Doprava a spedice
Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic uzavírá rok s růstem ve všech ukazatelích. Podle předběžných výsledků společnost v tomto roce odbaví 1,23 milionu zásilek o celkové tonáži 816 tisíc tun. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o 27procentní nárůst v tonáži zásilek a 8procentní nárůst v počtu zásilek. Obrat společnosti se zvýší o 26 procent na 4,13 miliard korun.

Společnosti se v letošním roce dařilo držet vysokou kvalitu služeb a rozvíjet nové projekty – rozšířila projekt bezemisního doručování v Praze, posílila svoji síť exportních linek sběrné služby a investovala do udržitelné manipulační techniky.

DACHSER Czech Republic navzdory pokračující pandemii ohlásil úspěšný rok 2021. Klíčové ukazatele společnosti vyrostly až v řádech desítek procent a společnosti se podařilo udržet vysokou kvalitu svých služeb. „Přestože už pro nás omezení v důsledku pandemie nebyla neznámou, ani letošní rok nebyl jednoduchý,“ uvádí Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic, a vysvětluje, „celosvětové uzávěry a k nim další bezprecedentní události, jako byl například Brexit či zablokování Suezského průplavu, doslova zpřetrhaly globální dodavatelské řetězce a postavily logistiku do nové situace – na jedné straně si všichni uvědomili, jak je logistika nezbytná pro fungování moderní společnosti, na straně druhé na ni byl vyvíjen enormní tlak. My jsme velmi rádi, že se nám podařilo v tak napjaté době obstát a poskytovat našim zákazníkům odbornou oporu a hledat a nacházet pro jejich potřeby adekvátní řešení.“

DACHSER Czech Republic v souladu s globální strategií celé skupiny DACHSER vyvinul maximální úsilí pro udržení logistické sítě v chodu. Z České republiky navíc spustil dvě nové linky sběrné služby – do Hamburku a Frankfurtu nad Mohanem, čímž navýšil počet přímých denních linek na 91. Společnost také investovala do rozšíření svého poolu výměnných nástaveb, který v současné době čítá 400 těchto speciálních kontejnerů pro pozemní přepravy. Výrazný nárůst zaznamenaly i celovozové přepravy, které absorbovaly zvýšenou poptávku zejména do destinací v Německu a Francii. V souladu s korporátním cílem ochrany klimatu DACHSER Czech Republic navíc rozšířil projekt bezemisního doručování do osmi městských částí Prahy a v únoru tohoto roku jako první v České republice zahájil pomocí nákladních elektrokol distribuci nejen kusových a balíkových zásilek, ale i celých palet.

DACHSER v České republice rozvíjel i svoje pobočky. „V říjnu tohoto roku jsme s developerskou společností VGP podepsali smlouvu o výstavbě na míru pro naši pobočku v Českých Budějovicích. Nové logistické prostory o celkové ploše 7 000 m2 zahrnují i 650 m2 administrativních prostor a budou k nastěhování od března 2022,“ uvádí Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic. Společnost zde plánuje poskytovat i služby kontraktní logistiky, které úspěšně rozvíjela i v letošním roce. Dařilo se také oborovým řešením DACHSER Chem Logistics a DACHSER DIY Logistics.

Významně posilovala i oblast leteckých a námořních přeprav, a to i přesto, že to bylo v letošním roce nejexponovanější odvětví logistiky. „Námořní přepravy vykazovaly na trhu obecně historicky nejvyšší ceny, ale bohužel i nejnižší spolehlivost vlivem kombinace dopadů pandemie, snížení kapacit a rostoucí poptávky. Také letecké přepravy přibližně od poloviny roku znovu čelí nedostatku kapacit v souvislosti s neutěšenou situací v námořních přepravách,“ podotýká Radek Duda, Country Manager Czech Republic Air & Sea Logistics, a doplňuje, „přesto se nám díky naší proaktivitě, flexibilitě a našemu know-how podařilo v České republice zvýšit objem realizovaných zásilek o více než 40 procent. Velmi nás těší, že jsme úspěšní zejména u zákazníků s požadavky na složité přepravy z a do těch nejrizikovějších destinací na světě.“

Společnost DACHSER Czech Republic v letošním roce nadále podporovala vzdělávání svých zaměstnanců, které se až na výjimky realizovalo prostřednictvím on-line seminářů a školení. Podporu zachovala i svému dlouholetému partnerovi – projektu Světluška, který je organizován Nadačním fondem Českého rozhlasu a věnuje se lidem se zrakovým hendikepem.

V roce 2022 společnost očekává pokračující překážky v důsledku přerušených globálních dodavatelských řetězců a její strategie počítá i nadále s omezeními v důsledku pandemie COVID-19. „Příští rok pro nás přesto bude ve znamení dalších investic do rozvoje poboček a sítě sběrné služby, v plánu je i pokračování digitalizace. Připravujeme ještě těsnější propojení pozemních, leteckých a námořních přeprav v rámci našeho konceptu Interlocking a další rozšiřování bezemisního doručování v České republice,“ uzavírá plány do příštího roku Jan Pihar.

Zdroj: DACHSER Czech Republic