Doprava a spedice
Statistiky ITCO uvádějí, že zatímco se celkový počet námořních kontejnerů pohybuje na úrovni 30 milionů TEU, globální flotila cisternových kontejnerů dnes čítá „pouhých“ 800 tisíc kusů. Asi 65 % z nich je ve vlastnictví operátorů – dopravců, 45 % připadá na leasingové společnosti a zbytek pak provozují samotní výrobci a distributoři přepravovaných komodit.

„Je ovšem nutno dodat, že jde aktuálně o velmi rychle rostoucí odvětví. Po odeznění poslední velké ekonomické krize se počet provozovaných nádržkových kontejnerů na světě zvyšoval každý rok v průměru o 10 %. Ale ani v předchozích letech nedocházelo ke stagnaci, byť byl růst o něco pomalejší,“ vysvětluje Tomáš Ligurský, Sales Manager Eastern Europe značky Eurotainer.

Můžete našim čtenářům představit skupinu Ermewa a divizi tank kontejnerů Eurotainer?

Aktivity skupiny Ermewa zahrnují pronájem železničních vagonů, cisternových kontejnerů a provozování vlastní sítě opraven. K dnešku Ermewa spravuje aktiva v rozsahu 45 tisíc vagonů a přes 80 tisíc kontejnerů. V říjnu roku 2021 došlo ke změně vlastníka skupiny. Od francouzského SNCF převzalo 100 % akcií kanadsko-německé konsorcium investičních fondů CDPQ a DSW.

Divizi pronájmu cisternových kontejnerů reprezentuje na trhu značka Eurotainer, celosvětový lídr s pobočkami v Evropě, Asii, Americe i Austrálii. Já osobně jsem zodpovědný za fungování zastoupení pro střední a východní Evropu, tedy i Českou republiku a Slovensko.

Česká kancelář Eurotaineru funguje teprve od loňského roku a potvrzuje se, že každý region si žádá trochu odlišný přístup. Je to dáno historickými souvislostmi, geografickými podmínkami a stavem dopravní infrastruktury. Přestože se v našem regionu nádržkové kontejnery běžně vyskytují, jen velmi zřídka je provozují místní subjekty. To je z mého pohledu velká škoda a vidím tady velký prostor pro další rozvoj.

Jaké jsou výhody použití cisternových kontejnerů oproti silničním nebo železničním cisternám?

V našich končinách se způsoby použití tank kontejnerů různí. Někteří silniční dopravci využívají kombinaci kontejneru s vlnolamy na silničním podvozku jako náhradu klasické silniční cisterny ve stoprocentně silničním provozu. Nákladově i dodacím termínem může jít o zajímavou alternativu, ale připravují se tak o hlavní výhodu ISO tanku – a sice možnost jeho překládky a využití kombinované dopravy.

Silniční i železniční cisterny jsou pevně vázány na jeden druh dopravní sítě. Ve chvíli, kdy zapojím kontejner, otevírá se přede mnou úplně jiný svět. Najednou jsem schopen při využití odpovídajících subdodavatelů pokrýt prakticky jakoukoliv destinaci na evropském kontinentu i mimo něj. Ano, vyžaduje to zcela jiný přístup k operativě řízení přeprav a samotný proces získávání správného know-how může být zdlouhavý. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že to za tu vynaloženou námahu stojí.

Kontejnery také dovolují zjednodušit pohyb materiálu mezi oblastmi s jiným kolejovým rozchodem. Mám na mysli zejména Ukrajinu a země bývalého Sovětského svazu. Místo složitého přečerpávání nebo výměny podvozku v přechodových uzlech stačí pouze rychlá překládka celé nádrže mezi kontejnerovými platformami.

Kdy by se měl zákazník rozhodnout pro intermodální dopravu?

V první řadě musí využití kombinované dopravy dávat smysl ekonomický. Univerzální pravidlo neexistuje. S rostoucí vzdáleností je pravděpodobnost úspory na přepravenou tunu vyšší. Vyšší netto ložení, úspory na silniční dani, efektivnější využití vlastní přepravní technologie, to vše ekonomicky zatraktivňuje odklon od čistě silniční dopravy. Z jiného úhlu pohledu však tato alternativa může pomoci eliminovat mnoho aktuálních problémů v odvětví jako je nedostatek řidičů, růst cen pohonných hmot nebo přetížení infrastruktury. Při zanedbatelných nákladech může kontejner po omezenou dobu sloužit jako sklad. U silniční soupravy to není možné.

