Doprava a spedice
Kombinovaná doprava je přeprava zboží nejméně dvěma různými druhy dopravy v jedné a téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle, bez manipulace se samotným zbožím při měnících se druzích dopravy. Převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na moři. Počáteční (svoz) anebo závěrečná část (rozvoz) probíhá po silnici a je zpravidla co nejkratší.

Z uvedené definice je zřejmé, že na celém přepravním procesu se v kombinované dopravě podílí podstatně více subjektů, než tomu je v případě přepravy zboží probíhající pouze v jednom módu. Z tohoto faktu vyplývá zvýšená potřeba sběru detailních dat o stavu zásilky v průběhu celého přepravního procesu a na jejich rychlou a spolehlivou výměnu mezi všemi zúčastněnými subjekty, kterými jsou zejména odesílatel, speditér, zapojení dopravci a terminály, příjemce, případně i státní správa. Aby bylo možné splnit podmínku rychlé a spolehlivé výměny dat, je nutné, aby tato datová komunikace probíhala elektronicky, a to se samozřejmě neobejde bez odpovídající IT infrastruktury a vhodného informačního systému. Potřebu spolehlivé datové komunikace navíc podtrhuje fakt, že objem přepravy zboží v rámci kombinované dopravy se za posledních 10 let více než zdvojnásobil.

Otázkou zůstává, zda je na trhu dostupný vhodný informační systém. Někteří velcí hráči v segmentu kombinované dopravy mají vlastní oddělení pro vývoj informačních systémů, případně si najímají softwarové společnosti a jdou cestou systému maximálně přizpůsobeného vlastním potřebám. Výhoda takového řešení spočívá v tom, že není třeba dělat kompromisy. Systém se plně přizpůsobí technologii práce dané společnosti. Nevýhodu představuje velmi nákladný vývoj a závislost na malé skupině zaměstnanců. Individuálně vyvinutý systém je také takřka nemožné implementovat u jiné společnosti. Je zpravidla obtížné jej přizpůsobit jiné technologii práce, nehledě na to, že podporovat konkurenci není v zájmu vlastníka systému. Schůdnější a levnější cestou je pak implementace univerzálního, plně nastavitelného systému vyvinutého nezávislou společností, případně kombinace více systémů s jejich vzájemnou komunikací.

Jednou ze společností zabývajících se vývojem specializovaných informačních systémů pro dopravu a logistiku je společnost OLTIS Group. Jedná se o ryze českou skupinu softwarových firem působících na trhu informačních systémů již od roku 1997. Nosnými produkty OLTIS Group v oblasti kombinované dopravy jsou:

  • IS NEWSPED – železniční a silniční spedice,
  • IS LORI – silniční doprava a spedice,
  • IS EVAL/LWP DOPRAVCE – železniční doprava,
  • Aplikace Časová okna – řízení dojezdu kamionů, řízení nakládek a vykládek,
  • IS KONTI – kontejnerový terminál,
  • Aplikace LWP SIMON – sledování zásilek s využitím satelitních sledovacích jednotek.

Z tohoto portfolia produktů má nejblíže k problematice kombinované dopravy IS KONTI. Tento systém pokrývá svým rozsahem kompletní technologii práce kontejnerového terminálu. Jedná se o flexibilní, otevřený systém s vysoký podílem automatizovaných funkcí, který podporuje práci s kontejnery i s návěsy. Systém komplexně pokrývá všechny procesy probíhající na kontejnerovém terminálu. Od zpracování objednávek při dovozu a vývozu kontejnerů, přes skladování kontejnerů na terminálu, manipulace, přes reklamace a celní odbavení, až po automatické výpočty cen za skladování a služby. Aby se co nejvíce snížil počet manipulací s kontejnerem, je IS KONTI vybaven řadou automatizačních a optimalizačních mechanismů podporujících proces příjmu, manipulace, nakládky a vykládky kontejneru, stejně jako jeho přesuny v rámci terminálu. IS KONTI podporuje výměnu dat v mezinárodním formátu Codeco. Jedná se o standardizovaný formát pro odesílání provedených GateIn a GateOut operací. Systém KONTI je také možné propojit s jinými systémy dodávanými společností OLTIS Group a je připraven i na komunikaci a výměnu dat se systémy třetích stran.

V kombinované dopravě, zejména pak v případě přepravě nebezpečných věcí, vyvstává také potřeba detailního sledování pohybu jednotlivých zásilek. Nejpřesnější informace o poloze zásilky je možné získat s využitím satelitních sledovacích jednotek. OLTIS Group nabízí v této oblasti dodávku a provoz satelitních sledovacích jednotek s certifikací ATEX – EX II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib IIIC T135°C Dd. Pohybová data z těchto jednotek jsou vizualizována v aplikaci LWP SIMON a mohou být přenášena i do dalších systémů, včetně IS KONTI.

Digitalizace procesů v kombinované dopravě, ale i dopravě obecně, kráčí vpřed velkou rychlostí. Není lehké udržet s tímto tempem krok. Je proto velmi důležité vybrat si takového dodavatele informačních systémů a IT infrastruktury, který dokáže na tento vývoj pružně reagovat.

Stanislav Kovář, OLTIS Group

Foto: HOYER