Aktuality

Kvůli pandemii koronaviru muselo být v květnu 2020 zrušeno 56. Zasedání znalců pro přepravu nebezpečných věcí (RID), které mělo schválit veškeré změny předpisu RID. Tyto změny měly platit od 1. ledna 2021.

Z tohoto důvodu muselo být přistoupeno k uplatnění článku 21 § 3 a veškeré schvalovací procesy musely být uskutečněny písemnou formou. Ústřední úřad OTIF proto stanovil termíny připomínek a svalování do června 2020. Do tohoto termínu přišlo 33 hlasů, které se změnami souhlasily, čímž bylo quorum dle článku 21 splněno. Na základě těchto písemných souhlasů generální sekretariát OTIF přistoupil k vyhotovení notifikovaných textů změn RID 2021, které rozeslal jednotlivým členským státům k dalšímu využití a zpracování. Zároveň ve smyslu článku 35 § 4 COTIF tyto texty vstoupí v platnost po šesti měsících od jejich zveřejnění, tj. 1. ledna 2021, pokud během čtyř měsíců (tj. do 1. listopadu 2020) od jejich zveřejnění minimálně čtvrtina členských států nevysloví námitky.

Notifikované texty jsou zveřejněny na stránkách OTIF: http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Df-Notifications/2021/NOT-RID-20016-e-amendments_2021_RID.pdf.

Zdroj: Stanislav Hájek