Doprava a spedice
Globální a evropská obchodní sdružení zastupující přepravce a provozovatele plavidel vydala naléhavé upozornění všem podnikům, které se podílejí na pohybu zboží do Evropské unie, Norska, Švýcarska nebo Severního Irska nebo přes ně, po moři, po silnici nebo železnici, aby byly připraveny na nový systém kontroly dovozu (ICS2), který se začne zavádět od června tohoto roku.

Světová rada lodní dopravy, Mezinárodní federace speditérů, Globální fórum dopravců, Asociace lodních makléřů a agentů Evropského společenství, Asociace lodních společností Evropského společenství, Evropská asociace pro spedici, dopravu, logistiku a celní služby, Evropští dopravci Rada a Mezinárodní unie silniční dopravy společně zdůraznily význam nových kontrol a jejich dopad na pohyb zboží do nebo přes evropské celní území po moři, po silnici a železnici.

Povědomí o implementaci nových požadavků je klíčové, říká skupina, stejně jako pochopení toho, jak ICS2 ovlivní různé subjekty v dodavatelském řetězci v různých časech a odlišnými způsoby.

ICS2 je rozšířený bezpečnostní a bezpečnostní režim zavedený společně celními orgány v EU, který vyžaduje, aby byly před naložením nebo před příjezdem na hranice EU poskytnuty konkrétní podrobnosti o dováženém zboží. Požadavky byly zavedeny pro letecký náklad v roce 2023 a od června 2024 se rozšíří na námořní dopravu a v roce 2025 na dovoz po silnici nebo železnici. Nové rozsáhlé požadavky na údaje zahrnují 6místné HS kódy pro každou položku v zásilce, „přijatelný popis“ a podrobné informace o kupujícím a prodávajícím.

Obchodní orgány, z nichž každý zastupuje různé strany v dodavatelském řetězci, vyzvaly podniky zapojené do přesunu zboží do EU, aby již nyní zahájily přípravy na rozšíření ICS2 a hledaly další informace. V této souvislosti doporučují web Evropské komise.

Zdroj: Portcare International