Distribuce a zásobování
Období před vánočními svátky patří k tradičním vrcholům logistické sezóny. Situaci navíc už druhým rokem komplikuje pandemie koronaviru a s ní související omezení. Jak se s tím logistické firmy vyrovnávají?
Jindřich Karas, manažer marketingu, ESA logistika:
Řidiči a dispečeři mají smůlu

Přepravované objemy zboží se před Vánoci pohybují v násobcích běžného provozu, protože podstatná část našich zákazníků pochází ze sektoru potravin. Vrchol přichází až těsně před svátky, kdy se lidé předzásobují na dny volna. Obchodní řetězce nicméně oproti minulým letům plánují zásobování efektivněji a nedochází k časově ohraničeným přetlakům. Naši řidiči zásobující maloobchodní řetězce si volna mezi svátky příliš neužijí, protože již 26. prosince začínají závozy prodejen před Silvestrem a Novým rokem. Podobně nečerpají dovolenou mezi svátky ani dispečeři potravinové logistiky.

Nákladní vozidlo u skladu ESA logistika

V předvánoční sezóně se obecně zvyšují náklady na dopravu i skladování (energie, nafta, Ad blue, náhradní díly nebo práce opraven). Objemy distribuovaného a skladovaného spotřebního zboží jsou sezóně navýšené, ale nepřekračují objemy uplynulých tří let v tomto období.

Vnitrostátní kamionová doprava se potýká s nedostatkem řidičů a také dispečerů způsobeným koronavirovým onemocněním nebo karanténami. Naštěstí jsme u těchto zaměstnanců nezaznamenali žádný vážný průběh nemoci, a tak například dispečeři mohli alespoň částečně pracovat z domova. Současně byli řidiči i dispečeři nabádáni k tomu, aby si nevybírali v předvánočním čase dovolené. Firma i tak musela pro uspokojení všech přepravních požadavků klientů sáhnout k mimořádnému opatření v podobě brigádního najímání externích řidičů na víkendové směny. Na předvánoční vrchol sezóny bylo nutné připravit i dopravní flotilu. Plánované opravy a přezouvání pneumatik jsme proto dokončili již dříve, aby vše bylo spolehlivě k dispozici. Stejně tak jsou STK spadající do termínu před Vánocemi prováděny dříve.

Předvánoční období představuje vrchol sezóny i pro segment logistiky online prodeje. Denní průměr objednávek pro e-shopy stoupl zhruba osmkrát, což si vyžádalo převedení provozu skladu do režimu 7/24 a dále posílení směn o pickery, baliče i kontrolní pracovníky. Velký nárůst zaznamenává ESA logistika i v odbavení externí dopravy kdy Česká pošta, DPD, Zásilkovna a další dopravci e-shopů musí svá auta „otočit“ i několikrát denně, aby stihli zavézt svá depa. V těsné blízkosti Vánoc očekáváme mírné opadnutí objednávek vystřídané lednovým opětovným nárůstem z důvodu vratek (nechtěné dárky) a nových nákupů lidí, kteří k Vánocům dostali peněžní dar.

Guilhem Vicaire, Czech Republic & Slovakia Operations Director, FM Logistic:
Vycházíme z očekávání zákazníků

Ke zvýšení aktivity okolo Vánoc dochází každoročně a tyto situace umíme zvládat. Jako každý rok se spoléháme na odhady a očekávání našich klientů. Na základě nich pak zajistíme dostatečné personální, skladové a dopravní kapacity. Aktuálně nepociťujeme žádný zásadní rozdíl oproti minulému roku. Jediné potenciální riziko se týká většího počtu pracovních neschopností z důvodu nákazy onemocnění covid-19. Máme možnost přesouvat zaměstnance mezi jednotlivými útvary FM Logistic, pracovat na směny, najímat krátkodobě pracovníky přes agentury, takže s touto situací se dokážeme snadno vyrovnat.

Guilhem Vicaire

Covid-19 je tady již druhým rokem, takže jsme se už v této nové realitě naučili fungovat. V rámci globální ekonomické situace a zpomalení ekonomiky jsme se obávali příchodu krize. Naštěstí ta se v logistickém odvětví nijak zvlášť neprojevuje. To se týká i oblasti, ve které působí FM Logistic, tedy maloobchodu a rychloobrátkového spotřebního zboží. Zmíněný sektor funguje naprosto normálně. Z důvodu pandemie dochází k různým neplánovaným aktivitám spojeným s onemocněním covid-19. Například od počátku roku provádíme ve skladech FM Logistic v České republice balení (co-packing) testů na koronavirus. Rovněž musím zmínit dynamický rozvoj oblasti e-commerce a následný růst poptávky po logistických službách pro tento sektor. Tyto služny představují velkou část našich aktivit v České republice, odkud obsluhujeme také západní trhy, jako je například Německo. Zájem ostatních našich klientů používat tento prodejní kanál stále roste.

Možná se zdá, že dnešní doba nepřeje optimismu. Ale tam, kde jiní vidí problémy, my vidíme příležitosti. Poptávka po outsourcovaných logistických službách roste. Hlavním motorem je výše zmíněný vývoj v oblasti e-commerce. Jsem pevně přesvědčený, že současná situace na trhu představuje příležitost pro intenzivní budoucí rozvoj. A bude velmi důležité umět tuto situaci dobře využít.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: ESA, FM a STILL