Doprava a spedice
Plomby představují jeden z ochranných a kontrolních mechanismů používaných pro dosažení odpovídajícího stupně zabezpečení. Jejich význam roste mimo jiné v případech přeprav zboží, u kterého hrozí nebezpečí zcizení.

Největším výrobcem bezpečnostních plomb je u nás firma EUROSEAL, který vyvinula vlastní vysoce technicky vyspělé produkty splňující ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost. Plomby mají originální tvary a důmyslné technické řešení. Jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba zajistit identifikaci pokusu o otevření.

„Samotné plombování však ztráty neeliminuje. Vysokého stupně zabezpečení lze dosáhnout pouze v kombinaci se systémovými kontrolami,“ zdůrazňuje Evžen Babůrek, předseda představenstva společnosti EUROSEAL.

Zakázky se vrátí

Tak jako ostatní firmy se i EUROSEAL letos ocitnul pod určitým tlakem pramenícím ze současné situace ve světě. V poslední době se firma zaměřila na automatizaci výroby bezpečnostních plomb. Výroba každé z nich je rozdělena do několika kroků. Začíná lisováním plomby a kleštiny na moderních vstřikovacích lisech, následuje kompletace

plomby, která probíhá buď manuálně nebo automaticky na kompletační lince. Plomby jsou standardně značeny vzestupnou číselnou řadou. Na přání zákazníka je možné plomby označit speciálním textem, logem zákazníka nebo čárovým kódem.

„V každém výrobním kroku je každá plomba kontrolována, což zaručuje kvalitu samotné plomby i jejího označení. Naše společnost garantuje všem zákazníkům jedinečnost vyrobených plomb. Není tedy možné, abychom vyrobili duplicitní plombu,“ tvrdí Evžen Babůrek a upozorňuje na Brexit, který od ledna příštího roku zkomplikuje obchod s Velkou Británií. Ta je pro tuzemské exportéry pátým největším trhem. České i další unijní firmy obchodující s Velkou Británií zatíží předkládání vývozních celních prohlášení. Podniky budou pravděpodobně potřebovat množství nových dokumentů a také bezpečnostních prvků mezi něž patří rovněž bezpečnostní plomby.

„Brexit sice představuje problém pro zahraniční obchod. Na druhou stranu se však jedná o příležitost pro firmy vyrábějící bezpečnostní produkty, kam patří i naše firma, jejímiž zákazníky jsou dopravní a logistické společnosti,“ vysvětluje Evžen Babůrek a dodává, že díky rozšiřování Evropské unie přišel EUROSEAL v minulosti o řadu zakázek, protože na hranicích odpadla spousta procedur spojených s obchodem a přepravou zboží. Díky Brexitu nyní nastává změna. Pro dodavatele bezpečnostních plomb je to nová příležitost, přestože ještě nejsou známy veškeré parametry, za jakých podmínek bude obchodování s Velkou Británií probíhat.

Plachta není překážkou

Přepravu zboží ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nich je problém zvaný migrace, kterému se musejí do určité míry přizpůsobovat všechny dopravní firmy přepravující zboží v zahraničí. Po řidičích nákladních vozů je požadována zvýšená pozornost při zabezpečování nákladu a přepravních jednotek. Pouze zodpovědnému zabezpečování nákladního prostoru vozidel je možné předcházet vědomému či nevědomému podporování migrace.

„Nicméně je třeba vidět spoustu problémů, které v současnosti nákladní dopravci mají. Disponují zpravidla plachtovými přepravními jednotkami, do nichž není složité vniknout. Jedná se však o vniknutí, které je dobře vidět a které může každý zpozorovat,“ podotýká Evžen Babůrek a radí, že je třeba zamyslet se nad důraznějším způsobem zabezpečení nákladního prostoru, kterého lze dosáhnout například používáním bezpečnostních plomb. Například lankové a kontejnerové bezpečnostní plomby představují velkou překážku, kterou nelze bez speciálního nářadí snadno překonat.

Bezpečnost přepravy však zahrnuje ošetření celého dopravního procesu. Je třeba správně ošetřit nakládku vozidla, průjezd vrátnicí, monitorování vozidla během přepravy a složení nákladu u příjemce. Rovněž je nutné všechny bezpečnostní prvky důsledně evidovat a kontrolovat, zda nedošlo k jejich porušení.

„Narušitelé často bývají dobře organizovaní, mohou mít informátory na vrátnicích či ve skladech. Tito lidé pak dávají tipy o přepravovaném zboží a někdy neváhají vozidlo s atraktivním zbožím označit. V těchto případech se ochrana zabezpečuje velmi složitě,“ upozorňuje Evžen Babůrek, podle jehož slov současná doba příliš nepřispívá k řešení bezpečnostních procesů. Všichni se spíše soustředí na zdravotní rizika.

Produkt nesmí porušit značení

Zajímavou problematiku představuje zajištění bezpečnosti při přepravě pohonných hmot. Pohonné hmoty představují atraktivní zboží, u kterého hrozí nebezpečí zcizením. Z těchto důvodů by dopravní firmy měly dbát na správné zabezpečení cisternových vozů. Existují různé technologie a postupy, jak mít přepravy pohonných hmot stále pod kontrolou. Odborníci jsou přesvědčení, že nejlepší řešení představuje kombinace více systémů, kam patří mimo jiné plombování. Všichni významní dopravci pochopitelně s bezpečnostními riziky pracují a snaží se eliminovat ztráty pohonných hmot během přepravy a manipulace s nimi.

„Tyto dopravní firmy se stávají logistickými providery, kteří se na přepravu pohonných hmot specializují. Nabízejí komplexní služby včetně zabezpečení nákladu. Většina z nich s námi řeší zabezpečení nákladu a my se jim snažíme vycházet maximálně vstříc,“ uvádí Evžen Babůrek, který v těchto případech doporučuje laserové značení plomb nebo hlubokou ražbu čísla a loga. Jen tímto způsobem lze eliminovat vliv produktu na plombu, na níž musí zůstat značení neporušené. Nečitelné značení může být totiž následně zneužito vnitřním i vnějším nepřítelem.

Pochopitelně i v oblasti přepravy pohonných hmot existuje poměrně velký tlak na ceny. Nicméně je třeba vidět, že cena kvalitní plomby se pohybuje okolo dvou korun a cena litru benzinu dnes dosahuje až třiceti korun. Poměr cena výkon je tedy zcela zřejmý.

„Podle mého názoru je velice důležitá kombinace zabezpečení nákladu s pojištěním. Při případných ztrátách totiž pojišťovna bohužel neřeší, zda byl náklad odpovídajícím způsobem zabezpečen,“ dodává na závěr Evžen Babůrek.

Václav Podstawka

Foto: EUROSEAL a Transics