Distribuce a zásobování
Léto je v plném proudu. Zahrádky před restauracemi jsou obsazené, zmrzlináři se od rána do večera nezastaví a vzduchem se line vůně grilovaného masa a dalších dobrot. V létě výrazně roste poptávka po určitém zboží. Příprava logistických firmem na letní sezónu musí být dokonalá.

„Mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak moc dovolená ovlivňuje vše kolem nás. Ve skutečnosti
ale zasloužený relax a pohoda jedněch přidělá nějakou tu práci navíc jiným,“ podotýká Miroslav Uhlíř, ředitel logistiky Šmídl, a popisuje, jak ovlivňuje dovolená logistiku ve společnosti Šmídl, která kromě přeprav zajišťuje také skladování a manipulaci, a to včetně komplexního portfolia logistických služeb s přidanou hodnotou.

Zákazník musí být připraven

Zásadní vliv má příprava zákazníků na letní sezónu, v jejímž rámci navyšují své zásoby vstupních materiálů, polotovarů či výrobků, u kterých v letním období předpokládají zvýšenou spotřebu. Jedná se například o obaly na nápoje nebo hygienické zboží pro hotely.

„Dále nás samozřejmě ovlivňují i plánované odstávky zákazníků z důvodu celozávodních dovolených,“ říká Miroslav Uhlíř a uvádí několik různých scénářů:

  1. Zákazník se před odstávkou předzásobí.
  2. Zákazník se nepředzásobí, ale ani nepozastaví dodávky materiálu.
  3. Zákazník dočasně pozastaví dodávky materiálu.

„Ve většině uvedených případů však dochází k výkyvu skladových zásob, a to někdy i v řádu desítek procent. U někoho se jedná o pohyb nahoru, u někoho dolů, ale jelikož jsou Murphyho zákony spolehlivé, v zásadě se Vám to nepotká,“ vysvětluje Miroslav Uhlíř a dodává, že buď jsou proto sklady přeplněné nebo se firma snaží volné pozice zaplnit. I když lze správně složeným portfoliem zákazníků tyto výkyvy snížit a kontrolovat, nelze je bohužel eliminovat. Důležité je proto mít dostatečnou skladovou kapacitu, která však nesmí zůstat nevyužitá. A to opravdu není pro zaměstnance logistiky zrovna lehký úkol.

Miroslav Uhlíř

„Se zmíněnými odstávkami samozřejmě souvisí také snížení nebo zastavení manipulací.  Z tohoto důvodu musíme včas a správně plánovat rovněž dovolené našich zaměstnanců, případně toto období využít k údržbě skladové techniky. A to je opět jednodušší při různorodém portfoliu zákazníků. Jenže když už si říkáme, jak máme vše pod kontrolou a pěkně naplánované, není výjimkou, že zákazník své plány nečekaně, většinou na poslední chvíli, změní a odstávku přesune. Nám pak nezbývá nic jiného než tuto nelehkou situaci vyřešit, jak jinak než ve prospěch zákazníka,“ říká Miroslav Uhlíř. „Pokud jde o přepravy, nechci zde určitě rozvíjet debatu, v jakém odvětví se objemy přeprav nemění, nebo kde se jejich počet navyšuje či snižuje, jelikož i čeští řidiči jsou jenom lidé, a proto si rádi v létě vezmou dovolenou. V některých destinacích pak kvůli dovoleným v létě neseženete absolutně žádnou volnou přepravní kapacitu, případně je neadekvátně násobně dražší než po většinu roku. Experty jsou v tomto směru například Italové nebo Francouzi. Ale správný dispečer je mistrem svého řemesla a v takové nelehké situaci si umí poradit. Na závěr jen dodám, že vše, co jsem zmínil, je letos navíc umocněno situací ve světě, kdy je řidičů extrémně málo, ceny letí nahoru a inflace láme rekordy,“ je přesvědčen Miroslav Uhlíř.

Zaměstnanci chtějí dovolenou, ale…

Jak na letní sezónu reagují obchodní řetězce? Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl, uvádí: „Letní sezóna nás ovlivňuje tím, že výrazně rostou obraty vybraných sortimentních skupin, na což musíme reagovat počtem nasazených kamionů. K přesunu nárůstu obratu dochází i teritoriálně, kdy největší nárůsty samozřejmě zaznamenávají rekreační oblasti. Naproti tomu centra měst se v letních měsících vylidňují. Vzhledem k vysokým letním teplotám je ovšem důležité klást obrovský důraz také na dodržení teplotního řetězce u chlazeného a mraženého zboží. V prodejnách pak v důsledku letní sezóny dochází k výkyvům v návštěvnosti. Zatímco v některých sezónních prodejnách objemy nákupů v průběhu letních měsíců výrazně rostou, například Praha se spíše vylidňuje.“

Logistika a vše s ní související funguje standardně bez ohledu na roční období. Přes léto je ale nutné zabezpečit zejména dostatek personálních kapacit v logistických centrech a v dopravě. To vše v době, kdy chce většina zaměstnanců i řidičů čerpat dovolenou. Personál logistických center v průběhu léta je doplňován především sezónními brigádníky. V dopravě se jedná o úpravu závozových plánů a přerozdělení kapacit v rámci České republiky.

