Aktuality

Ministerstvo dopravy ČR jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.

Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 28. 4. 2023.  V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 282 692 025Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:

  • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice)
  • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy

Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 10. 2. 2023. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy: https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-11

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde: https://opd3.opd.cz/stranka/zakladni-informace

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR