Doprava a spedice
Už více než rok čelí logistika bezprecedentní situaci způsobené celosvětovou pandemií koronaviru. Zatímco pozemní přepravy musely absorbovat výkyvy způsobené náhlým ale krátkodobým výpadkem některých výrobních a prodejních sektorů a silným navýšením poptávek od e-commerce, aby se poměrně rychle vrátily do normálu, v námořních přepravách rezonují dopady pandemie dodnes. Nedostatek kontejnerů a k tomu zablokování jedné z nejvýznamnějších obchodních tras přes Suezský průplav vedou k boji o lodní kapacity a rapidnímu růstu cen. Mezinárodní logistický provider DACHSER tomu čelí novým přepravním systémem a ještě intenzivnější komunikací se zákazníky.

V prvním pololetí roku 2020 byly objemy námořních přeprav celosvětově významně pod čísly předešlého roku jako důsledek lockdownů, náhlého globálního výpadku výroby a nárůstu nejistoty pramenící z nákazy onemocněním Covid-19. Poklesu poptávky se přizpůsobila i lodní kapacita, protože rejdaři záměrně odstavovali část své flotily jak z ekonomických důvodů, tak i proto, že na některých lodích bylo nutné dokončit montáž techniky pro splnění nových emisních limitů IMO 2020. Kapacity námořní přepravy už vloni také ovlivnil propad v nabídce pasažérských letů, které představují také významné kapacity pro letecké cargo, a to z důvodu výrazného omezení pohybu osob po celém světě. Část leteckých přeprav se tak logicky přesunula na moře, případně na železnici. S oživením poptávky po námořních přepravách, které bylo znatelné od druhé poloviny loňského léta, se však lodní kapacita na trh nevrátila v požadovaném množství. „Opravdu strmý růst objemů od září 2020 na straně jedné a kolaps některých dalších trhů (například USA) při odbavení lodí v přístavech při dodání na poslední míli na straně druhé měly a mají na současné situaci významný podíl,“ říká Radek Duda, Country Manager Air & Sea Logistics společnosti DACHSER Czech Republic, a potvrzuje, že vysoké ceny v námořní dopravě jsou způsobeny mixem více faktorů na globální úrovni. „Tím nejdůležitějším vlivem je několikaměsíční významný převis poptávky po námořních přepravách nad nabídkou volných kapacit, tedy lodních míst a kontejnerů.“

První čtvrtletí letošního roku bylo ve znamení toho, co se na moři odehrávalo na sklonku minulého roku, pomalu se ale začala stabilizovat trasa nákladních lodí ve směru Asie–Evropa. Ovšem exportní směr z Evropy začínal čelit velkým problémům s dostupností kontejnerů a lodní kapacity. A do této situace přišel v druhé polovině dubna incident v Suezském průplavu. Na zpřístupnění průplavu na týden zablokovaném lodí Ever Given čekalo přes 400 lodí. To způsobilo další neočekávaný výpadek lodních kapacit a situace se tak v obou směrech znovu zhoršila. „Zablokování obchodní cesty přes Suezský průplav a objem výměny zboží mezi Evropou a Asií jasně ukázaly, že rovnocenná alternativa k Suezu neexistuje,“ komentuje Radek Duda. „Liniové servisy lodí v důsledku výpadku cesty přes Suez nejezdily podle avizovaných jízdních řádů, rejdaři výrazně zredukovali objem přijímaných objednávek, a to v obou směrech, a přístavy čelily kumulaci lodí, které se zdržely v okolí Suezu. A v důsledku toho opět nekontrolovaně vzrostly ceny za přepravy.“

Napjatá situace v námořních přepravách měla významný dopad na chování zákazníků. Český trh byl před pandemií dlouhodobě orientován jen na nejnižší cenu, což se v této nové situaci náhle změnilo. Čeští zákazníci změnili své preference. Kromě cenového požadavku se začali více zajímat i o skutečnost, zda je speditér nebo rejdař schopen získat prázdné kontejnery a splnit nejzazší termín nalodění nebo dodání, vzrostly i požadavky na lepší informační toky.

„Naši stávající i noví zákazníci začali více oceňovat služby s přidanou hodnotou, které pro ně v DACHSERU již řadu let zajišťujeme,“ uvádí Radek Duda, „kromě toho, že máme díky naší logistické síti dobré kontakty na kvalitní rejdaře, mohou se u nás zákazníci spolehnout na správnost a včasnost informací o svých zásilkách a posílili jsme naše konzultantské kompetence. Pomáháme našim zákazníkům jejich přepravy plánovat, mohou od nás obdržet doporučení, jak v mezikontinentálních přepravách nejlépe postupovat, tak aby s nimi bylo spojeno co nejméně rizika a stresu na jejich straně. Jsme s nimi ještě více v kontaktu než před pandemií, a to navzdory tomu, že jsme museli přejít na práci z domu.“

DACHSERU se tak jednoznačně vyplatila dlouhodobě plánovaná investice do nového online přepravního systému, který umožňuje sledovat prakticky celý průběh přeprav a komunikovat se zákazníky a dodavateli v reálném čase v  elektronické podobě. Optimalizace celého supply chainu je pak dosahováno i propojením přepravních systémů námořních a leteckých přeprav se systémy pro pozemní přepravy a skladování.

Zdroj: DACHSER Czech Republic