Doprava a spedice
K tradičním úkolům speditéra dlouhodobě patří přeprava, překládka a skladování zboží. V poslední letech má však speditér na starosti celý supply chain. Je to sofistikovaná činnost, při které představuje přeprava zboží z bodu „A“ do bodu „B“ jen jednu část celého řetězce.

Hlavním úkolem speditéra je analyzovat, řídit a optimalizovat toky zboží, poradit s alokováním skladů, podílet se i na řešení nákupní logistiky a zabezpečovat plynulost zásobování jak směrem dovnitř, tak i směrem ven. Zákazník od speditéra proto očekává vysoké analytické schopnosti, hluboké znalosti nejen logistických procesů, ale i oboru, v němž zákazník podniká, spolehlivost a vysokou flexibilitu.

Někdy je nutné zákazníka odmítnout

„Zákazníci od nás požadují zajistit přepravy zboží od „A“ do „Z“. Pokud se budeme bavit o sběrné službě, znamená to pro nás v rámci exportu zásilku vyzvednout, přeložit na našem terminálu a doručit prostřednictvím regionálního partnera na požadované místo. Prakticky stejně do vypadá při importu, kdy zajistíme vyzvednutí zboží v cizině a doručíme jej až ke dveřím zákazníka v Česku,“ vysvětluje Vít Mázdra ze společnosti ViT Logistics a podotýká, že o něco jednodušší je provádět celovozové / dokládkové zásilky, které se vyzvednou v bodu „A“ a doručí se bez překládky do bodu „B“. ViT Logistics disponuje celním oddělením, takže dokáže zákazníkům zajistit celní odbavení jejich zásilek. Zákazník se díky tomu nemusí o nic starat, protože speditér zajistí všechno potřebné na klíč.

Zákazníci jsou dnes rádi, že jim zboží vůbec někdo přepraví.

Vít Mázdra uvádí, že ve spedici byl dlouhodobě zřetelný tlak na cenu. Zákazník zpravidla poptal e-mailem více spedičních firem a vybral nejlevnější nabídku. Tento trend se však začíná postupně měnit. Díky nedostatku dopravních kapacit je za poslední půlrok trh zbožím značně předimenzovaný. V praxi to znamená, že je zákazník rád, když mu zboží vůbec někdo přepraví. V této situaci se nacházejí nejen české spediční firmy, ale rovněž speditéři po celé Evropě. Mnozí z nich musí zákazníky bohužel odmítat.

„Ještě nedávno speditér přišel o zakázku, protože nabídl o padesát korun vyšší cenu. Dnes je situace diametrálně odlišná. Zákazníci jsou rádi, že jim zboží vůbec někdo přepraví,“ tvrdí Vít Mázdra, který zdůrazňuje, že vůbec nejhorší situace je v letecké a námořní přepravě, což se pochopitelně projevilo na několikanásobném zvýšení cen. Přitom speditéři mnohdy nedokážou garantovat doručení zboží v požadované době.“

Výborné výsledky během pandemie

Rovněž společnost ViT Logistics se musela vyrovnat s nástupem pandemie, která změnila fungování firem snad ve všech oborech. Štěstím bylo, že zákazníci, pro které firma pracuje, fungovali poměrně stabilně. Výraznější pokles byl znát pouze v dubnu a květnu loňského roku, kdy došlo ke krátkodobému zastavení výroby.

„V době největší vlny nákaz jsme dokonce měli nejlepší výsledky. Poptávka po přepravě zboží byla a je stále velmi vysoká,“ říká Vít Mázdra, který si všímá spíše komplikací v rámci fungování firmy, jejíž zaměstnanci byli rozděleni na dvě části. První docházela do práce a druhá pracovala z domova. „Není to však pro nás ideální situace, protože potřebujeme být v kontaktu se zákazníkem. Potvrzujeme doklady, kontrolujeme případná poškození zásilek, píšeme reporty podložené fotografiemi, přebíráme osobně celní doklady od řidičů. Museli jsme se s tím vyrovnat.“

Spediční činnost v posledních letech směřuje k většímu využití digitalizace. Jde především o tok dat v elektronické podobě, který odstraňuje papírování. Speditéři se tomu musí pochopitelně přizpůsobit. Podle Víta Mázdry bude zároveň zajímavé sledovat vývoj cen, protože dopravní kapacity jsou v dnešní době na bodě nula.

Tlak na transparentnost procesů a digitalizaci

Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu společnosti Gebrüder Weiss v České republice, podotýká, že základní úloha spedičních a logistických společností zůstává vlastně již po staletí stejná: „Dnes, stejně jako před pěti sty lety, kdy v principu vzniknul Gebrüder Weiss, jde o zajištění pohybu nákladů, výrobků a materiálů mezi jednotlivými články odběratelsko-dodavatelského řetězce. Patrně největší posun, zejména v posledním desetiletí, vidíme v mimořádném a stále se zrychlujícím tlaku na transparentnost procesů a digitalizaci. Dnes je takřka nepředstavitelné, že by zadání požadavku na odbavení zásilky, informace o jejím průběhu a vlastně veškeré informace související s přepravou zboží nebyly dostupné v elektronické formě a s minimálním časovým odstupem.“

Vozidlo Gebrüder Weiss míří k zákazníkovi.

Gebrüder Weiss například využívá informační systém ETA, který zákazníkovi poskytuje velmi přesnou informaci o čase, kdy se bude zásilka doručovat. Tento užitečný nástroj kladně hodnotí jak zákazníci Gebrüder Weiss, tak odborná veřejnost. Informace o předpokládané době doručení jsou navíc dostupné prostřednictvím online portálu myGW, tedy kdykoli je klient potřebuje. Vedle zobrazení údajů systému ETA umožňuje myGW také veškerou komunikaci a správu dokumentů mezi klienty a Gebrüder Weiss. Jan Kodada je přesvědčen, že tento trend bude zcela jistě pokračovat spolu se souvisejícím tlakem odesílatelů i příjemců zásilek na transparentnost všech přepravních i logistických procesů.

Turbulentní situace v cenách za přepravu

Pokud jde o pandemii nemoci Covid-19 a související celosvětová opatření směřující k jejímu potlačení, spediční služby se musely stejně jako další firmy z oblasti dopravy a logistiky přizpůsobit bezprecedentní situaci a snažit se v maximální možné míře zachovat svůj provoz.

„Velkou výzvou posledních zhruba 18 měsíců je potom turbulentní situace na poli cen přepravy a mezinárodních přepravních kapacit. K potížím loňského roku s dostupnými přepravními kontejnery a rozsáhlým opatřením omezující pohyb osob se na jaře přidala nehoda v Suezském průplavu a nejnověji také kritická situace v čínských přístavech v důsledku další vlny epidemie,“ upozorňuje Jan Kodada, který předpokládá, že blízká budoucnost bude pro logistiku a dopravu nadále velmi náročná. Navíc celosvětová poptávka po logistických službách neklesá, ale spíše stoupá.

Benefity speditérských služeb

Odborníci ze společnosti GEFCO poukazují na fakt, že s procesem digitalizace, globalizace a celkově zrychlujícím se tempem ve světě podnikání spoléhá na outsourcing logistických služeb stále více firem. Přestože výběr vhodného a spolehlivého logistického partnera může být komplikovanější, přináší pro klienta celou řadu výhod, a ty mohou v konkurenčním boji sehrát zcela klíčovou roli.

Hlavním benefitem při outsourcingu spedičních služeb je maximální flexibilita. Speditéři mají mnohaleté zkušenosti s logistikou, jsou schopni lépe využít přepravních kapacit, optimalizovat a eliminovat nevytížené cesty, které pro firmu znamenají zbytečné náklady. V období kolísající poptávky či při jakýchkoliv turbulentních změnách na trhu je firma díky spolupráci s profesionálním speditérem schopna flexibilně reagovat a přizpůsobovat aktuální poptávce jak skladovací prostory, tak přepravní kapacity. Spolupráce se speditérem ale není jen o skladování a dopravě. Velkou roli hrají i zkušenosti, know-how a znalost lokálního trhu a legislativy. Zejména celní a daňové procedury se v různých zemích zásadně liší a kooperace s jedním logistickým operátorem poskytujícím tzv. full-servis tak znamená nemalé časové i finanční úspory. 

Nejsofistikovanější forma spolupráce, kterou může spediční společnost nabídnout je na úrovni 4PL projektů, kde klient upouští od vlastních struktur a předává logistickému operátorovi nejen správu dopravy, ale také logistické inženýrství, oblast nákupu a fakturaci. U 4PL projektů na sebe logistický operátor bere veškerou odpovědnost, především z hlediska zabezpečení kapacit, tvorby transportních plánů a včasného doručení. GEFCO má v oblasti automobilového průmyslu mnohaleté zkušenosti jak s projekty 3PL, tak i 4PL. Ty jsou plně přenositelné i na projekty v dalších, zcela odlišných odvětvích. Roky praxe pomohly firmě vyvinout celou řadu speciálních služeb, jako jsou například noční dodávky zásob pro dealery nebo expresní dodávky náhradních dílů přímo do výroby.

COVID zamával s přepravními kapacitami

Logistika se od první vlny pandemie COVID-19 pere s globálním nedostatkem volných přepravních kapacit. Pocítila ho silniční, letecká, železniční i námořní doprava. I s touto realitou si však specialista na dodavatelské řetězce musí umět poradit. Velkou devizou, jak se potvrdilo, je především lidský kapitál. Díky stabilnímu týmu profesionálů s odolností vůči stresu je GEFCO schopné denně zorganizovat velké množství různých druhů přeprav. Velká flexibilita se osvědčila i v aktuální krizi s nedostatkem čipů v automobilovém průmyslu, kde se situace mění na denní bázi. Zákazníci očekávají co nejkratší reakční čas pro zabezpečení požadavků.

Nedostatek přepravních kapacit ale nebude v budoucnu jedinou výzvou spedičních společností. Cítit je i neustále se zvyšující tlak na ekologii a udržitelnost, na který je třeba pružně reagovat. Už nyní registrujeme snahy klientů o snížení uhlíkové stopy například nahrazováním klasických dieselových motorů alternativními pohony. Tento trend tak bude pravděpodobně spediční společnosti vést k hledání nových cest, které budou přinášet nejen hodnotu pro zákazníka, ale také pro životní prostředí.

Václav Podstawka

Foto: ELVIS, ViT Logistics a Václav Podstawka