Doprava a spedice
Celosvětově citelné negativní následky koronavirové pandemie se samozřejmě odrazily také ve vývoji překladu v největším německém univerzálním přístavu.

Přes terminály hamburského přístavu bylo v prvních šesti měsících tohoto roku přeloženo 61,2 mil. tun zámořského zboží. To představuje pokles o 12 %. Postiženy byly oba hlavní segmenty zboží. Překlad jak kusového zboží se 42,5 mil. tun (-12,2 %), tak i překlad hromadného zboží s 18,7 mil. tun (-11,7 %) zaostaly hluboko za loňskými dobrými výsledky. V segmentu překladu kontejnerů bylo v Hamburku v prvém pololetí přes přístavní terminály zmanipulováno celkem 4,1 mil. TEU (20ti stopý standartní kontejner). To představuje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles o 12,4 procenta.

Přístav je plně funkční
Letecký snímek přístavu v Hamburku

„Tento vývoj nás samozřejmě netěší, ale pandemií způsobený pokles překladu v prvém pololetí silně postihl všechny severoevropské přístavy. Jak se očekávalo, na základě celosvětové slabé konjunktury a částečně zastavených či jen velmi zpožděných běhů globálních dodavatelských řetězců, došlo ve druhém čtvrtletí k silnějšímu propadu, než tomu bylo v prvých třech měsících,“ říká Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing. „Je však důležité, že přístav i nadále poskytuje své manipulační a logistické služby v režimu 24/7. Stále je zajištěno spolehlivé zásobování obyvatelstva a ekonomiky zbožím i za těchto obtížných globálních ekonomických podmínek. Přístav je plně funkční díky svým překladištním terminálům, logistickým a servisním operacím i dopravním spojením s vnitrozemím. Naši zákazníci to oceňují, což dává jistotu i našim zaměstnancům.“

Největší pokles objemu oproti stejnému období předchozího roku byl zaznamenán v importu. Dovoz poklesl v prvních šesti měsících na 33,7 mil. tun (-16,3 %), vývoz činil 27,5 mil. tun (což představuje -6,1 %). Na straně dovozu vedl zejména pokles výroby oceli k menším objemům v manipulaci s rudami a uhlím. Celkově došlo v dílčích segmentech sypkého a tekutého nákladu k poklesu o 24,0 %, resp. 10,5 %. Naopak manipulace se zemědělskými produkty v segmentu sypkého zboží se v první polovině roku vyvíjela pozitivně a dosáhla objemu 4,1 mil. tun (+30,8 %). Významně vyšší vývoz obilí a hnojiv je hlavním důvodem tohoto velmi dobrého vývoje v první polovině roku.

Hamburk očekává oživení

V případě překládky kontejnerů byl vývoj objemů deseti nejdůležitějších obchodních partnerů přístavu Hamburk v prvních šesti měsících velmi odlišný. Zejména propad manipulací s kontejnery v zámořských přepravách s Čínou (-16,4 %), tradičně nejdůležitějšího obchodního partnera Hamburku, nemohl být kompenzován pozitivním vývojem v jiných zemích. Navíc kromě Číny byl zaznamenán pokles v námořních přepravách i u dalších významných obchodních partnerů, konkrétně Ruska (-14,9 %), Švédska (-13,3 %), Jižní Koreje (-14,4 %), Dánska (-2,7 %) a Polska (-10,5 %). „Vypnutí čínské ekonomiky a následné vynechané odjezdy liniových námořních dopravců Blank Sailings vedly k nižším objemům překládky. Tyto následky se projevily do výsledků za první polovinu roku s časovým zpožděním,“ vysvětluje Axel Mattern, který ale zároveň poukazuje na oživení námořního spojení s čínskými přístavy na straně dovozu i vývozu od počátku července.

Pro nadcházející měsíce Axel Mattern a jeho kolega z představenstva, Ingo Egloff, předpokládají, že se přístav Hamburk musí připravit na pokračování ve vynechávání odjezdů liniových námořních dopravců a na poměrně pomalý nárůst celkové manipulace se zbožím.

„V posledních dvou měsících se díky částečnému restartu čínské a evropské ekonomiky stabilizovaly odjezdy lodí. Jsem přesvědčen, že jsme již dosáhli dna pandemického poklesu v překládce námořního zboží a že na konci roku pocítíme první znatelné oživení a zlepšení situace v ekonomice,“ míní Ingo Egloff.

Text a foto: Hafen Hamburg Marketing