Počítejte s vysokými teplotami

Michal Kuzmiak, External Communications Manager ve společnosti TESCO, vysvětluje, že na úrovni centrální distribuce začátkem a v průběhu letní sezóny dochází k nárůstu skladovaného a přepravovaného objemu. Jako příklad lze uvést melouny, které jsou objemnější a váhově těžší než průměrná položka a nápoje, u kterých navíc v případě zálohovaných obalů roste i objem pro zpětnou logistiku z obchodů do distribučního centra. Dále z pohledu personálního jde samozřejmě o období intenzivnějšího čerpání dovolených. V důsledku toho vzniká potřeba doplnění pracovní síly.

Vyšší letní teploty znamenají větší zátěž pro chladící agregáty návěsů.

„Lze zmínit i technické riziko vyšších teplot, kdy zboží kategorie čerstvých potravin je přepravováno v řízené teplotě – to znamená v chladících návěsech. Vyšší letní teploty znamenají větší zátěž pro chladící agregáty návěsů,“ zdůrazňuje Michal Kuzmiak a uvádí, že TESCO v rámci letní sezóny přepravuje nadprůměrný objem z pohledu roku (nápoje, melouny apod.). „V létě je větší tlak na dodržení teplotního řetězce a léto také přináší sezónní příležitost pro řidiče při sklizni. Snažíme se maximalizovat objem v rámci jedné dodávky/závozu a tím efektivněji rozložit náklady na přepravu. Minimalizujeme prostoje transportní techniky, například dlouhé čekání na vykládaní a nakládání zboží.“

Michal Kuzmiak upozorňuje, že v letních měsících jsou ve větším objemu opravovány komunikace. Proto je třeba s předstihem nastavit objízdné trasy včetně navýšení dopravních kapacit. Důležité je využívat období dne s nižší vytížeností komunikací. Jde například o jízdu v noci, což eliminuje riziko kolon.

Stáčecí linky jedou na plný výkon

V horkých letní dnech výrazně roste konzumace nápojů, především pak piva. Například ve společnosti Plzeňský Prazdroj probíhá sezóna v několika vlnách. V podstatě ihned po Velikonocích se začíná budovat strategická zásoba pro letní sezónu. Od této chvíle jedou stáčecí linky naplno a skladová zásoba se zvyšuje. Druhá vlna sezóny nastupuje v závislosti na počasí, obvykle v květnu, kdy jsou kladeny vysoké požadavky na expedici a distribuci zejména v průběhu květnových svátků. Díky tomu jsou zkrácené týdny pro distribuci. Třetí vlnu představuje začátek prázdnin a s ním spojený čas dovolených.

Pohled do skladu Plzeňského Prazdroje

„Pro logistiku představuje sezóna výzvu, v poměrně krátké době musíme odbavit velké množství zboží. Naším cílem je uspokojit požadavky všech našich zákazníků. Je to velký nápor na organizaci a na synchronizaci jednotlivých operací. Sekundární distribuce funguje do pozdních večerních hodin, závozy jsou často realizovány i v průběhu víkendů. Při tom všem nesmíme rezignovat na naše bezpečnostní standardy, abychom v nejvyšší možné míře ochránili naše zaměstnance,“ zdůrazňuje Denis Milfajt, manažer pro logistiku a plánování Plzeňského Prazdroje, který tvrdí, že právě letní špička dokonale prověří všechny logistické procesy. Jedná se o zásadní období, které rozhoduje o úspěchu oddělení logistiky. Zásadním faktorem je zajistit dostatečnou přepravní kapacitu a zároveň udržet logistické náklady v mezích budgetu. Proto má Plzeňský Prazdroj vybudovanou dlouhodobou a udržitelnou distribuční strategii postavenou na dlouhodobých partnerstvích s dopravci a dedikované flotile.

Je nutné v tomto období logistiku nějak přizpůsobit? Denis Milfajt říká, že distribuční systém a distribuční podmínky vůči zákazníkům se nemění, nicméně všechny procesy se zrychlují. Existuje větší tlak na komunikaci a reporting a navíc jsou aktivovány pravidelné týdenní meetingy s obchodními odděleními ohledně úrovně zásob a dopravních kapacit, které mimo sezónu neprobíhají.

Plzeňský Prazdroj se rovněž snaží zaměřit na rovnoměrné využití kapacit během týdne i během měsíce a využívá možností sobotních závozů. Konkrétně to znamená, že je nutné být neustále k dispozici, jak pro zákazníky a obchodní oddělení, tak pro dopravce a pro jejich řidiče.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Plzeňský Prazdroj, Šmídl a Václav Podstawka.