Doprava a spedice
Již celý rok trvají opatření proti pandemii covid-19, která ovlivnila činnost prakticky všech firem v České republice. Přizpůsobit se musela rovněž logistika. Jak se s touto situací vyrovnávají ve společnosti Gebrüder Weiss?
Jan Kodada

„Základ našich opatření v ČR z jara loňského roku se významně nezměnil, s výjimkou současného testování pracovníků. Dbali jsme od počátku na to, aby přijatá opatření odpovídala principům a doporučením vyplývajícím z vládního systému „SEMAFOR“ a později „PES“. Řadu z nich jsme zavedli dokonce dříve, než tuto povinnost uložila příslušná vládní nařízení. Vedle nošení roušek, používání dezinfekce nebo práce z home office jsme přistoupili k přenastavení některých procesů,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Gebrüder Weiss, a dodává, že firma rovněž zřídila „kompetenční centrum“, kde se sbíhaly veškeré informace o karanténních zónách a překážkách v dopravě ze všech zemí, což umožnilo souhrnně informovat všechny zákazníky o aktuální situaci.

Museli jste během pandemie omezit provoz poboček nebo některou dokonce zavřít?

V Gebrüder Weiss jsme hned na jaře loňského roku vypracovali nouzové plány pro případ, že by bylo nutné omezit chod, nebo úplně zavřít některou z našich poboček. Díky důslednému dodržování všech zavedených opatření a přenastavení některých procesů jsme všechny pobočky Gebrüder Weiss udrželi otevřené. Námi přijatá opatření jsou dostatečně účinná, chod žádné z poboček nebylo nutné ani omezit.

Jak se změnily požadavky zákazníků? Měla na to pandemie vliv?

Pandemie změny v požadavcích a očekávání zákazníků akcelerovala, neřekl bych ale, že je vyvolala. Hovořím zejména o rostoucím tlaku na transparentnost, digitalizaci a možnosti online komunikace. V Gebrüder Weiss se rozvoji v těchto oblastech věnujeme dlouhodobě, naše loňská implementace zákaznického portálu myGW a systému automaticky aktualizovaných údajů o předpokládaném doručení zásilek ETA přišla v pravý čas. Naši klienti si pochvalují přehlednost a komplexnost informací, které mají k dispozici třeba prostřednictvím chytrého telefonu, bez ohledu na to, kdy a odkud se k datům potřebují dostat.

Změnila pandemie strukturu realizovaných zakázek?

Protiepidemická opatření a omezení pohybu obyvatelstva zapříčinila již v první polovině loňského roku změnu nákupního chování spotřebitelů. Výsledkem je rychlý nárůst B2C přeprav. V případě Gebrüder Weiss se bavíme o meziročním nárůstu počtu zásilek překračujícím 42 %. V předvánočním období, porovnáme-li například listopad 2020 a 2019, vidíme nárůst objemu B2C více než 80 %. Na B2C segment a jeho rozvoj se soustředíme zejména s naší službou Home Delivery. Naší hlavní činností ale i nadále zůstávají na míru šitá logistická řešení a B2B přepravy.

Jak se vyrovnáváte s cenovými a kapacitními výkyvy dopravního trhu?

Přes všechny růsty cen, poklesy přepravní kapacity a nadále přetrvávající volatilitu dopravního trhu jsme v Gebrüder Weiss vždy dokázali najít řešení, která našim zákazníkům zajistila spolehlivé a bezpečné zásobování v souladu s jejich požadavky. Soustavně vyhledáváme alternativy a nové možnosti. Příkladem může být naše sběrná kontejnerová linka z Číny do ČR s využitím vlakového spojení. Přeprava ze Si-anu do Jenče trvá 18-21 dnů, je tedy přibližně o polovinu rychlejší než spojení námořní. Zároveň jde o vyváženou alternativu k dopravě letecké, která je aktuálně zhruba osmkrát nákladnější než naše železniční varianta. Součástí nabídky je také celní odbavení zboží nebo odborná asistence při volbě vhodného balení.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka