Doprava a spedice
Efektivní plánování přeprav je klíčovým faktorem pro splnění termínových závazků a dosažení toho nejefektivnějšího výsledku po ekonomické i ekologické stránce.

Přepravní společnost VCHD Cargo je specialistou na linkové mezinárodní nákladní přepravy a má ve své flotile více než 220 tažných a 160 přípojných vozidel, která každý den vyrážejí do mnoha destinací v celé Evropě. Trasy společnost plánuje pomocí sofistikovaných IT technologií s využitím praktických dlouholetých zkušeností svých řidičů.  VCHD Cargo je přepravní společnost s centrálou v Kladně a dceřinými společnostmi v Německu. Její kamiony realizují přepravy pro zákazníky z logistického a výrobního sektoru i retailu.

„Při nastavování nových tras pro naše linky vycházíme z několika základních zdrojů informací. Používáme placenou aplikaci, která je specializovaná na plánování kamionových přeprav a umožňuje uživateli nastavit řadu parametrů. Zde zadáváme naše specifické požadavky i požadavky našich zákazníků,“ uvádí Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a dodává, „zároveň se opíráme o kvalitní data získaná z reálného provozu jak pomocí IT, tak i přenosem zkušeností našich řidičů.“

V případě nové přepravy společnost namodeluje trasu pomocí softwaru. K tomu navíc využije data z vozidel, která se již pohybují na linkách kopírujících některé úseky nové trasy. Každé vozidlo je ve společnosti monitorováno pomocí GPS a jeho cesty jsou zaznamenávány a vyhodnocovány s ohledem na přesnost doručení dle objednávky od zákazníka a úspornou jízdu. „Tímto způsobem získáváme obsáhlou a neustále aktualizovanou databázi našich tras a objednávek a můžeme porovnávat za jakou dobu konkrétní vozidlo úsek ujelo. V úvahu bereme samozřejmě také zkušenosti samotných řidičů. Hlavní „práci“ při prvotním výběru trasy za nás ale dělá IT,“ uvádí Petr Kozel. K tomu VCHD Cargo každou namodelovanou trasu před spuštěním linky otestuje.

Společnost využívá aplikaci, která umožňuje nastavení parametrů vozové techniky, času odjezdu, počtu řidičů, místa průjezdů i počet nakládek/vykládek. Zároveň dokáže obchodníkům a dispečerům, kteří trasu modelují, vypočítat počet kilometrů, mýtné sazby dle jednotlivých států a daného kilometrového nájezdu a také vypočítat časovou náročnost trasy. Změnu mýtných sazeb aktualizuje dle změny data plánovaného odjezdu. Aplikace umožňuje zobrazit několik optimálních tras s odstupňováním dle navýšení nákladů a časové náročnosti. Vzhledem k tomu, že zákazníci VCHD Cargo často požadují přepravy nebezpečného zboží dle dohody ADR, jsou všechna vozidla společnosti vybavena pro přepravu takových zásilek.

„ADR přepravy samozřejmě mají svá specifika i co se volby trasy týče,“ podotýká Petr Kozel. „I v tomto případě nám pomáhá IT řešení, které umožňuje zadat ADR do podmínek vyhledávání optimální trasy. Následně jsou eliminovány všechny úseky, kde není umožněný průjezd soupravám s ADR zbožím. Typicky se jedná o vodní zdroje, tunely a podobně.“

Při volbě trasy je nutné také zohlednit podmínky u zákazníka. Areály některých společností doposud nemají upravené rampy pro kamionové přepravy a nejsou přístupné se soupravou ale jen s tahačem. Výhodou je naopak, pokud zákazník využívá výměnné nástavby. Mají vyšší kapacitu a díky možné přednakládce jsou jedním z nástrojů, jak snížit dobu vozidla strávenou na nakládce.

VCHD Cargo plánuje trasu také s ohledem na úspornou jízdu „Množství „stopů“, tedy zastávek, jak tomu u nás říkáme, přímo ovlivňuje spotřebu pohonných hmot, a tedy i uhlíkovou stopu přeprav. Proto se snažíme s našimi zákazníky předem dobře vykomunikovat, jak přepravy budou vypadat, a podle toho trasu plánovat i s ohledem na povinné zastávky našich řidičů.“

Většina dálkových přeprav VCHD Cargo je realizována několika posádkami, které se na stovky kilometrů dlouhých trasách střídají tak, aby mohl být náklad doručen do cílové destinace co nejrychleji. Řidiči přitom využívají síť 25 komfortních služebních bytů na páteřních trasách po celé Evropě, které jim poskytují kvalitní zázemí pro trávení jejich povinných přestávek.

Text a foto: VCHD Cargo