Distribuce a zásobování
O vyjádření k tiskové zprávě CBA, která je publikovaná v předchozím článku, jsme požádali 19 firem z řad výrobců potravin, obchodních řetězců a logistických firem. V tomto článku najdete oficiální vyjádření firmy Danone.

V Danone věříme, že aktivní přístup k ekologii je v dnešní době nejen společenským požadavkem vůči výrobním společnostem, ale i povinností a nezbytnou součástí jakékoliv diskuse o produktových a procesních tématech a inovacích. Tuto povinnost považujeme za mimořádně závaznou i z pohledu globální vize společnosti „One Planet. One Health “, která má za cíl aktivně přispívat ke zlepšení zdraví lidí a planety.

Oddělení Supply chain ve společnosti Danone se neustále snaží využívat přímou i nepřímou distribuci. Zároveň dbá na to, aby v každém období reflektovalo potřeby zákazníků, těmi je dostupnost kvalitních produktů „kdykoliv a co nejkratší cestou”. Vždy bere v potaz dostupné lokálně výrobní a distribuční možnosti a zároveň efektivitu.

Radomila Mikešová

Efektivní a ekologický supply chain v tomto kontextu není plně ovlivnitelný pouze výrobní společností, ale musí se na něm aktivně podílet i dodavatelé a zákazníci. Výrobce může hrát roli aktivního lídra a do určité míry může inspirovat ostatní k efektivnějším procesům. Jako samostatný hráč má omezené možnosti. Pokud všechny zúčastněné strany v případě hledání nejekologičtějšího řešení nespolupracují otevřeně a aktivně, výsledek této spolupráce je limitován a je neefektivní. Situace se samozřejmě komplikuje, když výrobce kromě zákaznických požadavků musí brát v úvahu a dynamicky reagovat i na možnosti distributorů a dodavatelů. Česko-slovenský logistický trh je značně členitý. Je zaměřen na malé územní celky, což komplikuje hledání efektivní distribuce v rámci obou republik z důvodu omezeného počtu distributorů. Ti už mají totiž své kapacity často naplněny. Velkou otázkou v potravinářství jsou i kvalitativní podmínky, ve kterých distribuce musí probíhat. Například ve společnosti Danone musíme dodržovat dva teplotní režimy (během skladování a distribuce), je nutné brát v úvahu možnosti samotných továren (prostorové na skladování a pro přímou distribuci) a dbát na trvanlivost produktů.

V případě, že bychom dodávali všem zákazníkům požadované množství produktů, ušetřili bychom sice určitý počet zpětných kilometrů, ale do terénu by vyráželo několikanásobně více přepravních vozidel, znásobené počtem cílových destinací, počtem přepravních teplotních řetězců a časových možností velkoobchodů. Přepravní vozidla by byla v takovém režimu často nevytížená a k zákazníkům by směřovala jen s několika kartony. V konečném důsledku by tato situace vedla k negativnějšímu vlivu na naši planetu. Proto zastáváme názor, že využívání distribučních společností a jejich centrálních skladů nebo distribučních center může být tím správným řešením. V takovém případě dochází ke ko-logistice více klientů distribuční společnosti a přepravní vozidla jsou optimálně vytížena – jedním závozem se od několika producentů zaveze zákazníkovi to, co dokáže přijmout a prodat, přičemž závoz je plně vytížen a přeprava efektivní. Ve spolupráci s továrnami nastavujeme výrobní procesy tak, aby následný supply chain do centrálních skladů byl co nejefektivnější a zároveň vedeme diskusi se zákazníky. Danone od svých partnerů vyžaduje aktivní zapojení v této oblasti a věříme, že aktivní přístup by měly začít vyžadovat i samotné řetězce, velkoobchody a další zákazníci.“

Radomila Mikešová, Logistic Manager CZ&SK, Danone