Aktuality

Další zpráva od deklarantů Svazu spedice a logistiky ČR: Nařízením Rady (EU) 2022/355 Evropská unie zakázala dovoz výrobků z oceli pocházejících z Běloruska. Současně je tímto nařízením stanovena následující výjimka: Zákazy se do 4. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 2. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Nařízením Rady (EU) 2022/428 zakázala Evropská unie dovoz některých výrobků z oceli pocházejících z Ruska. Současně je tímto nařízením stanovena následující výjimka: Zákazy se do 17. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem 16. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Komise se ovšem rozhodla (viz NK 2022/434), že kvóty pro dovoz uvedeného zboží z Ruska a Běloruska od 1.4.2022 „vypne“, tedy Nepoužijí se a tyto objemy původně určené pro dovoz z Ruska a Běloruska poměrně přerozdělila mezi další vyvážející země. Příloha IV nařízení (EU) 2019/159 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení. Dopad změny: Pro společnosti realizující dovoz výrobků z oceli z jiných zemí než Ruska a Běloruska “dobrá zpráva”, protože dojde k navýšení kvóty při dovozu z ostatních zemí (například Turecka, Indie, Korejské Dodatečné clo na dovoz výrobků z oceli republiky). Ovšem společnosti s uzavřeným kontraktem či smlouvou s dodavateli z Ruska či Běloruska dle výše uvedené výjimky budou moci zboží dovést a v EU propustit do volného oběhu, ovšem s úhradou cla ve výši 25 %.

Zdroj: Svaz spedice a logistiky ČR