Doprava a spedice
Zájem o kombinovanou dopravu roste, zároveň však chybí dostatečná infrastruktura k navyšování přeprav. Operátoři kombinované dopravy se bohužel potýkají s nedostatkem kapacit na železnici.

Oproti prosazování nákladních vozů s elektrickým či vodíkovým pohonem, což je běh na dlouhou trať, nabízejí operátoři kombinované dopravy okamžité řešení nízkoemisních přeprav zboží. Výsledkem je spolehlivá, rychlá a ekologicky udržitelná doprava. Železniční infrastruktura v České republice ale nutně potřebuje modernizovat a zvýšit propustnost hlavních tratí. Což platí nejen pro českou železnici. V současné době existuje příliš mnoho stavebních míst, omezení a z toho vyplývajících výluk, z čehož vyplývá omezování provozu nákladní vlaků.

Výluky, výluky, výluky

„Letos jsem se zúčastnil valné hromady firmy Kombiverkehr ve Frankfurtu, kde bohužel nezaznělo nic uspokojivého. Během pěti let se prý situace k lepšímu nezmění,“ uvádí Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI, a upozorňuje, že nákladní železniční doprava v Česku neprobíhá na lokálních tratích, jejichž vysokou hustotou se tak často chlubíme, ale je realizována v naprosté většině po hlavních železničních tratích. Jejich propustnost (kapacita) je využívána skutečně na hraně možností, takže jsou nutná opatření. „V této souvislosti by pomohlo co nejrychlejší vybudování tunelu pod Krušnými horami a zprovoznění vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany. Řešením bude také elektrifikace a zdvojkolejnění koridoru do Bavorska přes Domažlice a Furt im Wald, nicméně německá strana se k tomuto opatření staví spíše liknavě.“

Propustnost na české železnici je žalostná.

Pokud není k dispozici dostatečná kapacita, nemůžeme navyšovat objemy kombinovaných přeprav. Jedná se o běh na dlouhou trať, který je potřeba urychlit. Momentálně železniční dopravu omezuje příliš mnoho výluk, například mezi Děčínem a Drážďany, a výluky jsou už hlášené i na příští rok. Propustnost tratí je z důvodu stavebních prací na železnici silně omezována.

Vlaky jsou vytížené

Společnost BOHEMIAKOMBI se letos drží plánu bez větších odchylek. Vladimír Fišer vyjadřuje spokojenost se službami společnosti ČD Cargo a její německou pobočkou ČD Cargo Niederlassung Deutschland zajišťující provoz intermodálních vlaků až do Hannoveru. Provozní kvalita vlaků a spolehlivost je na vysoké úrovni. To pochopitelně oceňují především zákazníci.

Manipulace s intermodálním návěsem na překladišti v Lovosicích

Ucelené vlaky vypravované z Lovosic mají naplněnou kapacitu a poptávka po kombinované dopravě dále stoupá. Linka Lovosice – Hannover by proto mohla být doplněna a posílena o jeden až dva páry ucelených vlaků týdně. Vzhledem k špatné mezinárodní situaci na firmu BOHEMIAKOMBI dopadlo zvyšování cen energií. V první polovině letošního roku byla firma ČD Cargo nucená zavést energetický příplatek, což skokově navýšilo ceny za přepravy zásilek.

„Výhled cen pro příští rok je zatím naprosto nejasný. Nikdo neví za kolik nakoupí Správa železnic energii pro rok 2023, takže netušíme, jaké navýšení máme čekat,“ obává se Vladimír Fišer.

Linky do průmyslových oblastí

Prostřednictvím systému ucelených vlaků kombinované dopravy nabízí BOHEMIAKOMBI rychlé, spolehlivé a pravidelné spojení do průmyslových oblastí Porúří, Bádenska, severního Německa, Beneluxu, Skandinávie, Itálie i dalších míst. V České republice zajišťuje i návazné přepravy po železnici do i z českých a slovenských překladišť kombinované dopravy, Polska a Rumunska. V současné době firma operuje hlavně na těchto přepravních linkách: Lovosice – Hannover Lehrte/Rotterdam, Lovosice – Duisburg, Lovosice – Hamburg, Lovosice – Antverpy, Brno – Hannover/Duisburg/Hamburg/Antverpy/Rotterdam, Přerov -Hannover/Duisburg/Hamburg/Antverpy/Rotterdam a Curtici-Lovosice /Hannover Duisburg/Hamburg/Antverpy/Rotterdam. Návazně na tyto linky a ve spolupráci se zahraničními operátory zajišťuje BOHEMIAKOMBI přepravy do mnoha dalších evropských terminálů.

Václav Podstawka

Foto: Kombiverkehr a Václav Podstawka