Doprava a spedice
Firmy poptávající přepravy mnohdy nezjišťují maximální výše pojištění dopravců, což společnost FEE Transport považuje za velké riziko. Když dojde ke škodě na přepravovaném zboží, likvidace probíhá podle daných pravidel a pojistky dopravce, kterou většinou zákazník nezná.

V mezinárodní i vnitrostátní přepravě se zboží likviduje podle článku 23 Úmluvy CMR, který uvádí maximální hodnotu zboží jako 8,33 zúčtovacích jednotek SDR za 1 kilogram hmotnosti zásilky, to znamená podle váhy zboží, ne podle jeho hodnoty. Vyplácené sumy za přepravované zboží v případě škody tedy mohou být podstatně nižší, než je jeho hodnota. Neexistuje často další vymahatelnost, pakliže to zákazník neuvede předem do objednávky, do CMR listu a současně za předpokladu, že to dopravce schválí. Dalším rizikem je, že jsou některé přepravy realizovány s podpojištěnými dopravci.

Jan Šafránek

Je potřeba vědět, jestli přeprava probíhá v gardu zasilatele nebo dopravce. I v tom jsou významné rozdíly z hlediska likvidace případných škod. „Dopravci jsou částečně z hlediska likvidace případných škod kryti Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), zasilatelé nikoliv. Zasilatelů se na tuzemském trhu moc nepohybuje. Zasilatelé si musí vše ošetřovat v rámci poměrně obsáhlých zasilatelských smluv. Podívejme se ale na standardní pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Ta jsou u pojišťoven uzavřena na určitou částku. Dopravce má pojištění například na pět šest milionů. Tato pojistka funguje také podle úmluvy CMR, v níž je omezena odpovědnost dopravce podle SDR koeficientu,“ vysvětluje Jan Šafránek, vedoucí dispečinku jičínské pobočky společnosti FEE Transport.

Dopravce ručí za každý kilogram hmotnosti, ne za hodnotu zboží

Pokračuje dále: „Dopravce ručí podle koeficientu za kilogram hmotnosti, ne za hodnotu přepravovaného zboží. Vychází to zhruba kolem 280 Kč za kilogram. Pokud je tedy naložen celý kamion, tedy 24 tun, vychází maximální pojistná částka, kterou dopravce ručí, na zhruba 6,5 milionu. V případě, že veze zboží v hodnotě například deset milionů, pojišťovna nevyplatí celou částku za hodnotu zboží, i když má dopravce pojistku do deseti milionů. Vždy bude omezí z úmluvy CMR. Několikrát jsem se přesvědčil o tom, že zadavatelé přeprav si toto ne vždy uvědomují.“

Jan Šafránek dále uvádí, že existují možnosti, jak zboží připojistit. „Výrobní firmy, které zadávají přepravy, s tímto mohou mít problém. Když dojde ke škodě, dopravce je krytý, nemusí nad rámec Úmluvy CMR nic do výše hodnoty zboží doplácet. Nemá povinnost rozdíl mezi výší odpovědnosti stanovené v Úmluvě CMR a způsobenou škodou doplácet. Úmluva dopravci neudává ani povinnost mít uzavřené pojištění. Udává ale limity pro maximální částku, za kterou dopravce ručí v případě poškození zásilky. Samozřejmě dopravci pojištění mají.“

Jak pojistit zboží nad rámec základní odpovědnosti?

Jak se tedy výrobní firmy, které zadávají přepravy hodnotnějšího zboží, mohou bránit? Jak vše preventivně ošetřit? „Přímo v úmluvě CMR je článek 24, který řeší to, jak pojistit zboží nad rámec základní odpovědnosti. Pro takový případ musí být učiněn zápis do listu CMR, což musí být uděláno před naložením zboží na kamion. Je nutné tam uvést, že se přeprava bude řídit článkem 24. Musí tam být také zapsána hodnota zboží, což je pak maximální odpovědnost, kterou dopravce ručí. V přepravní smlouvě musí být jasně uvedeno, jaká je částka za přepravu a jaký je příplatek za uzavření článku 24. Tyto pojistky jsou samozřejmě nákladnější,“ popisuje Jan Šafránek.

FEE Transport v některých případech využívá i zbožové pojištění, kdy FEE Transport funguje jako zprostředkovatel a je pojišťován přímo majitel zboží. Pak se přeprava neřídí podle Úmluvy CMR, ale podle klasického občanského zákoníku. Majitel zboží je připojištěn na jeho plnou hodnotu. Toto pojištění je ale výrazně dražší.

Text a foto: FEE Transport