Doprava a spedice

Kombinovaná doprava může být v některých případech nutností, ve stále vyšším procentu případů je ale více druhů dopravy v dodavatelském řetězci využíváno záměrně.

Důvodů, proč je tomu tak je hned několik: kombinovaná doprava je ekologická, ekonomická a dokáže být i velmi rychlá. Jak navrhnout zákazníkovi tu správnou kombinaci? Při tvorbě návrhu pro zákazníka je třeba vzít v úvahu pět klíčových faktorů: počáteční a cílovou destinaci, požadovaný čas doručení, cenu přepravy, charakteristiku přepravovaného zboží a jak dodává Lucie Svobodová, generální ředitelka divize Forwarding společnosti GEFCO, neméně důležitý je dnes pro zákazníky už i ekologický aspekt.

Lucie Svobodová

Nejběžnější intermodální přepravou je ve společnosti GEFCO kombinace silniční a železniční dopravy. Zatímco v případě železnice je benefitem relativně krátký tranzitní čas, velká kapacita a nižší cena, v případě silniční dopravy je to především vysoká flexibilita. „Rusko a jihovýchodní Asie jsou typickými destinacemi, kam přepravujeme zboží většinu trasy po železnici. Ne každý podnik ale disponuje vlečkou, a tak jsou první a poslední míle obvykle realizovány po silnici,“ popisuje Lucie Svobodová a doplňuje, že ačkoli přeprava po železnici musí čelit jistým omezením, jako je stáří železničních tratí, úzká hrdla či omezená kapacita překladišť, registruje mezi zákazníky zvýšený zájem o využití železniční dopravy a dokonce i trend obnovy podnikových vleček v České republice.

Často využívanou je kombinace s námořní dopravou. I po zavedení ekologických poplatků v námořní dopravě zůstává tento způsob nejlevnějším a u transkontinentálních přeprav je často jedinou možností. Zákazník ale musí počítat s delší dodací dobou. „Po moři ale nepřepravujeme zboží jen na dlouhé distance. Naopak velmi oblíbeným produktem v našem portfoliu je Short Sea, tedy využití námořní dopravy pro překonání krátké vzdálenosti,“ vysvětluje Lucie Svobodová. Tento druh dopravy po moři na krátké vzdálenosti společnost využívá třeba při přepravách do a z Velké Británie nebo u toků do severoevropských států či Hong-Kongu a okolí, kde není dostatečná železniční infrastruktura.

Intermodální dopravu využívá GEFCO i v tocích hotových vozů (FVL, Finished Vehicle Logistics). Zhruba polovina aut vyrobených v Kolíně putuje do cílových destinací po železnici. V případě kontinentálních toků je podobně jako u jiného zboží realizována poslední míle často silniční dopravou, u transkontinentálních dodávek vyrobených vozů na jihoamerické trhy vstupuje do hry ještě námořní přeprava.

Intermodální přeprava může být ale navržena také jako doplněk urgentní logistiky. „Pokud dojde ke zpoždění v pravidelných tocích, připravujeme pro zákazníka individuální návrh, jak vykrýt mezeru v dodávkách, aby nedošlo například k zastavení výrobní linky. Nezbytně nutné množství je tedy posíláno prvním odletem v režimu Time Critical Solutions, další várka je odeslána leteckou economy třídou v průběhu následujících dnů a za ní pak následuje kombinovaná doprava zbývajícího množství na dobu, než dorazí opožděná zásilka,“ popisuje netypické využití intermodálních přeprav Lucie Svobodová. Obvykle jde o kombinaci silniční a železniční nebo silniční a námořní dopravy. Firma již realizovala ale i kombinaci námořní a letecké dopravy. Ať již jde o přepravu na kratší či dlouhé vzdálenosti, vyžaduje kombinace několika druhů dopravy především zkušeného logistika, který umí zvážit rizika a navrhnout vhodné kombinace tak, aby při co nejnižších nákladech na dopravu bylo zboží bezpečně a včas v cílové destinaci.

„Zejména urgentních situacích je ale pro úspěch celé akce třeba nejen know-how, ale také týmový duch a logistické srdce,“ zdůrazňuje Lucie Svobodová. „I když máte k dispozici programy a vyspělou techniku, klíčovou roli ve finále hraje to, že máte lidi, kteří jsou ochotní být 24 hodin na telefonu, nebo v noci zajistit proclení zásilky. Málokdo si to uvědomuje, ale i na tom stojí úspěšná (nejen intermodální) přeprava.“

Text a foto: GEFCO