Doprava a spedice
Nebývalá cenová dynamika, další růst e-commerce a řada situací, které poukázaly na celosvětovou provázanost dodavatelských řetězců byla typická pro rok 2021. Přes všechny výzvy a komplikace, často zapříčiněné dopady pokračující pandemie koronaviru, byl pro řadu společností také rokem pokračujícího zájmu o logistické a přepravní služby.

„S oživením ekonomik je možné očekávat nárůst objemů přeprav, zájmu o skladování a kontraktní logistiku, a zároveň i další tlak na transparentnost a efektivitu logistických procesů,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Na cenové houpačce

Omezená funkčnost asijských přístavů v důsledku absence pracovní síly, zablokování Suezského průplavu a další faktory způsobily narušení plynulosti provozu dopravních řetězců. Přehlcení alternativních dopravních spojení stálo za prudkým nárůstem cen některých druhů přeprav. „Cena námořní dopravy dosáhla historického maxima, zároveň v souvislosti se snížením počtu cestujících a civilních letů poklesla i kapacita dopravy letecké. Na potíže se spolehlivostí námořního spojení s Asií jsme v Gebrüder Weiss reagovali posílením naší přímé železniční linky ze Sianu do Jenče. Využívali jsme také spojení po silnici nebo charterových nákladních letů, abychom všechny zakázky dokázali uspokojit včas. Predikce prozatím nenapovídají, že by mělo dojít k výraznějšímu poklesu cenové úrovně námořní dopravy. Věřím ale, že s výkyvy na dopravních trzích se díky zkušenostem dokážeme vyrovnat ještě lépe než loni,“ uvádí Jan Kodada.

Zákazník v centru pozornosti

Transparentnost a efektivita logistických procesů je již nyní důležitou prioritou zákazníků logistických společností. Tento trend nadále posiluje, což jistě ovlivní fungování a rozvoj logistických společností i v roce 2022. „Naši zákazníci vyžadují informace o průběhu samotné zakázky, předpokládané době doručení a celou řadu dalších parametrů. Komunikační platformy, jako je například myGW, soustřeďují podobnou komunikaci na jediné místo a tyto informace jim bez potíží dokáží kdykoli zprostředkovat. Myslím, že z pohledu zákazníků bude takto otevřený přístup nezbytným logistickým standardem,“ uzavírá Jan Kodada.

Lidské zdroje budou silným tématem

„Vstupujeme prakticky do třetího roku s covidem, takže jsme se už naučili žít s vysokými nároky na hygienická opatření, s lockdowny, karanténami i častým testováním. Zjistili jsme, že naši lidé umějí „zabrat“, semknout se a pomáhat si v krizi, ale také to, že i jejich zdroje jsou vyčerpatelné a že je zapotřebí dát jim prostor pro jejich obnovu,“ podotýká Petr Kozel, CEO a předseda představenstva společnosti VCHD Cargo, pro kterou letos budou lidské zdroje i nadále jedním z nejdůležitějších témat. Firma očekává, že se situace s řidiči na trhu práce spíše zhorší. Podle politického vývoje je sice možné předpokládat příliv pracovních sil z Ukrajiny, což by mohlo částečně nedostatek pracovních sil pokrýt, ale situaci to zcela nevyřeší.

Velké investice do přepravní techniky

Petr Kozel předpokládá, že se společnost s největší pravděpodobností bude muset vypořádat s pokračujícím tlakem na cenu přeprav v exportech. Navíc bude muset zřejmě počítat s výkyvy kurzu české koruny a zároveň i výkyvy u cen za pohonné hmoty: „Ale abychom nebyli tak pesimističtí – ekonomové predikují růst HDP na našich hlavních trzích, což zakládá možnost zvýšení poptávky po přepravách. Díky raketovému rozvoji technologií se budeme moci těšit ze zlepšování spolehlivosti v přepravní technice a silniční balíček nám, věřím, usnadní administraci našich procesů.“

VCHD Cargo letos plánuje velké investice do nové přepravní techniky, které nemohly být vloni uskutečněny kvůli extrémně dlouhým dodacím lhůtám. Finanční investiční balíček u nás zahrnuje i pokračující digitalizaci, která je součástí investic do našich lidí.

„Snažíme se jim vytvářet takové podmínky, aby pro ně výkon tak náročného povolání, jakým je profesionální řidič, byl co nejpříjemnější,“ tvrdí Petr Kozel a na závěr dodává, že zákazníci VCHD Cargo se proto mohou těšit na vysokou kvalitu služeb a dobré datové toky, které jim v dnešní turbulentní době přinesou do jejich výroby a logistiky určitou jistotu.

Připravil Václav Podstawka

Foto: Gebrüder Weiss a VCHD Cargo