Doprava a spedice
Havárie, která se odehrála nedávno, bude nejspíš podléhat zákonu o společné havárii. Kontejnerová loď Dali narazila do jednoho z pilířů mostu Francis Scott Key Bridge v Baltimoru. Hledají se oběti a vyčíslují se náklady škody. Škody jistě přesáhnou miliony dolarů a provozovatel lodi Dali uvažuje o aplikaci „společné havárie“. Tento zákon není mezi odesílateli příliš známý a říká, že se tato nehoda týká nejen majitele lodi, nýbrž všech zúčastněných stran, tedy i odesílatelů.

„Společná havárie“ je námořní princip charakteru zákona, jenž se vztahuje i na všechny strany, které mají na palubě lodi svůj náklad. „Společná havárie“ představuje zvláštní ustanovení námořního práva, týkající se škodní události v námořní či vnitrozemské vodní dopravě, jehož účelem je spravedlivé rozdělení ztrát a nákladů, k nimž došlo ve snaze zachránit loď, posádku, náklad či další hodnoty. Patří sem též další škody, které jsou přímým následkem společné havárie. Princip společné havárie spočívá na „odvěkém“ právu kapitána lodi rozhodnout v případě nebezpečí o úmyslném způsobení škody na lodi, přepravovaném zboží či o vynaložení jiných nákladů, aby se zabránilo škodám větším. Stanovení hodnoty nákladů škody, na kterou se vztahuje zákon o společné havárii, však představuje složitý proces a může trvat až několik let. Nehodu je potřeba zajistit, poté bude plavidlo převezeno na bezpečné místo, teprve pak bude možná kontrola veškerých škod.

Mnoho společností zajišťujících námořní přepravu přitom není na tuto situaci vůbec připraveno a ani pojištěno. Většinou jsou přepravní společnosti pojištěny podle standardních obchodních podmínek, ty se ale často odvíjejí od počtu tun zboží, nikoli od jeho skutečné hodnoty.

Důvodem aplikace zákona o „společné havárii“ jsou v tomto případě nečekaně rozsáhlé náklady vzniklé škody. Nevyhnutelně nastane značné zpoždění dodávek veškerého nákladu na palubě. Kvůli přerušenému provozu přístavu v Baltimoru zůstávají také kontejnery uvězněny na pevnině a musí čekat na odeslání. To může způsobit ztráty například u nákladu citlivého na teplotu nebo čas skladování.

„Na tento typ případu jsme pojištěni, stejně tak i na další podobné události. Zboží zákazníků je u nás v bezpečí a nezaskočí nás ani událost v podobě společné havárie,“ uvádí Martin Jukl, ředitel oddělení námořní dopravy DSV Air & Sea.

Zdroj: DSV