vidlicích vozíku, automatické hlídání poměru váha nákladu a výška zdvihu, světelná signalizace vozíku do uličky před ním, různé ergonomické pomůcky pro pohodlnou obsluhu v kabině vozíku a podobně.


Vykládka ve skladu firmy DACHSER

„Ale ani ta nejmodernější technika není samospásná. Bezpečná nakládka a vykládka je vždy více či méně otázkou zkušeného a soustředěného skladníka,“ uvádí Petr Chalupný. Skladník společně s řidičem, který jej kontroluje, si musí ohlídat pořadí nakládaných zásilek, jejich rozmístění na ložné ploše, řádné zafixování tak, aby nedošlo k posunu při přepravě. Tomu DACHSER vychází naproti používáním výměnných nástaveb. Mají tu výhodu, že lze zboží nakládat na flexibilně nastavitelné patro, a to po jednom ložném metru. K fixaci pak DACHSER používá vymezovací tyče a pytle. Někteří výrobci navíc opatřují zásilky indikátory naklopení či nárazu, aby si byli jisti, že nesprávnou manipulací nemohly vzniknout skryté, obtížně reklamovatelné závady. Riziko při nakládce a vykládce ale nemusí spočívat jen v nesprávné manipulaci. Problematické jsou také nekvalitní obaly nejen u ADR zásilek. Během manipulace a přepravy může dojít k uvolnění vnějšího obalu a následnému poškození zboží, úniku kapalin nebo dokonce k ekologické havárii. „Prevenci rizikových událostí se věnujeme a každý rok provádíme nácvik mimořádných událostí na každé pobočce, aby každý, kdo s ADR zásilkami přijde do styku věděl, jak se v případě nehody zachovat,“ vysvětluje Petr Chalupný. „Je pravda, že kola kamionů by se měla točit co nejrychleji a nakládka a vykládky by měla proběhnout v krátkém časovém rámci, nemůže to ale být na úkor bezpečnosti logistického provozu.“

Řidič se nevěnuje jen volantu

Řidiči české přepravní společnosti VCHD Cargo každý den najíždějí k nakládkám a vykládkám ve skladech po celé Evropě. Jejich zkušenosti mohou být malým návodem k tomu, jak předcházet poškození zboží při manipulaci a jak správně ošetřit rozhraní odpovědnosti mezi skladem a přepravou.

„Nakládka a vykládka je spojená s řadou rizik, kterým ale většinou lze předejít,“ říká Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „je k tomu zapotřebí dobré součinnosti skladových operátorů na straně zákazníka a zkušeného řidiče na straně přepravní společnosti.“

Ideální stav se však často míjí s realitou a řidič bývá postaven do situace, na kterou musí umět profesionálně zareagovat. Podle zásad bezpečnosti práce není možné, aby řidič obsluhoval manipulační techniku ve skladu, do kterého nejezdí pravidelně. Neabsolvoval tam totiž příslušné proškolení o bezpečném provozu ve skladu a nepodepsal seznámení s Místním řádem skladu jako provozním bezpečnostním předpisem. Občas se však s tímto požadavkem setkává a musí ho odmítnout. I když ale řidič sám zboží nenakládá, bývá u nakládky přítomen a kontroluje, zda je prováděna tak, aby se zboží nepoškodilo a aby bylo na ložné ploše řádně zabezpečené.

Řidič kamionu má velkou odpovědnost.

„V naší branži se říká, že řidič je v „nebezpečí“ hned dvakrát. Nejdřív si musí dát velký pozor na nakládce, jestli je zboží v pořádku, a potom, zda je zboží při vykládce vyloženo v pořádku, aby nedocházelo ke zpětným reklamacím na přepravy,“ říká Petr Kozel a podotýká, že řidič také musí vědět, zda je přeprava sjednaná v režimem s výměnou palet nebo ne, a musí zkontrolovat jejich stav. Pokud převezme zboží na paletách ve špatném stavu, těsně před koncem jejich životnosti, často pak při vykládce příjemce odmítne palety převzít. Při nakládce je tedy řidič je odpovědný za stav zboží, které přebírá, a dle dohody CRM musí veškeré nedostatky zapsat do nákladního listu. Pokud tak neučiní, neohlídá si stav při nakládce, jdou náklady za poškozené zboží na vrub dopravce.

„U některých zákazníků přebíráme naopak již plně naložené a zaplombované přepravní jednotky, v tom případě je zapotřebí uvést do CMR listu, že řidič nebyl nakládce přítomen, jedině tak předejdeme nárokování škody vzniklé špatným naložením zboží,“ zdůrazňuje Petr Kozel a poukazuje na fakt, že nejnovější vozidla již mají indikátory přetížení nápravy. Pokud je náklad ve vozidle špatně rozložen či jeho hmotnost přesahuje povolený limit, je řidič povinen požádat o přeložení.

„V praxi se nám každý den potvrzuje, že zárukou kvalitní přepravy tedy pořád zůstává zkušený a dobře proškolený řidič,“ dodává na závěr Petr Kozel.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: ELVIS, Václav Podstawka a VCHD Cargo