Doprava a spedice
Nová a přísnější pravidla budou od nového roku upravovat obchod mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Tentokrát se dotknou se převážně dopravců, kteří dovážejí zboží do Spojeného království z unijních států, zatímco dosud se potýkali s komplikacemi jen při vývozu. Firmy se musí připravit například na zavedení hraničních kontrol a nový informační systém pro pohyb nákladních vozidel.

Dovoz zboží z EU do Velké Británie bude podléhat od 1. ledna 2022 celním kontrolám a prohlášením, nicméně prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení budou potřeba až od 1. července příštího roku. Pro celní odbavení se bude používat nový informační systém GVMS (tzv. Goods Vehicle Movement Service), což je služba pro pohyb nákladních vozidel. „Službu jsou povinni používat všichni dopravci v britských přístavech, kde je systém v provozu. V opačném případě nebudou moci vstoupit do země ani zboží proclít. Do konce letošního roku je nutné systém využívat pouze v případě, že přepravujete zboží v rámci společné tranzitní úmluvy. Přesto doporučujeme se do systému přihlásit již nyní. Nechávat věci na poslední chvíli nemusí být vždy to nejlepší, obzvlášť pokud jde o komunikaci s úřady,“ upozorňuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, expert na clo.

Odklad cla a dovozního DPH musí nově autorizovat celní správa

Mění se také dosavadní praxe, která umožňovala britským firmám odkládat dovozní prohlášení při přepravě zboží z EU do Velké Británie. S odkladem se navíc pojí i odložení plateb cla a dovozního DPH. „Do konce letošního roku mohly firmy odkládat dovozní celní prohlášení, a tudíž i platby až o 175 dní. Nově bude tato možnost podmíněna autorizací prohlášení u celní správy. Při dovozu zboží bude nutné podat úplné, nebo zjednodušení celní prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude zboží vůbec vpuštěno přes hranice,“ informuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach s tím, že většina firem používá k řešení celních procesů své zástupce, spediční společnosti, celní zástupce nebo provozovatele kurýrních služeb.

Některá pravidla budou odložena na příští rok

Luděk Procházka na závěr připomíná, že zavedení části nových pravidel se o několik měsíců odložilo a budou platit až příští rok. Jde například požadavky na předběžné oznámení sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS), požadavky na vývozní zdravotní osvědčení a rostlinolékařská osvědčení, nebo nutnost podání prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení u dovozu. Odkládají se také fyzické kontroly zboží SPS na stanovištích hraniční kontroly.

Zdroj: GERLACH

Foto: LIS