Aktuality

Firma Logicor zahájila výstavbu svého prvního regionálního logistického parku v České republice. Lokalita, která se nachází v blízkosti klíčových dopravních sítí spojujících Prahu a Liberec, byla brownfieldem a nyní Logicor tento areál přestavuje v rámci první etapy na dva moderní sklady o ploše 20 000 m2, včetně 1 800 m2 kancelářských ploch. Jedna z budov bude připravena pro cross dockové operace.

V rámci této výstavby se společnost Logicor bude podílet na budování cyklostezek, zlepšení komunikací a úpravě veřejných ploch. V maximální možné míře využívá spolupráce s místními dodavateli. Cílem společnosti je postavit budovy ve vysokém standardu udržitelnosti, včetně certifikace BREEAM Very Good (velmi dobrá) a energeticky úsporných technologií (jako jsou fotovoltaické panely), s novou alejí stromů, další zelení a cyklostezkami. Lokalita se nachází rovněž vedle železniční vlečky umožňující ekologickou nákladní dopravu.  Dokončení první fáze areálu Logicor Příšovice je naplánováno na polovinu roku 2024.

Zdroj: Logicor