Doprava a spedice
Země Evropské unie si zvykly na snadnou dopravu zboží přes hranice. Největší komplikací, s níž se v posledních letech potýkaly, byly rozdílné systémy výběru mýta na dálnicích v jednotlivých zemích a nedostatek řidičů. V posledním roce se ale díky pandemii situace radikálně změnila. Jak se s tím dopravní sektor vyrovnává?

Rok 2020 radikálně změnil životy nás všech. Na jaře jsme si ještě mohli dělat naděje, že radikální omezení ekonomiky a dopravy bude trvat jen týdny, od podzimu je jasné, že návrat ke stavu z doby před pandemií bude trvat ještě velmi dlouho. Jisté je, že mnoho činností bude ještě dlouho ovlivněno nejrůznějšími restrikcemi a do budoucna uspějí jen ti, kteří se s tím úspěšně vyrovnají nebo dokonce novou situaci dokážou proměnit v příležitost prosadit se s něčím zcela novým.

Karanténní opatření komplikují mezinárodní dopravu

Zástupci společnosti Geis poukazují na skutečnost, že země Evropské unie si zvykly na snadnou dopravu zboží přes hranice, takže v podstatě tou největší komplikací zůstaly rozdílné systémy výběru mýta na dálnicích v jednotlivých zemích. V posledních měsících se ale situace změnila. Státy EU v souvislosti s ochranou svých občanů před pandemií covid-19 zavedly karanténní opatření, která se liší nejen v rámci jednotlivých zemí, ale v některých případech dokonce i v jejich jednotlivých regionech. Zásobování, a tedy ani doprava se kvůli tomu nicméně nesmí zastavit.

V mnoha oblastech, jako je například automobilový průmysl, je i za těchto ztížených podmínek potřeba zajistit přesné načasování dodávek vzhledem k systému zásobování just-in-time. V případě jiného zboží, především potravin, je zase nezbytné zachovat co nejkratší dodací lhůty. Do toho vstupují ještě rostoucí požadavky na zásobování zdravotnickým materiálem vyžadující rychlost a maximální spolehlivost, protože při něm jde o zdraví a životy tisíců lidí.

Na logistické firmy to vše klade mimořádné nároky. V řešení problematiky přeshraniční dopravy, které přinášejí neustále se měnící karanténní opatření v různých zemích, proto mají pro zákazníky velkou výhodu zavedené dopravní společnosti, jež mají pro překonávání nesnází vytvořené patřičné podmínky.

Situace je složitá i kvůli brexitu

Geis má vlastní distribuční síť a nezbytné zázemí. S využitím přímých denních linek do celé Evropy tak může zajistit kratší čas doručení i vysokou kvalitu s menším rizikem poškození přepravovaného zboží díky menšímu počtu potřebných překládek. Týká se to zejména dopravy do Polska, Německa, Itálie, Rakouska, Španělska, kam směřují nejvíce vytížené linky společnosti Geis. Specifickým problémem posledních týdnů je doprava zboží do Velké Británie a z ní v souvislosti s brexitem. Kritická situace zde nastala v době vánočních svátků, kdy se sešlo několik nepříznivých okolností najednou – výrobní firmy a obchodní organizace se snažily předzásobit před koncem přechodného období, tradičně vzrostl objem přepravy zboží v předvánočním období a do toho se v Anglii objevila nová mutace coronaviru, která vedla k několikadennímu uzavření francouzských hranic.

Od té doby se ale i zde daří dopravu zvládat, i když situace je vzhledem k opět zavedenému celnímu odbavení i potřebě zdravotního či veterinárního osvědčení u mnoha nově kontrolovaných komodit mnohem složitější a časově náročnější než dosud. V důsledku komplikací s procesem proclení na britské straně tak může docházet u některých typů zboží ke zdržení několika dnů či dokonce týdnů.

V důsledku delších doručovacích časů, vyplývajících ze změny režimu při přechodu hranic mezi EU a Spojeným královstvím, společnost Geis posílila své dopravní kapacity pro dopravy do Velké Británie. Také díky tomu je v současné době jednou z mála, která dokáže dodržovat pravidelné odjezdy do Velké Británie a její kamiony dojíždějí do místa určení na britských ostrovech včas.

Připomeňme, že veškeré zásilky a celní dokumenty musejí být už před odjezdem z EU zaregistrovány u britských orgánů. Situace na britských hranicích se ještě poněkud zkomplikuje v souvislosti se zavedením třetí fáze od 1. července, kdy dojde k rozšíření administrativní zátěže a zvýšení počtu fyzických kontrol u některých komodit. Zákazníci společnosti Geis jsou o aktuální situaci na hranicích se Spojeným královstvím a potřebných dokumentech průběžně informováni.

Zákazníci očekávají také poradenství a pomoc

Petr Volák, generální ředitel C.S.CARGO, uvádí, že práce se zákazníky je dlouhodobě postavena na důvěře a vysoké míře flexibility: „Známe jejich požadavky (stejně jako známe požadavky trhu) a stále pracujeme na tom, abychom jim nabídli přesně to, co potřebují. Již přes rok přistupujeme k situaci flexibilně s vysokou mírou předvídavosti, která nám dává konkurenční výhodu, a společně s našimi zákazníky se probíjíme záplavou nepředvídatelných vládních nařízení a restrikcí velmi úspěšně. Musíme být o krok napřed a přizpůsobit se i tomu, kdy se ze dne na den některá odvětví zcela zastaví.“

V této situaci je jasně vidět, že logistika je (a vždy bude) základním kamenem kritické infrastruktury státu a připravenost a schopnost zajištění přepravy a všech procesů okolo je pro zákazníky klíčová. Vyjma logistických služeb zákazníci dnes od C.S.CARGO očekávají nejenom řešení všech svých požadavků ve vztahu ke covidu, ale i poradenství a pomoc s covidovými nařízeními, včetně rad týkajících se dopadu na kvalitu služeb poskytovaných jejich finálním odběratelům.

„Stali jsme se zkrátka odborníky na Covid,“ podotýká Petr Volák a dodává, že firma musela interně včas zajistit a distribuovat ochranné prostředky všem zaměstnancům, aby nedošlo k narušení logistického řetězce. Individuálně je posuzována možnost práce z domova u každého zaměstnance a rovněž došlo ke zrychlení již započaté digitalizace.

„Zapracovali jsme na technologiích, které nás ještě více online propojily se zákazníky a zefektivnily procesy uvnitř společnosti. Tento trend držíme nadále, abychom splnili veškeré závazky vůči našim zákazníkům v námi zaručené kvalitě. Pandemie měla a stále má za následek velké výkyvy v objemech, v čase i v segmentech. Naučili jsme se ale s neustálými změnami pracovat a dnes je bereme jako nedílnou součást pracovního dne. Takže pro shrnutí si myslím, že v současné době je pro naše zákazníky nejdůležitější to, že máme přepravní i logistické kapacity, jsme maximálně připraveni na neočekávané změny a umíme pružně reagovat na nejrůznější požadavky. To jsme schopni zajistit především díky našim spolehlivým zaměstnancům a partnerům,“ je přesvědčen Petr Volák.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: ELVIS a Václav Podstawka