Aktuality

V dubnu 2023 zemřel Ing. Ladislav Novák, Ph.D., který zasvětil chemii většinu svého profesionálního života a velkou pozornost věnoval i s tím souvisejícím rozvojem nákladní dopravy.

Ladislav Novák svá studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ukončil v roce 1975. Své vědomosti uplatnil nejprve v podniku Pražského masného průmyslu a poté OZO Inspekta.

Ladislav Novák

V roce 2003 nastoupil jako ředitel na Svaz chemického průmyslu ČR. Práce pro Svaz byla vyvrcholením jeho profesní kariéry, kde využil všechny své pracovní a životní zkušenosti. Funkci vykonával až do svého odchodu do důchodu. Po odchodu do důchodu se nadále angažoval v chemickém průmyslu, a to jako konzultant společnosti BASF a předseda řídícího výboru České technologické platformy pro udržitelnou chemii, kde spolupracoval aktivně i s několika dalšími národními technologickými platformami. Jeho působení se výrazně promítlo i do práce a činnosti chemického průmyslu ne pouze na národní, ale i celoevropské a globální bázi. Svou prací a vystupováním si získal uznání a důvěru nejen u státních orgánů, ale i v institucích EU. Snažil se, aby chemický průmysl byl vnímán jako jeden ze základních kamenů národního hospodářství. V letech 2008 – 2019 se aktivně zapojil do realizace projektů ChemLog, které byly řešeny z pohledu potřeb a specifik přeprav ve střední Evropě v rámci programu Interreg za účasti reprezentantů Saska – Alhantska, České republiky (SCHP ČR a Ústecký kraj) Polska, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska. Závěry projektů vycházející z dlouholetá spolupráce přinesly řadu námětů na možnosti rozvoje a využití multimodální dopravy, které jsou stále aktuální.

Byl nejen výborným lídrem a manažerem, ale také byl založením i životní filosofií sportovec. Všechna pozitiva, jako je soutěživost, tah na branku a kolektivní práce k dosažení cíle prosazoval i ve své profesní práci.

Jeho pracovní nasazení a oddanost byla vždy obdivuhodná a jeho práce byla vždy výsledkem neúnavného úsilí. Jeho přítomnost zde bude nepochybně velmi chybět a jeho památka zůstane navždy v našich srdcích.

Poslední rozloučení s Ladislavem Novákem se konalo v přírodě – Park Koloděje, Oppidum na skále.

Zdroj: SCHP ČR