Doprava a spedice
Ekonomický provoz nákladních vozidel ovlivňují především náklady na pohonné hmoty, provozní náplně a pravidelný nebo mimořádný servis. Podstatný vliv mají rovněž náklady na pneumatiky a další díly podléhající běžnému opotřebení. Velkou část provozních nákladů ale představují také mzdy řidičů a dalšího personálu, který o flotilu pečuje. Zahrnout je třeba i náklady na pojištění.

Jak se daří dosáhnout úsporného provozu flotily nákladních vozů nám přiblížil Jindřich Karas, Marketing Manager ze společnosti ESA, který upozorňuje, že k minimalizaci provozních nákladů je klíčové především sledování spotřeby paliva a jízdního stylu řidiče a dále pravidelná obnova vozového parku, protože u mladší flotily jsou náklady na údržbu logicky nižší.

Průměrné stáří tahačů ESA logistika je dnes 4,5 roku. Servis vozidel a pravidelné prohlídky pomáhají snižovat náklady na případné neplánované opravy. U některých vozidel ESA využívá možnosti servisních smluv, které mohou eliminovat případná překvapení u poměrně nových vozidel. Roli hraje i taková drobnost, jako je pravidelná kontrola tlaku pneumatik, protože podhuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu a přehuštěné se nadměrně opotřebovávají.

Jaké nástroje pro snižování nákladů používáte a jak se jejich nasazení projevuje?

Snižovat náklady pomáhají mimo jiné pokročilé funkce dálkového přenosu řady dat ze současných vozidel. Ty s GPS navigací a inteligentním dopravním systémem řidiči poskytují přesné dopravní informace o plánované trase a v případě komplikace na cestě se volí alternativy s ohledem na rozměry a hmotnost vozidla. Vyhodnocují i jízdní styl řidiče a vystaví mu „vysvědčení“. Díky systémovým nástrojům jako jsou Tom Tom webfleet a Eco driver coach vidíme, jak hospodárně je vůz řízen. Jak zrychluje, brzdí, kolik času běží motor na volnoběh a řadu dalších parametrů.

Jakou úlohu hraje v tomto směru technika a jakou řidič?

Moderní vozidla jsou obecně úspornější, ale spotřeba samozřejmě závisí na mnoha faktorech. Vliv mají například charakter provozu ve městech nebo mimo ně, zatížení vozidla, podíl kilometrů ujetých bez nákladu, výškový profil trasy, místa tankování a náklady na mýto (zejména v mezinárodní dopravě). Data, která získáme o jízdě našich vozidel zmiňovaná v předchozí odpovědi, se promítají i do mzdy řidiče v podobě bonusu nebo malusu v rámci variabilní složky mzdy, takže je přímo motivován k co nejúspornější jízdě.

S našimi řidiči průběžně pracujeme. Zácvik nového řidiče probíhá jeden až pět týdnů v závislosti na jeho zkušenostech a zaškolení provádějí naši nejzkušenější řidiči. Ostatní řidiči prochází školením vždy jednou ročně, vedeme je kontinuálně k ekonomické jízdě.

Ze sledování provozu vozidel vzniká velké množství dat. Která data využíváte a jak se to projevuje v praxi?

Srovnatelný vliv na hospodárnost provozu flotily vozidel s faktory zmíněnými výše má správné plánování jejich nasazení. Začíná to vhodným výběrem kategorie a technického vybavení vozidla pro konkrétní službu a provoz. Základem efektivního provozu je co nejvyšší vytížení vozidel, maximální nájezd placených kilometrů a minimální prostoje.

Náklady na mýto lze do jisté míry ovlivnit optimalizací tras a vhodným plánováním výkonů pro vozidla, spotřebu pohonných hmot pak minimalizací přejezdových kilometrů (například hledáním dalších zákazníků v oblastech největšího vytížení našich vozidel), výběrem smluvních čerpacích stanic, sledováním jejich aktuálních týdenních cen a v neposlední řadě, jak již bylo řečeno, školením hospodárné jízdy řidičů.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: ESA