Doprava a spedice
Každá dopravní firma se snaží dosáhnout úsporného provozu nákladních vozů. Aby byla v tomto směru úspěšná musí mít nastavený promyšlený systém péče o vlastní flotilu. Patří sem nejen pravidelná údržba vozidel, ale také řešení poruch a nenadálých událostí během přepravy.

Jedním ze základních principů přepravní společnosti VCHD Cargo je závazek poskytovat zákazníkům stoprocentní servis při realizaci objednaných přeprav v dohodnutých termínech nakládky i vykládky, a to rovněž u vzdálených linek, které společnost provozuje například mezi destinacemi v Německu a Španělsku. Z toho vyplývá nejen čím dál tím náročnější práce s řidiči, ale také s technikou. Vozový park společnosti VCHD Cargo čítá více než 220 vozidel. Tvoří ho ze 60 procent tažná vozidla pro výměnné nástavby, 30 procent představují návěsové soupravy a zbývajících deset procent tvoří menší rozvážková vozidla s užitkovou hmotností do 12 tun.

„Nejnáročnější skupinou na servis jsou soupravy pro výměnné nástavby,“ vysvětluje Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo. „Jsou nasazeny na našich pravidelných dálkových linkách, které mají striktně naplánované časy odjezdů i příjezdů do cílové destinace. Tyto soupravy mají největší průměrný kilometrový nájezd, jež může činit až 36 tisíc kilometrů měsíčně na vozovou jednotku.“

Z tohoto důvodu má VCHD Cargo promyšlený systém péče o vlastní flotilu. Vozidla jsou rozdělena na několik poboček a každá pobočka má vlastní technické oddělení čítající až pět techniků, kteří jsou k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tým techniků má na starosti nejen pravidelnou údržbu, jako jsou výměny olejů, pneumatik, STK a další pravidelné úkony technické údržby. Je zodpovědný také za řešení poruch a nenadálých událostí na cestách.

VCHD Cargo má i vlastní servis, strategicky umístěný uprostřed republiky u pobočky v Havlíčkově Brodu. Většina pravidelných servisů vozidel VCHD Cargo se proto realizuje zde, případně u servisních partnerů v blízkosti ostatních poboček. Ty si firma vybírá na základě přesně daných kritérií, mezi které patří nejen cena servisních úkonů, ale také rychlost a co nejdelší provozní doba včetně otvírací doby o víkendech. „V posledních letech sjednáváme u nově pořízených vozidel takzvané plné servisní smlouvy, které pokrývají nejen nenadálé poruchy, ale umožňují nám také provádění pravidelných servisních úkonů i v zahraničí. Tím se nám daří minimalizovat přesuny vozidel z linek zpět na pobočky jen kvůli servisním pracím,“ uvádí Petr Kozel.

V případě poruchy vozidla během pravidelné přepravy se servisní tým snaží vyřešit problém co nejdříve, a to s pomocí servisních partnerů nebo servisních asistencí. Důraz je kladen na eliminaci nebo alespoň na minimalizaci zpoždění dodání přepravovaného zboží. Pokud nemůže být porouchané vozidlo opraveno v požadovaném čase, má VCHD Cargo na všech pobočkách vždy připravená náhradní vozidla, která mohou ihned vyrazit a výpadek porouchaného vozidla nahradit.

„Přestože věnujeme pozornost předcházení poruch, je to stále „jen technika“ a občas k nim dochází. Mimořádná událost, kdy je vozidlo vyřazené z provozu, vyžaduje vysoké okamžité nasazení mnoha našich kolegů – dispečinku, servisního týmu i obchodního týmu, který vše komunikuje se zákazníkem. Díky jejich dokonalé souhře se nám v takovýchto nenadálých situacích daří zpoždění minimalizovat a 99 procent našich zakázek dojíždí do svého cíle přesně načas,“ uzavírá Petr Kozel.

Ve spolupráci s VCHD Cargo připravil Václav Podstawka.

Foto: VCHD Cargo a Václav Podstawka