Doprava a spedice
Mezinárodní logistický provider Dachser ve svých překládkových skladech úspěšně otestoval digitální dvojče. Inovace nazvaná terminál @ILO eliminuje nutnost manuálního skenování a označování zásilek a zrychluje časy odjezdů. V budoucnu bude tato umělá inteligence také podporovat a optimalizovat nakládku zboží.

Dachser ve spolupráci s Fraunhoferovým IML institutem vyvinul inovaci ve sběrné službě a implementoval ji do své logistické praxe. V takzvaném terminálu @ILO se plně automaticky a v reálném čase vytváří kompletní digitální obraz všech zásilek v překládkovém terminálu, celého prostředí a všech procesů – tedy dokonalé “digitální dvojče”. Digitální dvojče zrychluje procesy na příjmu a výdeji zásilek a poskytuje průběžně aktualizované informace o poloze každé zásilky. Je přínosem nejen pro pracovníky v logistickém provozu a řidiče, ale také pro zaměstnance společnosti  v oddělení plánování a zákaznickém servisu.

Tato technologická inovace se už osvědčila v reálných provozních podmínkách v překládkových terminálech německých poboček Dachser Unterschleißheim nedaleko Mnichova a Dachser Öhringen u  Stuttgartu. @ILO znamená  Advanced Indoor Localization and Operations (pokročilá lokalizace vnitřních prostor a provozu) a je výzkumným projektem laboratoře DACHSER Enterprise Lab, kterou Dachser provozuje společně s Fraunhoferovým institutem pro materiálové toky a logistiku IML. Podstatou projektu je společně vyvinutý @ILO software. Speciální algoritmy založené na umělé inteligenci interpretují data, která každou sekundu pořizují optické skenovací jednotky, a používají je k automatické a okamžité identifikaci a lokalizaci všech zásilek. V budoucnu bude zásilky možné také měřit. Celé to vytváří kompletní, neustále aktuální obraz terminálu a jeho procesů – digitální dvojče. V budoucnu se počítá s poskytováním dat v reálném čase o každé paletizované zásilce v celé evropské přepravní síti Dachser.

„Konzistentní digitalizace našich klíčových procesů nám umožní dále zlepšovat naše služby,“ vysvětluje Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser, a dodává, „nejenže se vážně zabýváme nejmodernějšími technologiemi, ale abychom toho dosáhli, chceme také naše zaměstnance přivést do digitálního světa, stejně jako v terminálu @ILO. Tato inovace nabízí jasné výhody pro každodenní práci v překládkovém terminálu a má tedy potenciál stát se milníkem na naší cestě k efektivnějším a udržitelnějším logistickým provozům.“

„Terminál @ILO nás dostává do nové úrovně vizibility dodavatelského řetězce,“ říká Stefan Hohm, CDO a člen představenstva skupiny Dachser, a doplňuje „na digitálním dvojčeti jsme s Fraunhoferovým IML institutem pracovali více než čtyři roky. Díky mnoha znalostem, nápadům a především velkému nadšení se týmům složeným jak z výzkumných pracovníků, tak i z expertů z praxe podařilo uvést v segmentu sběrné služby do reality internet věcí a vizi Logistiky 4.0.“

Plně automatická identifikace a sledování s přesností na jeden metr

V terminálu @ILO jsou zásilky zcela automaticky identifikovány na vstupu a výstupu a také během svého „pobytu“ v terminálu, a jsou nahrávány do systému pro řízení přepravy (TMS). To eliminuje nutnost manuálního skenování čárových kódů a dodatečné označování zásilek. Dvojrozměrné kódy datové matice na horní straně každé zásilky slouží jako identifikátory a společně s několika stovkami optických skenovacích jednotek umístěnými u stropu, které snímají celou podlahovou plochu terminálu, tvoří technologický základ tohoto systému.

Takové nastavení také umožňuje v reálném čase a s přesností na jeden metr přesné sledování všech palet v překládkových terminálech, které často mohou mít velikost jednoho fotbalového hřiště. Poloha zásilek a pozice pozemních přepravníků mohou být vizualizovány v reálném čase a zobrazovány ve webových prohlížečích, v aplikacích nebo na mobilních displejích společně s instrukcemi pro interní přepravu, což významně zlepšuje transparentnost ve skladu a zrychluje vychystávací procesy i procesy při nakládce.

Automatické „párování“ pozemních přepravníků a zásilek je novinka. @ILO systém automaticky rozpozná, když pozemní dopravník nabere paletu a v reálném čase přenáší informace o každé zásilce na displeje zaměstnanců. To je další funkce, která zkracuje procesní časy a může modifikovat procesy v překládkovém terminálu.

Nepřetržité měření zásilek

Další technologická novinka terminálu @ILO se připravuje: plně automatické a nepřetržité měření všech zásilek. Systém už je schopen identifikovat rozměry zásilky s vysokou přesností v pilotních provozech. Jakmile bude systém plně k dispozici pro každodenní využití, bude možné do inteligentních algoritmů zanést i data o objemu získaná z každé zásilky a například pomáhat řidičům a pracovníkům překládkových skladů s plánováním nakládky nebo přepravní trasy a tím dále zvyšovat využití přepravního prostoru výměnných nástaveb, návěsů a rozvozových vozidel. Výsledkem bude snížení přepravních kilometrů a tím i snížení emisí.

„Prvotní testy už jasně ukázaly praktické výhody terminálu @ILO,“ vysvětluje Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny Dachser, a dodává, „systém šetří našim zaměstnancům drahocenný čas a umožňuje jim organizovat procesy ve skladu ještě efektivněji. Také nakládka a odjezd vozidel z terminálu je pro řidiče daleko méně stresující. To všechno má potenciál přinést do sběrné služby inovaci nové úrovně.“

Zdroj: Dachser