Aktuality

20. října vyšlo říjnové číslo časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, jehož hlavním tématem je problematika kontrol před nakládkou.

Má-li být přeprava bezpečná, je třeba se na ni zodpovědně připravit. Co to v praxi znamená? K základním krokům patří správné balení, značení, vystavení dokladů a naložení na nákladní vozidlo. Zohlednit musíte rovněž začlenění balení do manipulační jednotky, akceptovat expiraci jednotlivých výrobků a náklad ve vozidle správně rozmístit a zafixovat. Tyto postupy je nutné dodržovat jak běžného zboží, tak především u nebezpečného zboží přepravovaného podle Dohody ADR. Pokud chcete mít jistotu, je třeba zásilky kontrolovat, protože zdaleka ne vždy bývá všechno v pořádku. Některé předpisy jsou porušovány úmyslně, jindy to bývá přehlédnutím či neznalostí předpisů. V tomto čísle jsme se na problematiku kontrol podívali očima legislativy a také jsme dali prostor názorům z praxe.