Aktuality

Zasadit průmyslový park do okolní krajiny citlivě je stejně důležité jako umístit do ekosystému správné rostliny. Společnost P3 si proto od zahradnického ateliéru Flera nechala pro své parky vypracovat Koncepci zeleně. Řeší napojení nové vegetace na tu stávající, vylepšuje pracovní prostředí, a zároveň cloní okolí od provozu areálu.

Unikátní koncepce se již uplatňuje v parku P3 Prague D11 ve Mstěticích na východním okraji Prahy. Připravuje se v dokončeném parku P3 Mladá Boleslav a také v připravovaném projektu P3 Ostrava Central. Zeleň v areálu zajistí místní dřeviny, traviny a nenáročný porost, které splní jak estetickou, tak praktickou funkci.

„Naše parky jsou součástí širšího ekosystému, a proto se je snažíme začlenit do okolí. V Mladé Boleslavi nebo na D11 nám v tom bude pomáhat skladba zeleně, u chystaného parku v Ostravě to bude zase urbanistické řešení využívající ortogonálních vazeb na přilehlé Vítkovice,“ poznamenal Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku.

Zdroj: P3