Nesmíme ale zapomínat ani na mimořádný příspěvek k eliminaci uhlíkové stopy v dopravě. Studie hovoří v průměru až o 70 % snížení emisí CO2. Méně hluku, prachu, nižší nehodovost a pracovní podmínky řidičů představují další benefity z tohoto ranku.

Při posuzování vhodnosti intermodální dopravy také záleží na dostupnosti kontejnerových vlakových spojení a cenové politice jejich operátorů v daném přepravním směru. Objemy přinášejí úspory z rozsahu, proto není překvapením, že nejzajímavější sazby poskytují spoje obsluhující velké přístavy, zvláště ty západoevropské. Musíme si uvědomit, že prim v objemech hrají a nadále hrát budou klasické skříňové námořní kontejnery.

Jaké jsou výhody pronájmu oproti nákupu vlastní techniky?

Pronájem kontejneru je velmi rychlý způsob, jak reagovat na změny v poptávce. Zároveň výrazně méně zatěžuje cash flow oproti pořízení vlastní techniky. Dnešní doba je plná nejistoty a rychlých zvratů. Stejně jako jsem schopen rychle získat přepravní tanky do pronájmu, tak je mohu zase vrátit. Ve smlouvě máme sice definovánu minimální dobu nájmu, ale vždy se snažíme vyjít partnerům vstříc v konkrétním projektu. Zjednodušeně řečeno – existuje-li v naší flotile vhodný kontejner, připravíme ho k vyzvednutí v některém z partnerských dep. Momentálně je to stále převážně v západní Evropě, ale s rozvojem místního trhu budujeme zázemí i v našem regionu. Při vyzvednutí i vrácení nám třetí strana zpracovává posudek, kde podrobně popíše stav kontejneru. Běžné opotřebení a náklady na periodickou certifikaci pokrýváme my, ostatní poškození z provozu hradí klient.

Pro někoho, kdo si chce práci s kontejnery a případný přechod na kombinovanou dopravu vyzkoušet, si neumím představit elegantnější řešení. Snažím se takové průkopníky maximálně podporovat a velmi rád a zdarma sdílím svoje doporučení i ve vztahu k organizaci přeprav. Spolupracujeme s řadou firem napříč kontinenty a díky tomu máme velmi solidní databázi všech zainteresovaných, které umíme rychle propojit.

Do jaké míry se liší specifikace kontejnerů?

Za 50 let působení Eurotaineru na trhu se ustálil počet nejběžnějších provedení tanků na čísle 150. Liší se objemem, pracovním tlakem, druhem výpusti, izolací, typem chlazení a vyhřívání nebo materiálem tlakové nádoby. Často upravujeme techniku na míru konkrétnímu zadání. Stává se také, že příprava začíná už v prvovýrobě, kdy umíme konstrukčně přizpůsobit prakticky cokoliv. Díky velikosti naší firmy máme nadstandardní vztahy s většinou dodavatelů kontejnerů, což se projevuje v dodacích termínech i výhodnějších cenách.

Spolupráce s klientem často začíná pouze přeposláním bezpečnostního listu přepravované látky a zevrubným popisem plánovaného provozu. Spolu s týmem techniků jsme pak schopni nabídnout to nejvhodnější řešení, případně porovnat alternativy a dobrat se optimálního výsledku. Kromě technického poradenství jsme klientům schopni zajistit kompletní správu kontejnerového parku, jeho pravidelné inspekce a opravy. Nabízíme také vzdálený monitoring jednotek a centrální správu dokumentace. V těchto případech se nemusí nutně jednat jen o naše kontejnery.

Jaké jsou nové trendy u cisternových kontejnerů?

Snažíme se být tím, kdo trendy sleduje a spoluvytváří. Chceme například omezit rizika při obsluze kontejnerových jednotek, proto jsou standardně vybaveny celoplošnou horní pochůznou lávkou. Instalujeme vzdálené ovládání rekuperace, aby obsluha na kontejner vůbec nemusela šplhat. Testujeme lehké tanky z kompozitu, zařadili jsme do flotily modely s hranatou nádrží pro lepší využití prostoru rámu. Startujeme také první projekty související s distribucí vodíku. Některá řešení jsou opravdu unikátní a posouvají možnosti logistiky volně ložených látek zase o krok dál.

Ing. Tomáš Ligurský se oblasti přeprav chemie se pohybuje od roku 2006. Osm let působil na pozici obchodního ředitele v dopravní firmě Omega Servis Holding, největší české společnosti zaměřující se na silniční a kombinovanou dopravu volně ložených kapalin. Poté se v rámci koncernu Agrofert věnoval obchodu s redukčním činidlem AdBlue. Nyní pro Eurotainer zodpovídá za rozvoj trhu střední a východní Evropy.