Aktuality

Na konci dubna měly firmy povinnost podat kvartální hlášení CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Tyto výkazy jsou zaměřeny na uhlíkové vyrovnání na hranicích.

Společnost PST CLC Mitsui-Soko díky CBAM získala řadu nových zákazníků, pro které výkazy CBAM zpracovává. Ve výkazech lze stále využít takzvané referenční hodnoty, které vyhlásila Evropská unie, nicméně u importů po 1. červenci 2024 je už nebude možné použít. Firmy v té době musí disponovat skutečnými hodnotami od jejich výrobců a dodavatelů.

Petr Böhm

CBAM je evropský mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích v rámci „Green dealu“, který vstoupil do přechodné fáze na začátku října 2023. CBAM je zaměřeno na ocel a vybrané výrobky z oceli a železa, vodík, elektřinu, cement, hnojiva, dále jde o hliník a vybrané výrobky z hliníku. Pro dovozce, kteří do EU dovážejí nařízením vyjmenované nomenklatury zboží s mimoevropským původem, toto „uhlíkové clo“ přineslo nové povinnosti. Počet firem, pro které společnost PST CLC Mitsui-Soko hlášení CBAM podává, se stále zvyšuje. „Poptávají nás teď například evropské firmy, které do České republiky realizují dovozy, obchodují s firmami v ČR a našly si na nás kontakt na internetu. Za nové klienty vděčíme i dobrým referencím. Síla slova zafungovala,“ uvádí Petr Böhm, ředitel divize celních služeb společnosti PST CLC Mitsui-Soko, a doplňuje, že PST CLC Mitsui-Soko připravuje reporting CBAM i pro společnosti, které jsou součástí holdingu Mitsui-Soko.

Společnost PST CLC Mitsui-Soko v letošním roce plánuje otevření filiálek na Slovensku, kde bude také poskytovat celní služby a tedy i zajišťovat celní odbavení a reportingy CBAM. Ty je firma připravena reportovat v rámci celé EU.

„V souvislosti s otevřením pobočky zahájíme poskytování celních služeb přímo na Slovensku. Těžíme z toho, že jsme již autorizovaným ekonomickým subjektem, obhájili jsme AEO certifikaci v nejvyšší úrovni F, která je platná napříč celou Evropskou unií. Nemusíme tedy podstupovat recertifikaci pouze pro Slovensko,“ konstatuje Petr Böhm.

Kromě Slovenska plánuje PST CLC Mitsui-Soko rozšířit nabídku celních služeb i v pobočce v Rotterdamu. Ve spolupráci s partnery chce společnost PST CLC Mitsui-Soko rozšířit své aktivity v oblasti celních služeb i pro oblast Velké Británie, kde jsou zaznamenávány zvyšující se požadavky po těchto službách.

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko