Doprava a spedice
V řadě odvětví je „obchod se strachem“ běžným produktem. Vítězem v této oblasti je bezesporu burza, která z pohledu strachu a očekávání vytváří řadu nástrojů a produktů. Také pojišťovnictví kalkuluje se strachem z možných rizik. Ta v přepravě se mohou snadno vyšplhat do šestimístných čísel. Na rozdíl od hráčů na burze však dopravní společnost potřebuje jistotu a alespoň základní pokrytí rizik.

Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo, tvrdí, že současný trh je k dopravním společnostem velmi krutý. Přesouvá na ně velká rizika a jejich pojištění je často z finančních důvodů podceňováno.

Pro úvod do problematiky je zapotřebí podívat se na to, co trh s přepravami již delší dobu ovlivňuje. Přepravní společnosti obecně jsou pod velkou daňovou zátěží a pojistky představují další fixní nevratné náklady. Druhou velkou roli hraje nedostatek profesionálních řidičů na trhu práce. Zkušených a loajálních řidičů s dobrých technickým vzděláním ubývá a nová generace se do této branže nehlásí. Firmám nezbývá než se poohlížet po pracovních silách ze zahraničí. Takoví řidiči ale bývají často bez jazykového vybavení, s malými zkušenostmi v mezinárodních přepravách a občas i špatným morálním kreditem. Vznikají tak další potenciální rizika, která by přepravní společnost měla ve svém risk managementu zohlednit.

Povinné ručení je základ

Základem pojištění je bezpochyby povinné ručení. Pokrývá události, při kterých byla provozem vozidla způsobena újma na majetku a zdraví či ušlý zisk. Jedná se bezesporu o největší rizika, která by se měla vyřešit dobrým povinným ručením.

„Z našeho pohledu je velmi důležitý dostatečný limit povinného ručení a určitě platí čím vyšší, tím lepší. Dalšími znaky dobrého pojištění je způsob a rychlost plnění pojišťovny,“ uvádí Petr Kozel. Podle něho se stává, že u nehod v zahraničí menší pojišťovny často obtížně komunikují a likvidace se protahuje. Dobrou smlouvu od špatné je pak možné rozlišit i podle „zachraňovacích“ nákladů nebo naopak bonusů za bezškodní průběh pojistky. Na tom mohou zapracovat především samotné společnosti.

Rozhoduje každý detail
Petr Kozel

„Máme nastavený vnitrofiremní škodní management, který je zaměřený na prevenci škod, a pracujeme se vzděláváním a motivováním řidičů k bezpečné jízdě. Pojištění ale rozhodně nepodceňujeme,“ vysvětluje Petr Kozel,“ podle jehož názoru je vyjma pojištění v rámci leasingu či úvěru na dopravní techniku obvykle výhodnější nepojišťovat havarijně, ale věnovat pozornost třetímu typu pojistek – pojištění odpovědnosti. Zde je důležité, aby byli dispečeři, kteří zpravidla uzavírají jednorázové či krátkodobé objednávky na přepravy, dokonale obeznámeni s řadou detailů, které mohou mít pro krytí rizika odpovědnosti velký význam. Limit plnění a územní rozsah pojistky se dají poměrně snadno nastavit, ale je zapotřebí také vědět, zda dopravní společnost potřebuje pojistit takzvaného cizího dopravce (pro případ poruchy vlastního vozu, kdy se přijatá objednávka řeší spedičně) a zda bude zapotřebí kabotáže. Kabotážní přepravy v současné Evropě nejsou ničím mimořádným, řada dopravců tím řeší přiblížení se k místům vhodnějším pro zpětnou nakládku do České republiky. Tady je namístě zpozornět a rozhodnout se, zda tento způsob práce bude mít společnost pojištěný včetně eventuálního použití dalšího dopravce. Podstatným faktorem jsou i rizika vyplývající z charakteru přepravovaného zboží, které může být náchylné k poškození či zcizení.

Zvýšení odpovědnosti dopravce

Rozsah náhradové povinnosti dopravce za škodu na zásilce je dle Úmluvy CMR limitován váhou ztracené či poškozené zásilky, přičemž skutečná škoda na zásilce může být několikanásobně vyšší. Z toho důvodu požadují někteří odesílatelé po dopravcích, aby odpovídali do plné výše přepravovaného zboží a nikoli pouze dle váhového přepočtu.

„Zvýšení odpovědnosti dopravce do plné výše hodnoty zboží je otázkou firemní strategie a důsledného nastavení procesů tak, aby pracovníci na příslušných pozicích uměli ošetřit riziko při přepravě drahých, ale lehkých zásilek, a neúměrně nezvyšovali finanční odpovědnost společnosti za případné škody,“ uzavírá Petr Kozel.

Text a foto: VCHD Cargo