Doprava a spedice
Společnost BOHEMIAKOMBI se vloni v počtu přepravených zásilek dostala nad úroveň roku 2019. V roce 2019 přepravila 14 460 kombi zásilek (jedna kombi zásilka představuje ekvivalent jednoho kamionu) a v roce 2022 to bylo 14 663 kombi zásilek. To vše s využitím podstatně nižšího počtu vlaků.

Tak jako celou řadu jiných firem poznamenalo činnost společnosti BOHEMIAKOMBI zvyšování cen energií. Důvodem bylo především zavedení energetického přípatku ze strany ČD Cargo, což skokově navýšilo ceny za přepravy zásilek. Jak se touto složitou situací operátor kombinované dopravy silnice-železnice vypořádal? O tom jsme si na začátku března povídali s Vladimírem Fišerem, jednatelem společnosti BOHEMIAKOMBI.

Když jsme se viděli v prosinci loňského roku, říkal jste, že výhled cen pro příští rok je nejasný. Nikdo tenkrát netušil, jaké navýšení cen Vás čeká. Jak vypadá současná situace?

Zažili jsme cenový šok ze strany ČD Cargo, kdy byly ceny platné pro rok 2023 navýšeny o desítky procent. Nepotkalo to jenom nás v České republice, podobné zprávy máme i od našich kolegů v Německu. Nyní už vidíme důsledky, které navyšování cen způsobilo – a to především u českých zákazníků.

Jak na to Vaši zákazníci reagují?

Někteří z nich se vrátili na silnice, někteří zůstali, ale počty zásilek v kombinované dopravě silnice-železnice výrazně zredukovali třeba až na pouhou jednu třetinu. Čeští zákazníci reagovali na skokové zvýšení cen daleko citlivěji než zahraniční zákazníci, kteří objemy zatím nesnižují. Pro nás je to velice důležité poznání, protože i nadále s námi spolupracuje významný zákazník, kvůli kterému jsme začali provozovat ucelené vlaky přímo až do přístavu v Rotterdamu, odkud zásilky trajektem pokračují do Anglie. Tento zákazník obsazuje většinu kapacity našich čtyř vlaků týdně z Lovosic do Rotterdamu. Vzhledem k tomu, že nám i nadále zůstávají věrní zákazníci z Belgie, Holandska a Německa, máme navzdory vysokým cenám elektrické energie i nadále vcelku přijatelné výsledky.

V roce 2021 firma BOHEMIAKOMBI posílila přepravy do Německa. Můžete našim čtenářům vysvětlit, o co konkrétně šlo?

Díky vybudování nového Megahubu v Lehrte na východním okraji Hannoveru jsme v roce 2021 mohli spustit nový koncept, který se velmi osvědčil a umožnil nám sdružení dřívějších dvou linek do Duisburgu a Hamburku do jedné společné linky. Díky tomu se výrazně zvýšila produktivita přeprav. Snížil se celkový počet vlaků, ale jejich vytížení se zvýšilo a stabilizovalo. I při nižším počtu vlaků jsme dokázali na ose do Německa navýšit počet přepravených zásilek až o jednu pětinu v rámci celé sítě intermodálních vlaků společnosti Kombiverkehr.

Intermodální návěsy na terminálu ČD DUSS

K důležitým přínosům spojené linky Lovosice – Lehrte patří nové možnosti nabídek kombinovaných přeprav do oblasti ležící v blízkém dosahu měst Hannover, Wolfsburg a Braunschweig. Získali jsme tím nové zákazníky, kteří mají místa nakládky a vykládky zboží právě v regionu středního Německa.

Rovněž se nám podařilo urychlit až o jeden den dálkové přepravy zásilek do a ze Skandinávie, Ludwigshafenu nebo Rotterdamu. Díky tomu jsme i zde získali další nové zákazníky. Čerstvou letošní novinkou je také zavedení nové linky mezi Hannoverem a Norimberkem.

Jak vidíte budoucnost Vaší firmy v oblasti poskytování služeb kombinované dopravy silnice-železnice?

V první řadě bychom velmi rádi vyšli vstříc požadavkům a potřebám našich zákazníků a přizpůsobili ceny aktuálně klesajícím úrovním cen elektrické energie, které by se snad mohly i v delším výhledu ještě snížit a postupně se stabilizovat. Do budoucna bychom pak velmi rádi vytvořili novou přímou dálkovou linku z Lehrte až na severní Moravu, čímž bychom obdobně jako tomu bylo v případě terminálu ČD DUSS v Lovosicích napojili také nový Terminál Mošnov na rozsáhlou síť vlaků v Německu.

Text a foto: Václav Podstawka